Menu

Waar moet je nog op stemmen?!

De afgelopen jaren zijn veel taken, die onder de overheid vielen, overgedragen aan de ‘vrije’ markt, lees commerciële bedrijven. Het doel was om meer concurrentie te ontwikkelen, zodat de prijzen zouden dalen en de burger hierdoor minder zou moeten gaan betalen, 

Vrije marktwerking
Taken die zijn overgedragen zijn onder meer: de zorg, de energiemarkt, het openbaar vervoer. Het initiatief kwam overigens meestal van de VVD. Om enkele ministers te noemen, die dit hebben ingevoerd:

 • Hans Hoogervorst (VVD): invoering nieuw zorgstelsel (2006) met marktwerking, waarbij de uitvoering werd overgedragen aan commerciële zorgverzekeraars. De burger is meer dan drie keer zoveel aan zorg gaan betalen;
 • Stef Blok (VVD): heeft het ministerie van Volkshuisvesting en Milieu opgedoekt, Dit terwijl er zo’n tekort is aan woningen, Nu kan er ook weinig nieuwbouw worden gepleegd in verband met milieu-aspecten. Beide vielen onder één ministerie;
 • Annemarie Jorritsma (VVD): verzelfstandiging Nederlandse Spoorwegen (NS);
 • Gerrit Zalm (VVD): privatisering luchthaven Schiphol;
 • Henk Kamp (VVD): Stelde alles in Groningen in het werk om de schatkist te spekken en de bewoners in ellende achter te laten;
 • Melanie Schulz van Haagen (VVD): Heeft gezorgd voor privatisering van het openbaar vervoer en verlaging van de maximum snelheden;
 • Mark Rutte (VVD): Onder zijn kabinetten zijn de meest slechte maatregelen uitgevoerd, die fataal zijn voor de burgers. Hij belooft vaak verbetering, maar van uitvoeren is geen sprake:
  • Toeslagen-affaire. Getroffenen zijn tot het uiterste gedreven. Vele zijn tot de rand van de afgrond gebracht en alles kwijtgeraakt, zelfs hun kinderen.
  • Goedkoop gas uit Groningen exporteren naar het buitenland en duur gas importeren voor onze burgers
  • Versobering van de ouderenzorg. Voor iemand met een lichte indicatie voor zorg is in de toekomst geen plaats meer in een door de overheid gefinancierd verzorgingshuis.
  • Sluiten van verzorgingshuizen, omdat er gezocht moest worden naar nieuwe woonvormen voor ouderen. Dus eerst opheffen en dan op zoek gaan.
  • Geen salarisaanpassing voor zorgmedewerkers. Dit ondanks het feit dat ze al tien jaar achterlopen en zich een slag in de rondte hebben gewerkt tijdens de coronacrisis. Een applaus vindt hij voldoende!
  • Tijdens de coronacrisis liet hij de uitvoering volledig over aan het OMT. Naar de duizenden artsen/specialisten werd niet geluisterd. Op social media heerste censuur. Ook nu er onbekende oversterfte is, wordt er nauwelijks aandacht aan besteed.

Conclusie
Het is duidelijk, dat de VVD aan alle kanten het bedrijfsleven wil spekken, aan de burger heeft men lak. Er is zelfs een poging gedaan om de dividendbelasting voor het bedrijfsleven af te schaffen. Dit is tot noch toe niet gelukt. Een bijkomend voordeel was dat bewindslieden, na hun kabinetsperiode in het bestuur van die geprivatiseerde organisaties stapten en minimaal driemaal de Balkenendenorm gingen verdienen!
Velen blijven achter het beleid van de VVD staan. In aanloop naar de verkiezingen stijgt de VVD weer in de peilingen…..

Koos Dirkse