Menu

Galblaaskanker

Galblaaskanker is een zeldzame vorm van kanker, die begint in de galblaas, een klein orgaan dat zich onder de lever bevindt en helpt bij de opslag en afgifte van gal, een vloeistof die helpt bij de vertering van vetten. Deze vorm van kanker staat ook bekend als galblaascarcinoom.

Symptomen
Galblaaskanker is zeldzaam en kan in de vroege stadia vaak asymptomatisch zijn. In latere stadia kunnen er symptomen optreden. De symptomen van galblaaskanker kunnen variëren, maar kunnen zijn:

 1. Buikpijn:
  • Pijn in de bovenbuik, meestal aan de rechterkant, is een veelvoorkomend symptoom van galblaaskanker. Deze pijn kan aanhoudend zijn en kan verergeren na het eten.
 2. Opgeblazenheid en vol gevoel:
  • Patiënten met galblaaskanker kunnen zich opgeblazen voelen in de buik, zelfs na kleine maaltijden.
 3. Onverklaarbaar gewichtsverlies:
  • Onbedoeld gewichtsverlies kan optreden als gevolg van een verminderde eetlust of problemen met de spijsvertering als gevolg van de kanker.
 4. Misselijkheid en braken:
  • Sommige patiënten kunnen last hebben van misselijkheid en braken.
 5. Geelzucht:
  • In latere stadia kan galblaaskanker de galwegen blokkeren, wat geelzucht kan veroorzaken. Dit leidt tot een gele verkleuring van de huid en het oogwit, donkere urine en lichtgekleurde ontlasting.
 6. Veranderingen in de stoelgang:
  • Galblaaskanker kan leiden tot veranderingen in de stoelgang, zoals diarree of lichte ontlasting als gevolg van verminderde galproductie.

Het is belangrijk op te merken dat deze symptomen niet specifiek zijn voor galblaaskanker en ook kunnen voorkomen bij andere aandoeningen. Bovendien kunnen ze vaak pas in een gevorderd stadium van de ziekte optreden, wat de diagnose moeilijker maakt.

Als u aanhoudende of ongewone symptomen ervaart, met name als u risicofactoren heeft zoals een familiegeschiedenis van galblaaskanker, is het raadzaam om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. Uw arts kan verdere onderzoeken, zoals beeldvorming en biopsie, aanbevelen om de oorzaak van uw symptomen vast te stellen en de juiste behandeling te plannen. Vroege detectie van galblaaskanker kan de kans op een succesvolle behandeling vergroten.

Diagnose
De diagnose van galblaaskanker wordt gesteld door een team van medische professionals op basis van verschillende klinische en diagnostische tests. Hier zijn enkele van de stappen die betrokken kunnen zijn bij het stellen van de diagnose van galblaaskanker:

 1. Medische geschiedenis en lichamelijk onderzoek: Je arts zal eerst je medische geschiedenis doornemen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Ze zullen vragen stellen over je symptomen en risicofactoren.
 2. Beeldvormingstests: Verschillende beeldvormingstests kunnen worden uitgevoerd om de galblaas en omliggende structuren te visualiseren. Dit kan omvatten:
  • Echografie van de buik: Een echografie kan helpen bij het identificeren van tumoren in de galblaas.
  • CT-scan: Een CT-scan kan gedetailleerdere beelden verschaffen van de galblaas en de omgeving.
  • MRI-scan: Een MRI-scan kan worden gebruikt om tumoren en de verspreiding ervan beter in kaart te brengen.
 3. Endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP): Dit is een procedure waarbij een flexibele buis met een camera wordt ingebracht via de mond, door de slokdarm en de maag naar de galwegen. Contrastmiddel wordt geïnjecteerd om de galwegen te visualiseren en eventuele verstoppingen te identificeren.
 4. Biopsie: Om de diagnose van galblaaskanker definitief te bevestigen, kan een weefselmonster (biopsie) worden genomen. Dit kan worden gedaan tijdens een ERCP of een andere procedure waarbij een weefselmonster veilig kan worden verzameld. Het verzamelde weefsel wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen.
 5. Bloedonderzoek: Bloedonderzoek kan worden uitgevoerd om te zoeken naar bepaalde markers of afwijkingen die kunnen wijzen op galblaaskanker.
 6. Stadiëring: Als de diagnose is bevestigd, zal het stadium van de kanker worden bepaald om de omvang en verspreiding van de ziekte te evalueren. Dit kan betrekking hebben op aanvullende beeldvormingstests en soms chirurgie om de omvang van de tumor beter te begrijpen.

Eenmaal gediagnosticeerd, zal de behandeling van galblaaskanker afhangen van het stadium van de ziekte en de individuele gezondheid van de patiënt. Behandelingsopties kunnen bestaan uit chirurgie, chemotherapie, bestralingstherapie, en in sommige gevallen immunotherapie. De behandelingskeuzes worden meestal gemaakt in overleg met een team van medische professionals, waaronder chirurgen, oncologen en radiologen. Het is essentieel om samen te werken met je medische team om de best mogelijke zorg te ontvangen als je wordt gediagnosticeerd met galblaaskanker.

