Menu

HCF werkt aan nieuwe woonvormen

In een maatschappij, die gericht is op consumptie en daarnaast er grote problemen zijn over stikstof, boeren, woningnood en schuldhulpverlening, stellen wij onszelf de vraag: Hoe kunnen wij dit oplossen of het in ieder geval verbeteren?

Healthy Community Foundation (HCF)
De doelstelling van HCF is: “Een gezonde samenleving te creëren, waarin het welzijn van mensen – zoals een goede gezondheid, een ideale woon- en leefomgeving en goede persoonlijke ontwikkeling – centraal staan en voor iedere burger bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar is”.

Intergenerationeel wonen
Dit betreft de wisselwerking tussen generaties. Mensen van verschillende leeftijden leven samen en delen hun dynamiek en tijd. Een leefgemeenschap, waarin ouderen en jongeren samenwonen en samenleven, kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de specifieke structuur en doelstellingen van de gemeenschap. Dergelijke gemeenschappen hebben vaak tot doel om een omgeving te creëren, waarin generaties met verschillende leeftijden elkaar kunnen ondersteunen, van elkaar kunnen leren en sociaal betrokken kunnen zijn.
In dit type gemeenschap hebben ouderen en jongeren hun eigen wooneenheden, maar er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes waar ze elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ondernemen. Dit bevordert de uitwisseling van kennis, ervaringen en zorgt voor sociale interactie tussen de generaties.
Het idee achter deze leefgemeenschappen is vaak om sociale isolatie bij ouderen te verminderen, een gevoel van gemeenschap te bevorderen en de uitwisseling van kennis en ervaring tussen generaties te stimuleren. Bovendien kunnen jongeren profiteren van de wijsheid en begeleiding van ouderen, terwijl ouderen sociaal actief blijven en zich nuttig voelen door hun betrokkenheid bij de jongere generatie.
Het is belangrijk op te merken dat de specifieke kenmerken en organisatie van leefgemeenschappen voor ouderen en jongeren kunnen variëren, afhankelijk van de lokale context, de behoeften van de deelnemers en de visie van de gemeenschap.

Community
Het wiel is allang uitgevonden, community wonen! Maar hoe integreer je diverse vraagstukken in één community. Dus even op een rijtje waar wij aan denken:

 1. Boerenland
 2. Van gebruikte materialen huizen bouwen ( Earthship)
 3. Goedkopere woonruimtes
 4. Samen delen, samen wonen
 5. Perma cultuur tuinen/ compost

Earthship
Een Earthship is een type duurzaam, zelfvoorzienend huis dat is ontworpen om te functioneren met minimale afhankelijkheid van traditionele nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en verwarming. Het concept van een Earthship werd ontwikkeld door de Amerikaanse architect Michael Reynolds in de jaren 70.
Earthships maken gebruik van natuurlijke en gerecyclede materialen, zoals autobanden gevuld met aarde, glazen flessen en blikjes, strobalen en gerecyclede houten pallets. Deze materialen worden vaak gebruikt voor de constructie van de buitenmuren, die dienen als thermische massa om warmte vast te houden. Belangrijke kenmerken van een Earthship zijn onder andere:

 1. Zelfvoorzienendheid: Earthships zijn ontworpen om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Ze integreren systemen zoals regenwateropvang, zonne-energieopwekking en opslag en composteertoiletten om water- en energiebehoeften te minimaliseren.
 2. Duurzaamheid: Earthships streven naar duurzaamheid door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en gerecyclede materialen. Ze hebben vaak passieve zonne-energieontwerpkenmerken om optimaal gebruik te maken van de zonnewarmte en natuurlijke ventilatie.
 3. Onafhankelijkheid van nutsvoorzieningen: Earthships proberen off-grid te functioneren, wat betekent dat ze niet afhankelijk zijn van het reguliere elektriciteitsnet, de watervoorziening of de riolering. Ze maken gebruik van zonne-energiepanelen, windturbines en wateropvangsystemen om te voorzien in hun energie- en waterbehoeften.
 4. Voedselproductie: Sommige Earthships integreren ook ruimtes voor binnenlandse voedselproductie, zoals serres en aquaponicssystemen. Dit stelt bewoners in staat om hun eigen voedsel te verbouwen, zelfs in extreme klimaten of afgelegen locaties.

