Menu

Silent Sinus Syndrome (SSS)

Het Silent Sinus Syndrome (SSS), ook wel bekend als het imploderende sinus-syndroom, is een zeldzame aandoening die van invloed is op de gezichtsschedel en de sinussen (holten). Bij SSS is er sprake van een langzame en progressieve afname van de grootte van een van de maxillaire sinussen (meestal de sinus maxillaris). Dit resulteert in een verzakking van de orbitabodem (bodem van de oogkas) en kan leiden tot een verzonken oog.

Oorzaak
De precieze oorzaak van het Silent Sinus Syndrome is niet volledig bekend, maar er wordt verondersteld dat het te maken heeft met een obstructie van de natuurlijke afvoer van de sinusholte, waardoor er een negatieve druk ontstaat. Deze negatieve druk kan op zijn beurt leiden tot een geleidelijke inzakking van de sinuswand.

Symptomen
De symptomen van het Silent Sinus Syndrome zijn meestal mild en kunnen variëren van persoon tot persoon. Ze kunnen onder andere bestaan uit een gevoel van verstopte neus, gezichtspijn, een verzonken oog (enigszins kleiner ogend oog) en soms dubbelzien. Vaak worden de symptomen per toeval ontdekt tijdens een routineonderzoek of bij het opmerken van een asymmetrie in het gezicht.

Diagnose
De diagnose van het Silent Sinus Syndrome wordt meestal gesteld op basis van klinische symptomen en beeldvormende onderzoeken, zoals CT-scans van de sinussen en het gezicht. Een nauwkeurige diagnose is belangrijk om andere mogelijke oorzaken van vergelijkbare symptomen uit te sluiten.

Behandeling
De behandeling van het Silent Sinus Syndrome kan chirurgisch zijn. Een operatie genaamd ‘endoscopische sinusoperatie’ kan worden uitgevoerd om de afvoer van de sinusholte te herstellen en de sinuswand te reconstrueren. Het doel van de operatie is om de negatieve druk in de sinusholte te verminderen en de normale grootte en functie van de sinussen te herstellen.

Tot slot
Het is belangrijk op te merken dat het Silent Sinus Syndrome een zeldzame aandoening is en dat de beschikbare informatie mogelijk niet volledig is. Als je vermoedt dat je symptomen hebt die op het Silent Sinus Syndrome kunnen wijzen, raadpleeg dan een gekwalificeerde zorgverlener voor een grondige evaluatie en diagnose.

Koos Dirkse