Menu

Artsen die worden aangemerkt als kwakzalvers!

De Meester Kackadorisprijs voor 2021 is door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) toegekend aan de Stichting Artsen Covid Collectief (ACC). De ACC, waarbij duizenden artsen zijn aangesloten, zou volgens de VtdK het ‘medisch beroep in diskrediet hebben gebracht’ en zich te vaak kritisch hebben opgesteld tegen de maatregelen, die de regering heeft getroffen met de aanpak van de coronapandemie.

Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)
De VtdK werd op 1 januari 1881 opgericht door de broers V.J.Bruinsma en G.W.Bruinsma. Het is de oudste sceptische organisatie ter wereld. Het huidige bestuur bestaat uit een aantal medische specialisten, een dierenarts, een bouwkundige, een econometrist, een apotheker en een medisch juridisch adviseur. De doelstelling is: “Bestrijding van alle medische- en paramedische handelwijzen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.”

Stichting Artsencollectief (ACC)
Zoals de ACC op zijn website heeft gepubliceerd is gezondheid “meer dan het bestrijden en voorkomen van virusinfecties. Daarom dragen wij constructief bij aan verandering. We pleiten voor een risicogestuurd beleid met maatregelen tegen corona met zo min mogelijk nevenschade, waarbij gezondheid wordt gestimuleerd en waarin (keuze)vrijheid voorop staat”.
De ACC is in het najaar van 2020 opgericht, omdat men zich grote zorgen maakte over de nevenschade, veroorzaakt door maatregelen die uit naam van volksgezondheid werden getroffen ter bestrijding van de coronapandemie en de eenzijdige berichtgeving in de media.

Beleidsadvies
Bij een grote uitbraak van een infectieziekte of bij een internationale dreiging kan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar roepen. De leden hierin kunnen op persoonlijke titel vrijuit met elkaar discussiëren, zonder zich geremd te voelen door een achterban. Het OMT adviseert de ministers van VWS en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) bij de bestrijding van een epidemie vanuit een medische invalshoek.

Immuunsysteem
Zoals ik al in een aantal artikelen heb beschreven (oa www.medisoft.nl/?p=6589), is ons immuunsysteem erop gericht indringers van buitenaf te elimineren. De gegevens van het virus slaat het systeem op en bij een volgende aanval wordt het virus direct herkend en vernietigd, ook de mutaties van het virus.
Voor hun eerste verjaardag krijgen kinderen al drie vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Dit wordt gegeven met de DKTP vaccinatie. Op vierjarige leeftijd is een herhaling van deze vaccinatie noodzakelijk. Hierna blijft de bescherming tegen deze ziekten op peil. Het vaccin is een medicament, dat onder meer bestaat uit gedode of verzwakte ziekteverwekkers (pathogenen), waarop het adaptieve immuunsysteem reageert.

Coronavaccin
Tegen de bestrijding van het coronavirus heeft de farmacie met spoed een vaccin ontwikkeld. De voorlopige goedkeuring geschiedde binnen enkele maanden en de evaluatie van het effect van het vaccin vindt plaats in 2023.
In tegenstelling tot het DKTP vaccin bevat dit geen gedode of verzwakte pathogenen, maar een mRNA (boodschapper RMA). Het mRNA vaccin is een nieuwe technologie die berust op genetische technieken. Het brengt een aantal vetbolletjes in het lichaam met een stukje genetische code van het coronavirus. Dit kun je zien als een soort ‘programma’, dat de cellen instrueert. De lichaamscellen gaan vervolgens met de codering antigene viruseiwitten aanmaken, die een immuunreactie gaan vormen tegen het virus. Het blijkt dat de vaccins minder goed werken tegen mutaties van het virus. Hiervoor dienen nieuw ontwikkelde vaccins worden toegediend. Het lijkt een beetje op een kat-en-muis spelletje.

Coronabeleid
Naast mondkapjes, afstand houden, niet veel personen bijeen, is het beleid erop gericht om zo snel mogelijk te vaccineren. Hierop rust min of meer een verplichting, anders wordt men, bij niet vaccinatie, voor veel activiteiten uitgesloten.
Voorstellen voor (preventief) werkende medicamenten, zoals Ivermectine en (hydroxy)chloroquine werden afgewezen. Sterker nog, er stond een hoge boete op als deze werden voorgeschreven.

Kackadorisprijs
Deze prijs heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij toegekend aan hun collegae van de Stichting Artsen Covid Collectief, omdat, zoals men aangaf, deze artsenorganisatie het medisch beroep in diskrediet gebracht zou hebben door stelselmatig het nut van de aanpak door de regering in twijfel te trekken. De VtdK stelt dat daardoor dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Verder vindt de VtdK dat de enige goede medische aanpak is het toedienen van vaccinaties.
Er is echter weinig bewijs dat de aanpak effectief is gebleken. Er was immers weinig bescherming tegen besmetting. Bovendien bleek uit diverse onderzoeken dat er een toenemend aantal bijwerkingen van het vaccin werden geregistreerd en er hierdoor zelfs doden vielen.
Het vaccineren van (jonge) kinderen is uit den boze, omdat het immuunsysteem nog volop in ontwikkeling is. Ook bij het vaccineren van zwangere vrouwen blijken steeds meer bijwerkingen te zijn.

Tot slot
Wat is wetenschap als meldingen van (vooraanstaande) artsen en burgers niet serieus worden genomen! Ons eigen natuurlijk afweersysteem komt niet meer aan de orde. Het begon met 1 vaccin, dat werden er twee en vervolgens twee boosters. Het vaccineren moet jaarlijks één à twee keer worden herhaald.
Het verbaast mij dat de VtdK vanuit hun vakgebied niet kritisch kijkt naar het gevoerde beleid en zich laat meeslepen in de lobby van de farmacie! Geen enkele kritische noot, advies of waarschuwing van hun kant. Daarnaast prijs ik de ACC voor hun moed en inzet. Duizenden artsen zijn hierbij aangesloten, die wel neutraal kunnen denken en het lef hebben kritisch naar het beleid te kijken.
De toekomst zal het leren wat de gevolgen zijn van het beleid en de (verplichte) vaccinaties, die ondersteund worden door de VthK. Mocht dit beleid toch een verkeerde aanpak te zijn geweest en dit voor veel burgers tot bijwerkingen hebben geleid, dan vraag ik me af wat de reactie is van deze organisatie.
Marcel Levi, internist en voormalig voorzitter van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam meldde in 2014: “Als een soort van Spaanse inquisitie werpt de VtdK deze personen zonder enige objectief proces of zelfs enige vorm van hoor- en wederhoor als heksen op de brandstapel!”

Dit artikel in PDF-format

Koos Dirkse