Menu

Delta virus kan zich ook verspreiden via gevaccineerde mensen

Toen uit vroege praktijkgegevens bleek dat het vaccineren van mensen de overdracht van het SARS-CoV-2-virus vermindert, waren onderzoekers voorzichtig optimistisch. Maar ze waarschuwden dat veel van die onderzoeken, hoewel veelbelovend, plaatsvonden, voordat de zich snel opkomende Delta-variant zich wereldwijd verspreidde. Nu lijken rapporten uit verschillende landen te bevestigen wat wetenschappers vreesden, nadat deze variant in april en mei met alarmerende snelheid door India scheurde: Delta heeft meer kans dan andere varianten om zich via gevaccineerde mensen te verspreiden.

Delta coronavirus variant: wetenschappers zetten zich schrap voor impact
Gegevens van COVID-19-tests in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Singapore laten zien, dat gevaccineerde mensen, die besmet raken met het Delta SARS-CoV-2, net zoveel virus in hun neus kunnen dragen als niet-gevaccineerde mensen. Dit betekent dat, ondanks de bescherming die vaccins bieden, een deel van de gevaccineerde mensen Delta kan doorgeven, wat mogelijk de opkomst ervan bevordert.
“Mensen die een Delta-virus `bij zich dragen en toevallig ‘doorbraak’-infecties hebben, kunnen het virus ongewild naar anderen verspreiden”, zegt David O’Connor, een viroloog aan de Universiteit van Wisconsin-Madison (VS).
De bevindingen onderstrepen het belang van beschermende maatregelen, zoals het binnenshuis dragen van maskers om de overdracht te verminderen. Onderzoekers benadrukken dat COVID-19-vaccins beschermend zijn tegen ernstige ziekte en overlijden, maar de gegevens over Delta-transmissie laten zien dat “mensen die gevaccineerd zijn nog steeds voorzorgsmaatregelen moeten nemen”, zegt O’Connor.

Overdraagbaarheid testen
O’Connor en collega’s van de gezondheidsafdeling van Madison en Dane County keken in juni en juli naar infecties in Wisconsin.
Het team gebruikte PCR-tests, die veel worden gebruikt om COVID-19-infecties te bevestigen, om de concentratie van het virus in neusvloeistofmonsters te schatten. De tests detecteren het genetische materiaal van het virus door DNA te amplificeren, totdat het detecteerbaar is als een fluorescerend signaal. Het aantal amplificatiecycli dat nodig is om een ​​signaal te krijgen – een maat die de cyclusdrempelwaarde of Ct wordt genoemd – dient als een proxy voor de virale concentratie in het monster. Hoe lager de Ct van een monster, hoe meer viraal genetisch materiaal aanwezig is.

COVID-vaccins verminderen de virale verspreiding – maar Delta is een onbekende
“Het komt erop neer dat dit kan gebeuren – het kan waar zijn dat gevaccineerde mensen het virus kunnen verspreiden. Maar we weten nog niet wat hun relatieve rol is in de algemene verspreiding van gemeenschappen”, zegt co-auteur Thomas Friedrich, een viroloog aan de Universiteit van Wisconsin-Madison.

Andere biologie
In Houston, Texas, waar een Houston Methodist Hospital-team SARS-CoV-2-varianten voor bijna elk COVID-19-geval in het ziekenhuissysteem heeft gerangschikt en geregistreerd, is sinds maart 2021 ongeveer 17% van de Delta-gevallen bij gevaccineerde mensen, bijna drie maal het aantal doorbraakinfecties vergeleken met alle andere varianten samen. Patiënten met Delta SARS-CoV-2 bleven ook iets langer in het ziekenhuis dan mensen die besmet waren met andere varianten. “Er is mogelijk een iets andere biologie van de infectie”, zegt James Musser, een moleculair patholoog en directeur van het Centre for Molecular and Translational Human Infectious Diseases Research van het ziekenhuis. Zijn team ontdekte dat de Ct-spiegels vergelijkbaar waren bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen.

Hoe de Delta-variant zijn ultrasnelle verspreiding bereikt
Gevaccineerde mensen met Delta kunnen echter voor een kortere periode besmettelijk blijven, volgens onderzoekers in Singapore, die virale ladingen volgden voor elke dag van COVID-19-infectie bij mensen die wel en niet waren gevaccineerd. Delta-virusbelastingen waren vergelijkbaar voor beide groepen gedurende de eerste week van infectie, maar daalden snel na dag 7 bij gevaccineerde mensen. “Gezien de hoge virusniveaus in de eerste week van ziekte met Delta, zijn maatregelen zoals maskers en handhygiëne, die de overdracht kunnen verminderen belangrijk voor iedereen, ongeacht de vaccinatiestatus”, zegt co-auteur Barnaby Young, een arts voor infectieziekten in het National Center for Infectious Diseases in Singapore.
Een enorme analyse van Delta-transmissie komt van het Britse REACT-1-programma, geleid door een team van Imperial College London, dat om de paar weken meer dan 100.000 Britse vrijwilligers test. Het team voerde Ct-analyses uit voor monsters die werden ontvangen in mei, juni en juli, toen Delta snel andere varianten verving om de dominante oorzaak van COVID-19 in het land te worden. De resultaten suggereerden dat onder mensen die positief testten, degenen die waren gevaccineerd gemiddeld een lagere virale last hadden dan niet-gevaccineerde mensen. Paul Elliott, een epidemioloog bij Imperial, zegt dat deze resultaten verschillen van andere Ct-onderzoeken omdat dit onderzoek willekeurig de populatie bemonsterde en mensen omvatte, die positief testten zonder symptomen te vertonen.
Deze bevindingen – samen met een toename van het aantal gevallen bij jongere mensen die nog niet beide prikken hebben gekregen – onderstrepen de effectiviteit van dubbele vaccinatie tegen Delta, zegt Elliott. “We denken dat het heel, heel belangrijk is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen dubbel te laten vaccineren, en vooral die jongere groepen.”

Tot slot
Het vaccin is gericht op het (zo mogelijk) beschermen van de gastheer. Niet om, zoals Rutte en De Jonge steeds doen voorkomen, je omgeving tegen het virus te beschermen.! Het uiteindelijke effect en de beleidsmaatregelen zullen blijken in 2023 als de vaccinaties worden geëvalueerd en zo mogelijk goedgekeurd!

Bron: www.nature.com

Koos Dirkse