Menu

Empathie

Empathie verwijst naar het vermogen om de emoties, gedachten, gevoelens en ervaringen van anderen te begrijpen en te delen. Het houdt in dat je jezelf kunt inleven in de situatie van iemand anders en kunt aanvoelen hoe zij zich voelen. Empathie gaat verder dan alleen het begrijpen van iemand anders; het gaat ook om het tonen van zorg, begrip en medeleven.

Empathie
De term ‘empathie’ wordt gebruikt om een breed scala aan ervaringen te beschrijven. Emotieonderzoekers definiëren empathie over het algemeen als het vermogen om de emoties van anderen aan te voelen, gekoppeld aan het vermogen om zich voor te stellen wat iemand anders zou kunnen denken of voelen. Empathie is een belangrijke sociale vaardigheid die bijdraagt aan effectieve communicatie, betere relaties en het vermogen om anderen te helpen. Het stelt mensen in staat om zich verbonden te voelen met anderen, wat kan leiden tot een dieper begrip van elkaars perspectieven en een meer zorgzame samenleving. Er zijn doorgaans twee belangrijke aspecten van empathie:

  1. Cognitieve empathie, ook wel ‘perspectief innemen’ genoemd, Dit verwijst naar het vermogen om de emoties en gedachten van anderen te begrijpen. Het gaat erom dat je jezelf kunt verplaatsen in de mentale toestand van iemand anders en kunt begrijpen wat zij doormaken.
  2. Emotionele of affectieve empathie, verwijst naar de sensaties en gevoelens die we krijgen als reactie op de emoties van anderen; dit kan inhouden dat we spiegelen wat die persoon voelt, of dat we ons gewoon gestrest voelen als we de angst of ongerustheid van iemand anders opmerken.

Empathie lijkt diepe wortels te hebben in onze hersenen en ons lichaam en in onze evolutionaire geschiedenis . Elementaire vormen van empathie zijn waargenomen bij onze verwanten van primaten , bij honden en zelfs bij ratten . Empathie is in verband gebracht met twee verschillende routes in de hersenen en wetenschappers hebben gespeculeerd dat sommige aspecten van empathie kunnen worden herleid tot spiegelneuronen , cellen in de hersenen die reageren als we zien dat iemand anders een actie uitvoert op dezelfde wijze als ze zouden reageren wanneer we die handeling zelf zouden uitvoeren..

Tot slot
Onderzoek heeft ook bewijs gevonden voor een genetische basis voor empathie, hoewel studies suggereren dat mensen hun natuurlijke empathische vermogens kunnen vergroten (of beperken). Het hebben van empathie betekent niet noodzakelijkerwijs dat we iemand in nood willen helpen, hoewel het vaak een essentiële eerste stap is in de richting van medelevend handelen.

Koos Dirkse