Menu

Mondzorg, het voorkomen van lichamelijke klachten

Zowel de ‘Dokters van de wereld’ als het FNV pleiten ervoor om mondzorg weer op te nemen in het basispakket. Het merendeel van tandartsen, mondhygiënisten en artsen zullen dit beamen! Een slechte mondhygiëne vormt immers de basis voor een slechte gezondheid met veel lichamelijke aandoeningen!

Mondzorg
De gezondheid van het gebit en de mondholte heeft invloed op de algehele gezondheid. Regelmatige tandheelkundige zorg is belangrijk om tandbederf, tandvleesaandoeningen en andere mondproblemen te voorkomen. Daarnaast kunnen mondaandoeningen, zoals infecties of ontstekingen, leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten.
Door mondzorg op te nemen in de basisverzekering, wordt ervoor gezorgd dat meer mensen toegang hebben tot basisbehandelingen, zoals periodieke controles, mondhygiënebehandelingen, vullingen en tandheelkundige extracties. Dit is vooral belangrijk voor mensen met een laag inkomen, omdat tandheelkundige zorg vaak duur kan zijn en anders mogelijk onbetaalbaar zou zijn voor hen. Hierdoor wordt de tandarts vermeden.

Historie
Met de overgang naar het ‘nieuwe’ zorgstelsel in 2006 is mondzorg voor volwassenen volledig geschrapt. De kosten voor mondzorg liepen te hoog op, waardoor de basispremie te hard steeg. Hierdoor werden de mondzorgkosten voor volwassenen niet meer vergoed. Om die kosten enigszins te beheersen kunnen volwassenen een aanvullende verzekering afsluiten.

Wat is een goede mondhygiëne?
Bij een goede  mondhygiëne is de mond schoon, gezond en vrij van schadelijke bacteriën, die kunnen leiden tot tandbederf, orale infectie en tandvleesaandoeningen. De praktijk van het behouden van goede gewoonten voor mondhygiëne houdt in dat er dagelijks meerdere malen wordt gepoetst en geflost en regelmatig preventieve controlebezoeken worden uitgevoerd door de tandarts. Potentiële kortetermijneffecten van slechte mondhygiëne en algemene hygiëne zijn:

 • Tandplak
 • Slechte adem
 • Voedselvergiftiging
 • Gastro-enteritis
 • Jeukende huid, huiduitslag, acne en huidinfecties
 • Minder weerstand tegen verkoudheid en griep
 • Lichaamsgeur
 • Ziektekiemen verspreiden naar andere mensen
 • Verhoogd risico op ernstige orale ontsteking en infectie
 • Tandbederf, gaatjes, tandvleesaandoeningen en tandverlies
 • Onderdrukt immuunsysteem, dat de deur opent naar andere soorten ziekten
 • Sociale/psychische problemen als gevolg van slechte persoonlijke hygiëne, uiterlijk en adem
 • Verhoogd risico op hartaandoeningen, beroertes, diabetes, zwangerschapscomplicaties, dementie (incl. de ziekte van Alzheimer) en luchtwegaandoeningen (incl. longontsteking)

Houd je mond super schoon en hygiënisch!
Het is moeilijk voor te stellen dat het niet hygiënisch schoonhouden van de mond kan leiden tot zoveel mond- en algemene gezondheidscomplicaties naarmate men ouder wordt. Daarom is het zo belangrijk om je hele leven lang een goede mondhygiëne te behouden. En als je een ouder bent, kun je, door rekening te houden met de langetermijneffecten van een slechte mondhygiëne, je motiveren om de mondgezondheid en hygiëne van je kinderen te allen tijde bovenaan de prioriteitenlijst te houden!

Wat moet er gebeuren
Beleidsvoerders moeten zich gaan realiseren, dat een slechte mondhygiëne door niet regelmatig controle en behandeling uit te laten voeren, op den duur hogere kosten met zich zal meebrengen. Dit is te vermijden door de tandarts en de mondhygiëniste weer op te nemen in de basisverzekering. Zij zorgen voor preventie van slechte mondverzorging. Dit zal dus ook leiden tot minder daadwerkelijke kosten van tandartsen voor de zorgverzekeraar.

 1. De tandarts en de mondhygiëniste dienen te worden opgenomen in de basisverzekering Slechte mondzorg is de oorzaak van veel andere ziektebeelden. Op dit moment vinden veel patiënten de mondhygiëniste niet noodzakelijk of gaan er niet naar toe vanwege de kosten die men zelf moet betalen
 2. Een slechte mondgezondheid kan desastreuze gevolgen hebben. Ontstekingen van tandvlees kunnen leiden tot ontstekingen op diverse plaatsen in het lichaam. In uiterste gevallen kan het zelfs de dood tot gevolg hebben
 3. Mondhygiënisten en geriatrisch tandartsen  moeten meer betrokken worden bij ouderenzorg Deze specifieke groep heeft meer zorg nodig die gespecialiseerd is. Door geriatrie te betrekken bij de zorg en goede mondverzorging zal de senior langer het eigen gebit kunnen behouden en betere mondhygiëne krijgen. Beide zijn kostenbesparend op de langere termijn Door voorlichting te geven aan ouderen en regelmatige controle uit te voeren kun je heel veel voorkomen. Door voorlichting kun je ouderen een goede en gezonde manier van leven geven én mondhygiëne, zal het welzijn van de senioren verbeteren. Dit levert op termijn een fikse besparing van ziektekosten op. In veel verpleeghuizen is dit nog een onderbelicht en vaak onzichtbaar probleem.
 4. Het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen moet worden uitgebreid met meer praktijkervaring tijdens de studie. De schaarste onder mondzorgaanbieders neemt de komende jaren toe. Dit is niet alleen op te lossen door buitenlandse tandartsen. Desgewenst moet een particuliere opleiding tot tandarts mogelijk worden gemaakt. En doordat de regelgeving versoepeld wordt, zullen er meer studenten het vak willen kiezen. Mede ook omdat de tandarts geen luxe product meer is, maar een basiszorg.

Dit artikel in PDF-format

Koos Dirkse