Menu

Schiet mij maar lek……

Vanavond (dinsdag 12 november 2021) verschenen op de gebruikelijke tijd de heren Rutte en De Jonge weer op de persconferentie. Nou, beide heren hebben er weer een hoop bedenkelijke maatregelen en adviezen uitgeperst! Ze voeren een vaste uitgestippelde lijn, waarvan niet wordt afgeweken. Het coronavirus is volgens hen alleen te bestrijden door volledige vaccinatie, de coronapas, 2G-regel, goede ventilatie, gedeeltelijke lockdown en anderhalve meter afstand houden.

Vaccinatie
Zowel de premier als de minister van VWS hamerden op vaccinatie. Hoewel nu het grootste deel van de bevolking is gevaccineerd, neemt het aantal besmettingen sterk toe. Het aantal positief geteste personen overschrijdt het aantal van voor de vaccinatie. Toch meldt De Jonge, dat ‘dankzij de vaccinatie het niet erger is geworden’. Buiten dat ik dit een vreemde stelling vind, vraag ik me toch af: heeft die vaccinatie wel het beoogde effect.

Toen de delta-variant van het coronavirus zich aandiende (het virus dat nu heerst), werd gezegd, dat dit veel besmettelijker is dan voorgaande varianten, maar minder ernstig. Nu zou de vaccinatie de ernst terugdringen.

Zoals Prof Dr Pierre Capel, vooraanstaand immunoloog, in één van zijn laatste columns aangaf, is het ‘vaccin’ gericht op de aanval van het immuunsysteem op het spike-eiwit van het virus. Dit zijn de uitsteeksels van het virus, waarmee het virus zich hecht aan de cel van de gastheer en deze binnendringt. Het virus zal zich hiertegen weren en deze eiwitten modificeren. Capel gaf daarbij aan, dat door mutatie dit eiwit bijna niet meer aanwezig is. Hierdoor heeft het vaccin vrijwel geen effect meer.
In eerdere berichten is ook al aangegeven, dat na de eerste en de tweede prik het gewenst is om een derde prik te laten zetten, de zogenaamde boosterprik. Deze wordt gegeven om ‘de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil te houden’. Je vraagt je dan toch af: als de redenering van Capel juist is, waarom gaat men dan door met vaccinatie en wat gaat het virus hiertegen doen?!

Coronapas
De sleutel tot horeca, evenementen en andere activiteiten is de coronapas, ook wel ’coronatoegangsbewijs’. Dit is een papieren document, waarmee de overheid bevestigt, dat de houder geen COVID-19 besmettingsrisico vormt voor anderen. De digitale vorm hiervan is de QR-code.
Mijn twijfels liggen bij het woord ‘besmettingsrisico’. Zoals wordt beweerd beschermt het vaccin de gastheer tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Daarnaast wordt aangegeven en is bewezen, dat ook gevaccineerden wel degelijk het virus kunnen overdragen en dus anderen kunnen besmetten. Daarom heb ik ook grote twijfels bij dit punt!

2G-regel
Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor om de 2G-regel in te voeren. De term 2G staat voor ‘Gevaccineerd’ of ‘Genezen van corona’. Een negatieve test (de derde G) is dus niet meer van toepassing. Als een persoon gevaccineerd of genezen is, krijgt deze een coronapas. In het laatste geval krijg je een herstelbewijs. Nu is de vraag, hoe weet je dat je van corona bent genezen m? Dit kan alleen als je eerst positief bent getest en op een later tijdstip negatief. Maar veel mensen hebben een lichtere vorm van corona gehad, weten niet of het corona is geweest en hebben zich niet laten testen. Om een coronapas te kunnen ontvangen zullen deze personen zich dus eerst volledig moeten laten vaccineren.

Goede ventilatie
Tijdens het gastoptreden van de premier en de minister werd meerdere malen aangegeven om goed te ventileren en zelfs de deuren tegen elkaar open te zetten. Het virus ‘overleeft’ niet lang buiten een gastheer, waardoor het niet aanwezig blijft in een ruimte, waar zich weinig of geen personen zich bevinden. Dus dit advies raakt kant nog wal.