Earthships hebben wereldwijd aandacht gekregen als een innovatieve benadering van duurzaam bouwen en leven. Ze bieden de mogelijkheid om een milieuvriendelijk en zelfvoorzienend leven te leiden, met een minimale ecologische voetafdruk. Dit creëert goedkopere woonruimtes en mensen leven met elkaar, zorgen voor elkaar, je bouwt een community met elkaar en voor elkaar.

Mantelzorgwoningen
Ook wel zorgwoningen genoemd, zijn speciaal ontworpen en gebouwde woningen, die bedoeld zijn voor mensen die mantelzorg ontvangen of verlenen. Ze bieden een zelfstandige woonruimte binnen hetzelfde perceel of in de directe nabijheid van de woning van de mantelzorger.
Het doel van mantelzorgwoningen is om de zorgbehoevende persoon dicht bij zijn of haar mantelzorger te laten wonen, waardoor de zorg gemakkelijker kan worden verleend. Deze woningen zijn meestal uitgerust met alle benodigde voorzieningen, zoals een slaapkamer, een badkamer, een keuken en een woonkamer, zodat de bewoner zelfstandig kan leven.
Mantelzorgwoningen kunnen uit verschillende vormen bestaan, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de betrokken partijen. Ze kunnen bijvoorbeeld een aparte woning op hetzelfde perceel zijn, een aanbouw aan de bestaande woning of een omgebouwde ruimte in de bestaande woning. Soms worden ook tijdelijke woningen gebruikt, zoals verplaatsbare units of containerwoningen.
Mantelzorgwoningen kunnen een waardevolle oplossing zijn voor mensen die zorg nodig hebben en toch graag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen, dicht bij hun naasten. Ze bieden zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger meer flexibiliteit en comfort bij het verlenen van zorg.

Tiny houses
Tiny Houses, ofwel kleine huizen, zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een opmerkelijke trend in de woningmarkt. Deze minimalistische woningen, vaak gebouwd op wielen en met een oppervlakte van minder dan 50 vierkante meter, bieden een alternatieve levensstijl die gericht is op eenvoud, duurzaamheid en financiële vrijheid. In dit artikel verkennen we de wereld van tiny houses, inclusief hun oorsprong, voordelen, uitdagingen en hun potentieel voor de toekomst. Lees ook: De opkomst van Tiny Houses.

 1. De oorsprong van Tiny Houses: Tiny Houses vinden hun oorsprong in verschillende bewegingen, zoals de “Small House Movement” en de “Tiny House Movement” in de Verenigde Staten. Deze bewegingen werden gedreven door de behoefte aan betaalbare huisvesting, de wens om ecologisch verantwoord te leven en de drang om los te breken van materialistische levensstijlen. We onderzoeken de inspiratie achter deze bewegingen en hoe ze zich verspreidden over de hele wereld.
 2. Voordelen van Tiny Houses:
  • Financiële vrijheid: Tiny Houses zijn betaalbaar in vergelijking met traditionele woningen. We bespreken hoe het minimaliseren van de levenskosten en het verminderen van de ecologische voetafdruk mensen in staat stellen om financiële vrijheid te ervaren.
  • Milieuvriendelijkheid: Tiny Houses zijn energiezuinig en bevorderen duurzaam leven. We kijken naar de gebruikte bouwmaterialen, energiebronnen en waterbeheer in tiny houses en de positieve impact op het milieu.
  • Minimalisme en eenvoud: Tiny Houses stimuleren een minimalistische levensstijl en helpen mensen om zich te ontdoen van overbodige materiële bezittingen. We bespreken hoe dit kan bijdragen aan meer gemoedsrust en vrijheid.
 3. Uitdagingen en overwegingen: Hoewel tiny houses veel voordelen bieden, zijn er ook enkele uitdagingen waar mensen mee te maken kunnen krijgen. We bespreken aspecten zoals ruimtebeperkingen, wettelijke beperkingen en infrastructuurvereisten. We benadrukken ook dat het leven in een tiny house niet voor iedereen geschikt is en dat het belangrijk is om de levensstijl goed te overwegen voordat men besluit te verhuizen naar een tiny house.
 4. De toekomst van Tiny Houses: We verkennen de mogelijke toekomstige ontwikkelingen van tiny houses, waaronder hun rol bij het bevorderen van duurzame gemeenschappen, het bieden van oplossingen voor dakloosheid en het aanpakken van de behoefte aan betaalbare huisvesting. We bespreken ook hoe steden en gemeenschappen reageren op de opkomst van tiny houses en of er veranderingen in het beleid en de regelgeving te verwachten zijn.

