Menu

Resultaten Ivermectine als medicijn tegen Covid19

Ivermectine is een door de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) goedgekeurd antiparasitair middel, Het werd aanvankelijk ontwikkeld tegen onder meer rivierblindheid, maar bleek ook zeer effectief te werken bij de remming van het SARS-CoV-2 virus. Uit vele onderzoeken is gebleken, dat het middel effectief kan zijn voor de behandeling van milde COVID-19 bij volwassen patiënten. Het middel is erg goedkoop en overal verkrijgbaar. Onder meer het Reformatorisch Dagblad heeft een artikel geschreven over de werking van het medicijn.

Ivermectine
Ivermectine was een revolutionair medicijn in de jaren tachtig en was de voorloper van een nieuwe groep antiparasitaire middelen met activiteit tegen zowel parasitaire nematoden (rondwormen) als geleedpotigen. Aanvankelijk werd het op de markt gebracht voor veterinair gebruik voor de bestrijding van nematoden bij runderen, paarden, varkens en honden en werd de standaard voor de bestrijding van schurft.
Meer dan een miljoen doses van het medicijn worden dagelijks toegediend, vooral in lage- en middeninkomenslanden. Vanwege de lage prevalentie van bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn, wordt aangenomen dat Ivermectine een goed veiligheidsprofiel heeft en het potentiële voordeel ervan bij andere ziekten wordt momenteel onderzocht.

COVID-19
Sinds het begin van deze ziekte is bij meer dan 40,5 miljoen mensen COVID-19 vastgesteld en zijn bijna 1,2 miljoen mensen eraan overleden (21 oktober 2020). Er is geen volledig begrip van de pathogenese van SARS-CoV-2-infectie en tot op heden is er geen specifieke therapie of vaccin beschikbaar. Patiëntenzorg is dus gebaseerd op symptomatische therapie en behandeling van complicaties.

Onderzoeken Ivermectine tegen COVID-19
Een in vitro studie van Ivermectine in SARS-CoV-2 in Australië toonde een significante vermindering van de virale lading in geïnfecteerde cellen aan. Vervolgens toonde een beschrijvend onderzoek van 704 kritische patiënten met COVID-19 een vermindering van mortaliteit, ziekenhuisopname en duur van het verblijf op de intensive care-afdeling bij de patiënten die het medicijn kregen. Helaas is deze studie door de auteurs ingetrokken, waardoor er meer vragen dan antwoorden achterbleven.
Sommige landen in Latijns-Amerika hebben toestemming gegeven voor het gebruik ervan voor de behandeling van patiënten met COVID-19, zelfs als er geen solide bewijs is. Verschillende andere landen voeren klinische onderzoeken uit om de werkzaamheid ervan voor de behandeling van matige en ernstige ziekten te evalueren.
Aangezien er geen specifieke behandeling is voor COVID-19 en de therapeutische opties schaars zijn, zijn de onderzoekers van mening dat het volledig aannemelijk, urgent en noodzakelijk is om te evalueren of het gebruik van Ivermectine het risico op opname op een intensive care-afdeling (ICU) bij gehospitaliseerde volwassenen met ernstige COVID-19 vermindert.
Het voorstel is een gerandomiseerde, dubbelblinde klinische studie, uitgevoerd bij CES Clinic, Medellin-Colombia. De onderzoekers zullen 100 patiënten met een ernstige, niet-kritieke ziekte willekeurig verdelen in twee groepen:

 • de ene groep krijgt Ivermectine naast de standaardbehandeling;
 • de andere groep krijgt een placebo plus standaardbehandeling.

Klinische resultaten die moeten worden geëvalueerd, zijn:

 • opname op de IC,
 • de noodzaak van mechanische beademing,
 • de duur van het verblijf in het ziekenhuis,
 • het aantal dagen op de IC,
 • mechanische beademing,
 • de incidentie van bijwerkingen die verband houden met de interventie.

De geschatte tijd om het onderzoek te voltooien is ongeveer vijf maanden.

Analyse resultaten Ivermectine
Huisarts, tevens arts rampenbestrijding Walter Schrader uit Leiden, die in het verleden epidemieën heeft bestreden in derde wereldlanden, heeft ooit onderzoek gedaan naar infectiebestrijding met Ivermectine. Deze analyse luidt als volgt:

 • Korter verblijf in ziekenhuis
 • 43% sneller herstel
 • 83% meer overlevingskans!
 • Er worden nog meer belangrijke studies aan deze meta analyse toegevoegd. Studies van de afgelopen maanden zien er eveneens heel goed uit!
 • De timing van dit nieuws is ‘bijzonder’ nu de vaccins worden uitgerold

Interessant in deze is, het gesprek te bekijken op Youtube: @chgroenhuijsen @vincente Interview Dr. Pierre Kory. Is Ivermectin Covid-19 cure?, dat is hier te vinden.

Tot slot
Ik wil niet beweren, dat Ivermectine nu het wereldmiddel zal zijn dat alle COVID-problemen oplost, zeker niet. Maar, op basis van vele positieve resultaten, zou het zeker ingezet kunnen worden en niet, zoals andere goedkope middelen die het afgelopen jaar door deskundigen uit de dagelijkse praktijk zijn aangedragen, opzij worden gelegd. Het zou op zijn minst serieus kunnen worden onderzocht! Het blijkt maar weer, dat het kabinet zich liever laat ringeloren door bureaucratische commissies en de farmaceutische industrie. Naar echte kenners, die onder meer epidemieën hebben bestreden in derde wereldlanden, wordt niet geluisterd. De WHO overweegt echter om Ivermectine aan te bevelen!

Koos Dirkse