Menu

Gezondheid en Educatie

Het welzijn van mensen stijgt op het moment dat ze weten hoe ze gezond kunnen leven. Dit dient echter al op jonge leeftijd in het basisonderwijs te worden bijgebracht. Veel mensen zijn niet op de hoogte van een gezonde maaltijd en hoe deze te bereiden met minimale kosten. Van oudsher leren vrouwen koken en te zorgen voor het gezin. Door de tijd heen is deze taakverdeling sterk veranderd en zijn er vaak twee verdieners in een gezin.

Welvaartsziekten
De tijd die genomen wordt om een goede maaltijd op tafel te zetten is niet altijd meer vanzelfsprekend. Ook is er een heel stuk onderricht over voeding en bewegen verdwenen uit het onderwijs. Het zou heel mooi zijn als beweging en voorlichting over gezond leven worden onderricht in het onderwijs.
Gezond leven voorkomt obesitas en andere welvaartsziekten. Kennis hierover zou een basisvoorwaarde moeten zijn in het onderwijs. In Nederland komt, net als vele westerse landen, obesitas, diabetes mellitus II, hart- en vaatziekten, vaak voor. Ongeveer 75% van deze ziekten zijn veroorzaakt door een ongezonde levensstijl, slechte voeding, roken en te weinig beweging. Ongeveer 12 % van de kinderen tussen de 4 en 20 jaar hebben overgewicht. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat ze geen goede voorlichting krijgen en de “snelle hap” heel aantrekkelijk is.
Als kinderen op scholen al goede voorlichting krijgen en bewegen wordt gestimuleerd, dan kan dit tij voor de toekomst worden gekeerd. Bovendien, zeker in deze tijd van corona, is een gezonde leefstijl de basis voor een goed werkend immuunsysteem.

Waarom is sporten en bewegen zo belangrijk?
Via sport leert een kind sociale vaardigheden te ontwikkelen, te motiveren, hard te werken om iets te kunnen presteren en discipline. Dus iedere ontwikkeling die men stopt in het kind komt op diverse vlakken terug.
Ook volwassenen kampen met overgewicht door vet eten, fabrieksvoedsel en te weinig echte vitamines in het huidige voedsel, maar ook door het gebrek aan beweging. Dit kan allemaal beter en anders. Ter verbetering kan men aan het volgende denken:

  1. Er zou weer een echte sportleerkracht moeten worden ingezet om les te geven in het onderwijs. Deze mensen zijn hiervoor opgeleid in tegenstelling tot de leerkrachten, die nu lessen geven in beweging op scholen. Maar ook sportverenigingen kunnen worden ingezet om elke week op scholen een les te geven. Kinderen leren, dat bewegen leuk is en gaan sneller bij een sportvereniging.
  2. Het schoolzwemmen moet weer terug als verplicht onderdeel op de basisschool. Hierdoor leren ze zwemmen, te bewegen en hebben ze ontspanning tussen de lessen door.
  3. Door kinderen beter te onderwijzen in gezonde levenspatronen zullen ze ook verstandigere keuzes maken in het volwassen leven. Iets wat met de paplepel wordt ingegeven blijft hangen.
  4. Ook ouders leren van kinderen. Leer een kind koken en het gaat beter eten. Als kinderen voor ouders mogen koken zullen ze thuis maken wat ze op school geleerd hebben. Gezonde voeding wordt dan ook thuis geïntroduceerd.
  5. Het vermindert pesten, doordat kinderen met elkaar iets creëren en geeft die samenwerking verbinding. Door professionals en sportverenigingen de lessen te laten voorbereiden is er geen extra kennis nodig vanuit school.

Tot Slot
Dit plan valt of staat met faciliteiten en natuurlijk een financiële bijdrage waar een school middelen door kan inkopen. Dit kan op diverse manieren verkregen worden. Een subsidie vanuit de overheid, die zeker ook gebaat is bij een gezondere levensstijl van kinderen en volwassenen. Maar ook vanuit het bedrijfsleven een soort van sponsoring voor een school om deze lessen te kunnen geven. Denk ook aan acties die een school kan doen om geld op te halen met dit specifieke doel.

Koos Dirkse