Menu

Covid-19 en kinderen

In de strijd tegen het coronavirus worden onder de regels van de rijksoverheid kinderen t/m 12 jaar buiten beschouwing gelaten. Dit geldt voor school, tijdens het spelen en (familie)bezoeken.

De reden hiervoor is, dat kinderen in deze leeftijdsgroep weinig kans hebben om de virusziekte (covid-19) te krijgen. Ze behoeven geen afstand van elkaar te houden, geen mondkapjes te dragen en kunnen met grote getale op bezoek gaan bij ouderen. Echter, kinderen kunnen wel besmet raken met het virus en dit bij zich dragen.
Hierbij zet ik dus grote vraagtekens! Als zo’n kind het virus bij zich draagt, dan kan het virus, door alle contacten die zij hebben en nu zijn toegestaan, zich wel degelijk onder hen verspreiden. Dat gebeurt vrij snel, waardoor er velen het virus kunnen overbrengen en velen om hen heen besmetten. De kinderen hebben contacten thuis, bij familie en andere volwassenen, die vervolgens besmet kunnen raken. Hier behoef je geen duurbetaalde commissies voor in te stellen of kostbare onderzoeken te laten uitvoeren.

Binnen het bedrijfsleven, met name de horeca, wordt alles sterk aan banden gelegd, dat in vele gevallen tot faillissementen leidt. De burger kan zich nauwelijks nog vrij bewegen en wordt steeds meer beperkingen opgelegd. Daarom geeft bovenstaande toch te denken. Blijft het virus hierdoor niet ‘sluimeren’ en zich verspreiden?

Nu ben ik geen voorstander om alle mogelijke beperkingen op te leggen, maar als je het virus wilt bestrijden, pakt het dan goed aan en zie geen dingen over het hoofd. Ik verbaas mij, dat het kabinet de scholen gewoon openhoudt, terwijl bekend is dat kinderen besmet kunnen raken. Maatregelen hierin te treffen, of in ieder geval hier eens over na te denken, zou het OMT sieren. Wellicht zal dit de verspreiding van het virus voor een groot deel beperken.

Koos Dirkse