Permacultuur
De boeren hebben weer verstand van permacultuurtuinen, kunnen ons uitleggen wat wij moeten doen om gezonde tuinen en voedsel te verbouwen. Mogelijk meer divers vee op de boerderij, zoals varkens, koeien, kippen, daar zorgt de community voor met de boer. Zonne energie door zonnepanelen, windmolens, waterzuiveringsinstallaties, compostering.

Oud en jong
Naast dat eensgezinden in zo’n community gaan wonen, kunnen er ook mantelzorgwoningen worden geplaatst, waar ouderen kunnen wonen samen of alleen. Zo creëer je een saamhorigheid met verschillende leeftijden. Ook ouderen hebben kennis die gedeeld kan worden met de community. Denk aan gepensioneerde ambachtslieden, belastingadviseurs etcetera. De jongeren doen de boodschappen of helpen om het gras te maaien bij de ouderen. Op deze manier blijven ouderen langere tijd zelfstandig en is er zelfs thuiszorg in te roepen op momenten dat het minder wordt qua gezondheid.

Boerenland
Er is een harde eis van het terugdringen van boerenbedrijven. Boeren zijn mensen met veel kennis van het leven op het land, verbouwen van groente en het houden van vee. Dus een logische stap zou zijn om een boer zijn boerderij en land laten behouden en deze te verhuren aan mensen die graag in een community willen leven, eensgezinden.

Oplossing
Milieu vriendelijke manieren om een gemeenschap te bouwen, waarin een aantal grote problemen kunnen worden verminderd of opgelost. De boer kan blijven wonen in zijn boerderij, zijn land brengt geld op door verhuur van kavels. Dit blijft een onuitputtelijke bron, want gaat iemand weg uit de community, kan het Earthship verkocht worden of verhuurd en iemand anders neemt deel aan de gemeenschap. De boer deelt kennis, de community helpt de boer om zijn land netjes te houden.

Tot slot
Volgens HCF is dit een manier om diverse problemen aan te pakken in de maatschappij. Steeds meer mensen willen ‘of grid’ gaan wonen, maar dan moet er een wet komen, die deze vorm van leven mogelijk maakt. Natuurlijk zijn er al woonvormen met tinyhouse projecten en is er zelfs een Earthship community in Olst. Dit kan de woningnood verminderen als het makkelijker gemaakt wordt. Wij denken dat boeren deze manier van boeren ook zal bevallen. Doordat ze vee kunnen houden of groenten kunnen blijven verbouwen. Denk aan de andere mogelijkheden van streekproducten winkeltjes, een theehuis waar door de gemeenschap om de community heen kan genieten van een terrasje pakken. Wat een mooie manier om samen te bestaan, de één in een vol luxe smart huis en de ander in een Earthship.
De Healthy Community Foundation gaat aan de slag met bovenstaande mogelijkheden om een omgeving te creëren, waar de mensen van diverse leeftijden, geloof en achtergrond gezamenlijk kunnen wonen.

Dit artikel in PDF-format

Carola Boezer