Gedeeltelijke lockdown en anderhalve meter
Vanaf morgen 13 november gaat een (gedeeltelijke) lockdown in, die drie weken zal duren. Dit houdt in, dat de horeca om 20.00 uur moet sluiten. Contactberoepen, zoals kappers en niet-essentiële winkels, zoals bouwmarkten, moeten om 18.00 uur dicht. Er zijn echter geen vaste sluitingstijden voor bioscopen, theaters en concerten. In tegenstelling tot de laatste drie, waar het publiek vaak dicht opeen zit, zie je bij bouwmarkten, dat de bezoekers wijd verspreid zijn, veel meer dan de anderhalve meter. Dit is daarom naar mijn mening ook een ondoordachte maatregel.
De anderhalve meterregel is voor veel ondernemers funest. Het werk kan nauwelijks worden uitgevoerd. Bij een ‘klus’ moeten meerdere voertuigen worden ingezet, omdat je met drie mensen in een busje niet de anderhalve meter kan handhaven. Met meerdere mensen aan een project werken is vrijwel onmogelijk.
Thuis mag men maximaal twee personen buiten het eigen gezin van boven op bezoek krijgen. Voor jongeren tot dertien jaar geldt deze regel niet. De afgelopen maanden is gebleken, dat ook jongeren kinderen tot dertien jaar het virus kunnen overdragen. Zelfs vandaag zijn er weer scholen gesloten, omdat het virus zich in een klas heeft verspreid. Hoe kan de man zo’n uitspraak doen!

Tot slot
Rode draad in de betogen van beide heren is het feit, dat de zorg op zijn tanden loopt, die kan het niet meer aan. Werkers in de zorg hebben vele malen gemeld, dat het hier niet gaat om overbelasting maar om een enorme onderbezetting. Ruim 75.000 zorgmedewerkers hebben de laatste tijd de zorg verlaten om elders betere arbeidsomstandigheden te krijgen en een passend loon te ontvangen.

Het is diep bedroefd en schandalig zoals het kabinet met deze beroepsgroep omgaat. De ogen blijven gesloten en men heeft lak aan de verzoeken, commentaren en protesten. Ik heb dit in mijn artikelen in De Telegraaf ook meermalen gemeld (zie https://medisoft.nl/?p=6476). Iedere keer dat De Jonge zich dusdanig over de zorg uit, schiet hij in zijn eigen voet!
Zoals beiden steeds aangeven is het beleid van Rutte en De Jonge erop gericht om het virus uit onze samenleving te verdrijven. Dit is totaal onmogelijk, want het virus zal altijd onder ons blijven, zoals dit al eeuwen aanwezig is. We zullen ermee moeten leren leven. Als men denkt dit te kunnen terugdringen, zal het zich weer gaan manifesteren, wellicht gemuteerd. Ik denk ook dat het een hype is geworden die door een kokervisie te angstig wordt gevolgd en ondoordachte maatregelen worden getroffen. Rutte en zijn paranimfen zullen hun zin blijven doordrijven, ook al weten ze dat ze op het verkeerde spoor zitten. Als andere EU landen zullen versoepelen, blijven zij zich vasthouden aan hun eigen ideeën, geadviseerd door dubieuze adviescommissies! Cijfers over besmettingen zeggen totaal niets! Laat het OMT/RIVM de komende tijd eens dagelijks cijfers over het influenza (griep)-virus publiceren; hoeveel patiënten griep hebben gekregen, in ziekenhuizen zijn opgenomen, injecties hebben ontvangen en hieraan zijn overleden. De cijfers zullen velen verbazen!

En wat betreft de beleidsvoering van corona past ook hier de bijbeltekst:
beati pauperes spiritu, ofwel ‘zalig zijn de simpelen van geest’!

Koos Dirkse