Menu

Hersenkanker

Hersenkanker is een term die wordt gebruikt om kanker, die zich in de hersenen ontwikkelt, te beschrijven. Kanker ontstaat wanneer cellen ongecontroleerd beginnen te groeien en zich vermenigvuldigen. Als dit gebeurt in de hersenen, kan het leiden tot een aantal gezondheidsproblemen en ernstige symptomen.

Soorten
Hersenkanker kan worden onderverdeeld in verschillende soorten op basis van verschillende criteria, zoals de locatie van de tumor, het type cellen waaruit de tumor is ontstaan, en de mate van agressiviteit. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten hersenkanker:

 1. Gliomen: tumoren die ontstaan uit gliale cellen, die de ondersteunende cellen van de hersenen zijn. Deze omvatten astrocytomen, oligodendrogliomen en ependymomen. Gliomen kunnen zowel goedaardig (minder agressief) als kwaadaardig (agressief) zijn.
 2. Astrocytomen: ontstaan uit astrocyten, een type gliale cel. Ze variëren in graad van laaggradige (goedaardige) astrocytomen tot hooggradige (kwaadaardige) astrocytomen, zoals glioblastoma multiforme, dat een van de meest agressieve vormen van hersenkanker is.
 3. Oligodendrogliomen: ontstaan uit oligodendrocyten, een ander type gliale cel. Ze kunnen variëren in graad van goedaardig tot kwaadaardig.
 4. Ependymomen: komen voor in de ventrikels (holtes) van de hersenen en het ruggenmerg. Ze ontstaan uit ependymale cellen en kunnen zowel goedaardig als kwaadaardig zijn.
 5. Medulloblastomen: kwaadaardige tumoren die meestal voorkomen in de achterste schedelgroeve, in de buurt van de kleine hersenen. Ze komen vaak voor bij kinderen.
 6. Meningiomen: zijn doorgaans goedaardige tumoren die zich ontwikkelen uit de membranen (meningen) die de hersenen omgeven. Ze kunnen echter problematisch worden als ze groeien en druk uitoefenen op omliggende hersenweefsels.
 7. Hypofysetumoren: ontstaan in de hypofyse, een klier aan de basis van de hersenen. Ze kunnen hormonale veranderingen veroorzaken en verschillende symptomen teweegbrengen.
 8. Metastatische hersentumoren: zijn eigenlijk uitzaaiingen van kanker die elders in het lichaam begonnen zijn en zich naar de hersenen hebben verspreid. De oorspronkelijke kankerbron kan variëren, zoals longkanker, borstkanker, darmkanker en anderen.

Symptomen
Symptomen van hersenkanker kunnen variëren afhankelijk van het type tumor, de locatie in de hersenen, de grootte van de tumor en de snelheid van groei. Het is belangrijk op te merken dat sommige hersentumoren, vooral in de beginfase, mogelijk geen duidelijke symptomen veroorzaken. Hier zijn echter enkele veelvoorkomende symptomen van hersenkanker:

 1. Hoofdpijn: Een van de meest voorkomende symptomen van hersenkanker is aanhoudende hoofdpijn, vooral in de ochtend. Deze hoofdpijn kan ernstig zijn en verergeren naarmate de tumor groeit.
 2. Veranderingen in het gezichtsvermogen: Hersentumoren kunnen druk uitoefenen op de oogzenuwen en het gezichtsvermogen beïnvloeden. Dit kan leiden tot dubbelzien, wazig zicht, gezichtsveldverlies of zelfs volledig verlies van het gezichtsvermogen.
 3. Braken en misselijkheid: Door verhoogde intracraniale druk kunnen patiënten last hebben van braken en misselijkheid, vooral ’s ochtends. Deze symptomen worden vaak verward met maagklachten.
 4. Veranderingen in de mentale toestand: Hersenkanker kan veranderingen in de mentale toestand veroorzaken, waaronder verwarring, geheugenproblemen, moeite met concentreren en gedragsveranderingen.
 5. Epileptische aanvallen: Sommige patiënten met hersenkanker ervaren epileptische aanvallen, die kunnen variëren in ernst.
 6. Verlamming of zwakte in een lichaamsdeel: Tumoren die druk uitoefenen op de delen van de hersenen die beweging regelen, kunnen leiden tot verlamming of zwakte in een lichaamsdeel, vaak aan één kant van het lichaam.
 7. Spraakproblemen: Tumoren in bepaalde delen van de hersenen kunnen spraakproblemen veroorzaken, waaronder moeite met spreken of begrijpen van taal.
 8. Coördinatieproblemen: Hersenkanker kan leiden tot problemen met coördinatie en evenwicht, wat zich kan uiten in onhandigheid en wankel lopen.
 9. Verlies van sensatie: Sommige patiënten kunnen gevoelloosheid of tintelingen in bepaalde lichaamsdelen ervaren als gevolg van druk op de sensorische delen van de hersenen.
 10. Verlies van eetlust en gewichtsverlies: Hersenkanker kan leiden tot verlies van eetlust en ongewenst gewichtsverlies.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze symptomen ook kunnen worden veroorzaakt door andere medische aandoeningen en niet noodzakelijk duiden op hersenkanker. Als iemand zich zorgen maakt over symptomen die mogelijk verband houden met hersenkanker, is het essentieel om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Een arts kan verdere evaluatie en diagnostische tests uitvoeren, waaronder beeldvorming van de hersenen, om de oorzaak van de symptomen vast te stellen. Hoe eerder hersenkanker wordt gediagnosticeerd en behandeld, hoe groter de kans op succesvolle behandeling en beheersing van de ziekte.

