Menu

Rijbewijs verlengen met 75 jaar, een drama!

Paul is een zeer vitale man en, ondanks dat hij de pensioengerechtigde leeftijd reeds lang is gepasseerd, is hij dagelijks nog zeer actief. Hij maakt grote fietstochten, werkt graag in de tuin, helpt iedereen die om zijn hulp vraagt en maakt graag autotochtjes en wandelingen met zijn vrouw. Zijn auto heeft hij goed onderhouden en gebruikt deze vaak voor bezoek aan de kinderen en voor het vele (vrijwilligers)werk dat hij doet. Dit jaar bereikt Paul de leeftijd van 75 jaar. Dat betekent dat hij zijn rijbewijs moet laten verlengen en bij de aanvraag een gezondheidsverklaring moet overleggen.

CBR
Het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak.
Van het CBR ontvangt hij een email met een verwijzing naar hun site, waar de vragenlijst digitaal kan worden ingevuld. Voor de aanvraag wordt ingevuld, dient eerst € 41,50 naar het CBR te worden overgemaakt. Het formulier bevat een vijftal vragen over de gezondheid. Omdat Paul geen van de aandoeningen had, kon hij de eerste vragen negatief beantwoorden. De laatste vraag was: Heeft u diabetes?
Paul heeft een lichte vorm van diabetes-2, slikt trouw zijn medicijnen, is keurig iedere twee maanden onder controle en, voor controle van zijn ogen, wordt er iedere twee jaar een fundusfoto gemaakt. Eerlijk als hij is beantwoordt hij de vraag met JA in.

Twee dagen later ontvangt Paul wederom een email van het CBR, dat er op de site van het CBR een bericht klaar staat. Met Digid opent hij het bericht en leest: ‘Omdat u diabetespatiënt bent dient u een keuringsarts te bezoeken voor een gezondheidsverklaring. Deze arts vult een verklaring in, dat alles goed is met Paul en de diabetes goed onder controle is. Na € 55 te hebben betaald stuurt Paul de verklaring per Email naar het CBR.
Enkele dagen later ontvangt Paul weer een email van het CBR, dat er een bericht voor hem klaar staat op hun site onder ‘mijn dossier’. Hierin stond: ‘Omdat u diabeet bent, dient u een bezoek te brengen aan een oogarts’.

Nog een extra onderzoek
Paul maakt een afspraak en kan pas na twee weken terecht. De verklaring gaat € 75 kosten en moet contant worden afgerekend! Er is een wachttijd van twee weken. Het CBR houdt hier waarschijnlijk geen rekening mee, want Paul kreeg een week later een paar maal een bericht van het CBR, waar de gezondheidsverklaring van de oogarts bleef. Hij kreeg nog 10 dagen om dit op te sturen. Paul heeft gebeld en kreeg nog twee weken om het in te leveren anders begon de procedure helemaal opnieuw.
Na onderzoek heeft de oogarts direct een verklaring ingevuld en deze, in aanwezigheid va Paul,  per mail naar het CBR gestuurd.

Voortgang
Rui vier weken hierna heeft Paul nog niets vernomen van het CBR. Op de site is wel te zien dat de verklaring van de oogarts op vermelde datum is binnengekomen. Straks is hij te laat met het aanvragen van het rijbewijs, want deze handelingen hebben inmiddels al drie maanden in beslag genomen. Wat een ontzettende puinhoop bij deze organisatie!
Voordat Paul zijn rijbewijs kan aanvragen, heeft hij al € 171,50 uitgegeven. De aanvraag bij de gemeente kost € 41,50, daarbij komt nog € 12 voor pasfoto’s. Dus voordat Paul weer ‘veilig’ kan rijden is hij € 225 kwijt.

Tot slot
Op de website van het CBR staat een telefoonnummer voor persoonlijk contact. Draai je dit nummer, dan wordt je via een commercieel bedrijf doorverbonden voor 90 cent per minuut. Dit terwijl er ook een gratis nummer van het CBR bestaat, maar niet staat vermeld op de website.
De gezondheidsverklaringen worden beoordeeld door een commercieel bedrijf. Zij bepalen ook of je nogmaals moet worden doorgestuurd. Zo behouden zij hun inkomsten!
Twee jaar geleden is Alexander Pechtold bij het CBR aangesteld als algemeen directeur. Hij zou orde op zaken gaan stellen, maar deze D66’er heeft tot noch toe tot niets bereikt, hetgeen bij al zijn voorgaande functies ook is gebeurd!

Hoe houd je bureaucratie in stand en klop je het geld uit de zakken van iemand met slechts AOW!