Menu

Diagnose Behandel Centra

Veel patiënten worden door de huisarts rechtstreeks doorverwezen naar het ziekenhuis. Vaak is dit voor een eenmalig bezoek bij een polikliniek. Voor dit bezoek wordt een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend, die vaak in de honderden euro’s loopt. Wordt men binnen de polikliniek verder (vaak eenmalig) doorverwezen naar een ander specialisme, dan gaat dit wederom via de huisarts en wordt een nieuwe DBC geopend.

Dit is niet alleen een dure kwestie voor de zorg, maar ook zeer lastig voor de patiënt. Deze moet op verschillende tijdstippen/ dagen bezoeken afleggen. Dit kan  worden opgelost, via een ’tussenlaag’ tussen de eerste lijnszorg (onder meer huisarts) en de tweede lijnszorg (het ziekenhuis), de zogenaamde anderhalve lijnszorg.

Diagnose Behandel Centra
Een patiënt dient voor behandeling naadloos te worden behandeld tussen verschillende specialismen. Een multidisciplinair diagnose, preventie en behandel centrum zou hiervoor de oplossing kunnen zijn, waar holistische visie (het lichaam als totaal) en preventie hoog in het vaandel staan. De patiënt kan hier onder meer terecht voor totale behandeling van onder meer COPD, chronische lage-rug en nekklachten, obesitas, burnout en (nog) niet erkende aandoeningen, die onder de noemer SOLK (Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten) bekend zijn. Ook voor röntgenfoto’s en echo’s zou men in deze centra terecht moeten kunnen.
De basis van zo’n centrum kan worden gevormd door één of meerdere huisartsen (huisartsenpost), aangevuld met disciplines uit de eerste lijn. Het motto moet zijn: samenwerking, zowel binnen het centrum, als met de ziekenhuizen, medisch specialisten, gezondheidscentra en de eerstelijnszorg in de omgeving. De centra moeten aanvullend zijn op bestaande organisaties.
De zorg binnen de centra zal worden gebaseerd op de volgende pijlers:

  • Preventie
  • Diagnostiek
  • Mentale gezondheid
  • Bewegen/fysiek
  • Voeding
  • Ontspanning

Diagnostiek
Zorg is een proces en houdt vaak niet op bij één loket. Voor diagnostiek valt er te denken aan een aparte locatie met een uitgebreide mogelijkheid aan beeldvormende diagnostiek (echografie, röntgen en MRI), laboratoriumtesten, inspanningstesten etc. Welke disciplines zich vestigen onder één dak is mede afhankelijk van de reeds gevestigde orde in de nabijheid van de gekozen locatie. Radiodiagnostiek zou kunnen worden opgezet door de industrie (Philips, General Electric, Siemens, etc.). Zij kunnen dit beheren en het personeel hiervoor opleiden en in dienst nemen. Hierdoor is men verzekerd van de nieuwste apparatuur en perfect opgeleid personeel.

Met het oog op preventie en informatie is het wenselijk dat er een ruimte is voor het organiseren van cursussen en workshops op het mentale vlak (NLP mindfulness), fysieke gezondheid ( bijvoorbeeld het (dis)functioneren van maag en/of darmen), workshops voeding en leefstijl, etc.

Zie verder mijn site: www.diagnosebehandelcentra.nl

Koos Dirkse