Diagnose
De diagnose van hersenkanker omvat een reeks medische evaluaties en tests die worden uitgevoerd door gespecialiseerde artsen en medische professionals. Hier zijn de stappen die vaak betrokken zijn bij het diagnosticeren van hersenkanker:

 1. Medische geschiedenis en lichamelijk onderzoek: Een arts zal beginnen met het verzamelen van informatie over de medische geschiedenis van de patiënt en eventuele symptomen die ze ervaren. Het lichamelijk onderzoek kan ook het controleren van de neurologische functie omvatten, zoals reflexen, kracht, coördinatie en zintuiglijke waarneming.
 2. Beeldvormingstests: Verschillende beeldvormingstests worden vaak gebruikt om een beter beeld te krijgen van de hersenen en eventuele tumoren. Deze tests omvatten meestal:
  • MRI (magnetische resonantie beeldvorming): MRI-scans kunnen gedetailleerde beelden van de hersenen en eventuele afwijkingen, zoals tumoren, verstrekken.
  • CT-scan (computertomografie): CT-scans kunnen ook worden gebruikt om gedetailleerde beelden van de hersenen te verkrijgen en helpen bij het beoordelen van de grootte en locatie van een tumor.
  • PET-scan (positronemissietomografie): Een PET-scan kan worden uitgevoerd om de activiteit van hersencellen te beoordelen en om te zien of een tumor actief is.
 3. Biopsie: Om de diagnose van hersenkanker definitief te bevestigen, is meestal een biopsie nodig. Dit houdt in dat een weefselmonster wordt genomen van de vermoedelijke tumor. Een neurochirurg kan een biopsie uitvoeren tijdens een operatie om de tumor te verwijderen, of een naaldbiopsie kan worden uitgevoerd met behulp van beeldvormingsapparatuur om het weefselmonster te nemen.
 4. Cerebrospinale vloeistof (CSF)-onderzoek: In sommige gevallen kan een lumbaalpunctie (ruggenprik) worden uitgevoerd om een monster van de cerebrospinale vloeistof te verkrijgen. Dit kan nuttig zijn bij het beoordelen van de aanwezigheid van kankercellen in de hersenvocht.
 5. Neuropsychologische tests: Deze tests kunnen worden uitgevoerd om de cognitieve functie van de patiënt te beoordelen en eventuele veranderingen in het denken, geheugen en gedrag te evalueren.

Eenmaal gediagnosticeerd met hersenkanker, zal de arts het type tumor, het stadium ervan en andere belangrijke kenmerken bepalen. Dit zal helpen bij het plannen van de behandeling, die kan variëren afhankelijk van het type en de locatie van de tumor. De behandelingsopties kunnen chirurgie, bestralingstherapie, chemotherapie, gerichte therapie of een combinatie van deze benaderingen omvatten. De keuze van behandeling hangt af van de specifieke situatie van de patiënt en het type hersenkanker. Het is belangrijk om met een gespecialiseerde medisch team samen te werken om de best mogelijke zorg en behandelingsplan te bepalen.