Behandeling
De behandeling van galblaaskanker is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het stadium van de kanker, de locatie en grootte van de tumor, de algehele gezondheid van de patiënt en andere individuele overwegingen. Over het algemeen omvat de behandeling van galblaaskanker de volgende opties:

 1. Chirurgie: Chirurgie is vaak de eerste behandelingsoptie als de kanker nog niet is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. De meest voorkomende chirurgische procedures omvatten:
  • Cholecystectomie: Dit is de verwijdering van de galblaas. Als de kanker zich beperkt tot de galblaas, kan een eenvoudige cholecystectomie voldoende zijn.
  • Extended cholecystectomie: Als de kanker zich heeft verspreid naar de omliggende weefsels of organen, kan een uitgebreidere operatie nodig zijn om delen van andere organen te verwijderen.
 2. Chemotherapie: Chemotherapie kan worden gebruikt na de operatie om eventuele resterende kankercellen te doden of als een neoadjuvante behandeling voorafgaand aan de operatie om de tumor te verkleinen. In sommige gevallen kan chemotherapie ook worden gebruikt voor gevorderde stadia van galblaaskanker.
 3. Bestralingstherapie: Bestralingstherapie maakt gebruik van gerichte straling om kankercellen te vernietigen. Het kan worden gebruikt voor bepaalde stadia van galblaaskanker, meestal in combinatie met chirurgie of chemotherapie.
 4. Targeted Therapy: Sommige patiënten met gevorderde galblaaskanker kunnen baat hebben bij gerichte therapieën die specifiek zijn ontworpen om de groei en verspreiding van kankercellen te remmen. Voorbeelden van gerichte therapieën zijn medicijnen zoals cetuximab en bevacizumab.
 5. Immunotherapie: Immunotherapie is een opkomende behandelingsoptie voor sommige patiënten met galblaaskanker. Het maakt gebruik van medicijnen die het immuunsysteem stimuleren om kankercellen aan te vallen. Immunotherapie kan in bepaalde gevallen worden gebruikt, maar onderzoek naar de effectiviteit ervan is nog gaande.
 6. Klinische onderzoeken: Veel patiënten met galblaaskanker kunnen in aanmerking komen voor deelname aan klinische onderzoeken waarin nieuwe behandelingen en therapieën worden getest.

Het is belangrijk op te merken dat de behandeling van galblaaskanker complex kan zijn, en de keuze van de behandeling hangt af van de specifieke situatie van de patiënt. Het is van vitaal belang dat de patiënt met zijn medisch team samenwerkt om de meest geschikte behandelingsopties te bespreken en te beslissen welke het beste aansluiten bij hun behoeften en omstandigheden. Daarnaast is het van belang om goede nazorg en follow-up te krijgen om de voortgang van de behandeling en eventuele bijwerkingen te monitoren.

Prognose
De prognose voor galblaaskanker hangt af van verschillende factoren, waaronder het stadium van de kanker op het moment van diagnose, de grootte en locatie van de tumor, de mate van verspreiding en de algehele gezondheidstoestand van de patiënt. Over het algemeen geldt dat hoe vroeger de kanker wordt gediagnosticeerd en behandeld, hoe gunstiger de prognose zal zijn.

Hier zijn enkele algemene punten met betrekking tot de prognose van galblaaskanker:

 1. Vroege diagnose: Galblaaskanker wordt vaak pas laat ontdekt omdat het in de vroege stadia vaak geen symptomen veroorzaakt. Als de kanker echter wordt gediagnosticeerd in een vroeg stadium, wanneer deze beperkt is tot de galblaas, kan chirurgie vaak genezing bieden.
 2. Stadium van de kanker: Het stadium van de kanker is een belangrijke factor bij het bepalen van de prognose. Overlevingskansen zijn over het algemeen beter voor patiënten met kanker die nog niet is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam (stadium I of II). In latere stadia (stadium III en IV), wanneer de kanker zich heeft verspreid naar omliggende organen of verder weg, kan de prognose minder gunstig zijn.
 3. Behandelingsrespons: Hoe goed de kanker reageert op behandelingen zoals chirurgie, chemotherapie, bestralingstherapie of gerichte therapie kan ook van invloed zijn op de prognose. Patiënten die een succesvolle behandeling ondergaan en waarbij geen tekenen van kanker meer worden waargenomen, hebben een betere prognose.
 4. Algehele gezondheid van de patiënt: De algehele gezondheid en conditie van de patiënt spelen een rol bij de prognose. Patiënten die in goede algemene gezondheid verkeren, hebben vaak een betere prognose en kunnen behandelingen beter verdragen.

Het is belangrijk op te merken dat galblaaskanker doorgaans wordt beschouwd als een agressieve vorm van kanker, en de prognose is over het algemeen minder gunstig dan bij sommige andere vormen van kanker. Het is echter niet mogelijk om specifieke overlevingscijfers te geven zonder gedetailleerde informatie over de specifieke situatie van een patiënt.

Als iemand wordt gediagnosticeerd met galblaaskanker, is het van cruciaal belang om open en eerlijk met hun medisch team te communiceren, vragen te stellen over hun prognose en behandelingsopties, en samen te werken aan een behandelingsplan dat het beste past bij hun individuele situatie. Het is ook belangrijk om ondersteuning te zoeken bij vrienden, familie en zorgverleners om emotionele en praktische steun te bieden tijdens de behandeling en herstel.

Koos Dirkse