Menu

CBR, een bureaucratische geldklopperij!

Paul is een zeer vitale man en, ondanks dat hij de pensioengerechtigde leeftijd reeds lang is gepasseerd, is hij dagelijks nog zeer actief. Hij maakt grote fietstochten, werkt graag in de tuin, helpt iedereen die om zijn hulp vraagt en maakt graag autotochtjes en wandelingen met zijn vrouw. Zijn auto heeft hij goed onderhouden en gebruikt deze vaak voor bezoek aan de kinderen en voor het vele (vrijwilligers)werk dat hij doet. Dit jaar bereikt Paul de leeftijd van 75 jaar. Dat betekent dat hij zijn rijbewijs moet laten verlengen en bij de aanvraag een gezondheidsverklaring moet overleggen.

CBR
Het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak.
Van het CBR ontvangt hij een email met een verwijzing naar hun site, waar de vragenlijst digitaal kan worden ingevuld. Voor de aanvraag wordt ingevuld, dient hij eerst € 41,50 naar het CBR over te maken. Het formulier bevat slechts een vijftal vragen over de gezondheid. Omdat Paul geen van de aandoeningen had, kon hij de eerste vier vragen negatief beantwoorden. De laatste vraag was: Heeft u diabetes?
Paul heeft een lichte vorm van diabetes-2, slikt trouw zijn medicijnen, is keurig iedere twee maanden onder controle en, voor controle van zijn ogen, wordt er iedere twee jaar een fundusfoto gemaakt. Eerlijk als hij is beantwoordt hij de vraag met JA.

Twee dagen later ontvangt Paul wederom een email van het CBR, dat er op de site van het CBR een bericht klaar staat. Met Digid opent hij het bericht en leest: ‘Omdat u diabetespatiënt bent dient u een keuringsarts te bezoeken voor een gezondheidsverklaring. Deze arts vult een verklaring in, dat alles goed is met Paul en de diabetes goed onder controle is. Na € 55 te hebben betaald stuurt Paul de verklaring aangetekend (€ 9,05) op naar het CBR.
Enkele dagen later ontvangt Paul weer een email van het CBR, dat er een bericht voor hem klaar staat op hun site onder ‘mijn dossier’. Hierin stond: ‘Omdat u diabetes patiënt bent, dient u een bezoek te brengen aan een oogarts’.

Nog een extra onderzoek
Paul maakt een afspraak en kan pas na twee weken terecht. De verklaring gaat € 75 kosten en moet contant worden afgerekend! Er is een wachttijd van twee weken. Het CBR houdt hier waarschijnlijk geen rekening mee, want Paul kreeg een week later een paar maal een bericht van het CBR, met de vraag waar de gezondheidsverklaring van de oogarts bleef. Hij kreeg nog 10 dagen de tijd om dit op te sturen. Paul heeft gebeld en kreeg nog twee weken om het in te leveren anders begon de procedure helemaal opnieuw.
Na onderzoek heeft de oogarts direct een verklaring ingevuld en deze, in aanwezigheid van Paul,  digitaal naar het CBR gestuurd.

Voortgang
Ruim vier weken later heeft Paul nog niets vernomen van het CBR. Op de site is wel te zien dat de verklaring van de oogarts op vermelde datum is binnengekomen. Straks is hij te laat met het aanvragen van het rijbewijs, want deze handelingen hebben inmiddels al drie maanden in beslag genomen.
Omdat zijn 75ste verjaardag nadert en het rijbewijs nog bij de gemeente moet worden aangevraagd, neemt Paul contact op met het CBR. Na vele pogingen krijgt hij iemand aan de lijn. Zij kijkt het na en ziet dat alle formulieren zijn ingeleverd. Er staat echter een opmerking tussen van het CBR, dat er een vraag niet is ingevuld en zij verwijst hem naar de site van het CBR. Daar moet hij inloggen en kijken onder ‘mijn dossier’. Tussen de documenten kan hij de vraag terugvinden.

Na veel gezoek vindt hij deze. Nog voor het CBR Paul naar de oogarts heeft verwezen en nadat deze de gegevens van de keuringsarts hadden ontvangen, heeft het CBR een opmerking geplaatst dat er een vraag van de keuringsarts niet was ingevuld, nl een vinkje te zetten bij “heeft u zijn identiteit gecontroleerd?”. Dit moest beantwoord worden met ja of nee. Terwijl de keuringsarts daaronder alle gegevens van het rijbewijs heeft vermeld.
Pau heeft voor dit “vinkje” weer een afspraak moeten maken met de keuringsarts. Die heeft het vinkje geplaatst en Paul heeft het formulier aangetekend (weer € 9,05) verzonden naar het CBR.

Tot slot
Voordat Paul zijn rijbewijs kan aanvragen, heeft hij al € 189,60 uitgegeven. De aanvraag bij de gemeente kost € 41,50, daarbij komt nog circa € 12 voor pasfoto’s. Dus voordat Paul weer ‘veilig’ kan rijden is hij € 243,10 kwijt. Als Paul niet had gebeld naar het CBR, want een bericht sturen zij niet, dan had alles vervallen en kon de aanvraag weer opnieuw beginnen.
Op de website van het CBR staat een telefoonnummer voor persoonlijk contact. Draai je dit nummer, dan wordt je via een commercieel bedrijf doorverbonden voor 90 cent per minuut. Dit terwijl er ook een gratis nummer van het CBR bestaat, maar niet staat vermeld op de website.
De gezondheidsverklaringen worden beoordeeld door een commercieel bedrijf. Zij bepalen ook of je nogmaals moet worden doorgestuurd. Zo behouden zij hun inkomsten!
Twee jaar geleden is Alexander Pechtold bij het CBR aangesteld als algemeen directeur. Hij zou orde op zaken gaan stellen, maar deze D66’er heeft tot noch toe tot niets bereikt!

Hoe houd je bureaucratie in stand en klop je het geld uit de zakken van iemand met slechts AOW!

Koos Dirkse