Behandeling
De behandeling van hersenkanker kan variëren afhankelijk van het type tumor, de locatie, de grootte en de graad van agressiviteit. Chirurgie, bestraling, chemotherapie en gerichte therapieën kunnen worden gebruikt om hersenkanker te behandelen, vaak in combinatie met elkaar. De prognose hangt sterk af van het specifieke type en stadium van de hersenkanker, evenals de respons op de behandeling. Het is belangrijk om met een medisch specialist te overleggen voor een nauwkeurige diagnose en behandelingsplan.
Enkele veelvoorkomende symptomen van hersenkanker kunnen zijn:

 1. Hoofdpijn: Vaak zijn ernstige en aanhoudende hoofdpijn een van de eerste symptomen.
 2. Misselijkheid en braken: Dit kan worden veroorzaakt door verhoogde druk in de hersenen als gevolg van de tumor.<
 3. Veranderingen in gezichtsvermogen: Problemen met het gezichtsvermogen, zoals dubbelzien of wazig zien, kunnen optreden.
 4. Problemen met spraak en coördinatie: Hersentumoren kunnen invloed hebben op spraak- en bewegingsfuncties.
 5. Geheugenproblemen: Verlies van geheugen en cognitieve problemen kunnen zich voordoen.
 6. Gedragsveranderingen: Veranderingen in persoonlijkheid of gedrag kunnen een symptoom zijn.

De behandeling van hersenkanker kan complex zijn en hangt af van verschillende factoren, zoals het type tumor, de locatie en het stadium van de ziekte. Behandelingsmogelijkheden kunnen chirurgie, bestralingstherapie, chemotherapie en gerichte therapieën omvatten. Het is belangrijk om snel medische hulp te zoeken als er symptomen van hersenkanker optreden, omdat vroege detectie en behandeling de kansen op een gunstige uitkomst kunnen vergroten. De prognose varieert sterk afhankelijk van het individuele geval en de aard van de tumor. Het is belangrijk om samen te werken met medische professionals om de beste behandelingsbenadering te bepalen.

Prognose
De prognose van hersenkanker varieert sterk en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type hersentumor, het stadium waarin de tumor is gediagnosticeerd, de locatie in de hersenen, de grootte van de tumor, de mate van agressiviteit en de leeftijd en algehele gezondheid van de patiënt. Hier zijn enkele algemene punten over de prognose van hersenkanker:

 1. Soort tumor: Er zijn verschillende soorten hersentumoren, waaronder goedaardige (benigne) en kwaadaardige (maligne) tumoren. Goedaardige tumoren hebben over het algemeen een betere prognose omdat ze meestal lokaal begrensd zijn en minder snel groeien. Kwaadaardige tumoren, zoals glioblastoma multiforme (GBM), hebben doorgaans een slechtere prognose vanwege hun agressieve groei.
 2. Stadium van de tumor: Het stadium van de hersentumor op het moment van diagnose is een belangrijke factor bij het bepalen van de prognose. Tumoren in een vroeg stadium die nog niet zijn uitgezaaid naar andere delen van de hersenen of het lichaam, hebben over het algemeen een betere prognose dan tumoren in een gevorderd stadium.
 3. Locatie: De locatie van de tumor in de hersenen kan van invloed zijn op de prognose. Sommige delen van de hersenen zijn moeilijker toegankelijk voor chirurgische verwijdering, wat de behandeling kan bemoeilijken.
 4. Behandelingsrespons: Hoe de tumor reageert op behandelingen zoals chirurgie, bestralingstherapie, chemotherapie en gerichte therapie kan van invloed zijn op de prognose. Een succesvolle behandeling die leidt tot het verwijderen of controleren van de tumor kan de prognose verbeteren.
 5. Leeftijd en algehele gezondheid: De leeftijd en de algehele gezondheidstoestand van de patiënt spelen een rol bij de prognose. Jongere patiënten met een goede algemene gezondheid hebben vaak een betere prognose en kunnen behandelingen beter verdragen.

Het is belangrijk op te merken dat de prognose voor hersenkanker over het algemeen minder gunstig is dan voor sommige andere vormen van kanker, deels vanwege de complexe aard van de hersenen en de beperkte mogelijkheden voor behandeling. Voor sommige agressieve vormen van hersenkanker, zoals glioblastoma multiforme, kan de gemiddelde overleving relatief kort zijn, zelfs met behandeling.

Het is echter ook belangrijk op te merken dat de behandeling en prognose sterk kunnen variëren van persoon tot persoon. Er zijn gevallen van patiënten met hersenkanker die een lange overlevingsperiode hebben bereikt, vooral met multidisciplinaire behandelingen en de nieuwste therapeutische benaderingen. Het is essentieel voor patiënten en hun families om open te communiceren met hun medisch team over de prognose en behandelingsopties, evenals om steun te zoeken bij gespecialiseerde zorgverleners en ondersteuningsgroepen.

Koos Dirkse