Menu

Laat onze ouderen niet in eenzaamheid wegkwijnen

De ingezette trend is dat men zo lang mogelijk thuis moet blijven wonen. Er moet een ander beleid worden gevoerd om te voorkomen, dat ouderen verpieteren in eenzaamheid én om ruimte te bieden aan (jonge) woningzoekenden!

(Artikel verschenen in De Telegraaf van 11 maart 2022)