Menu

Borstkanker bij mannen

Hoewel het zeldzaam is, kunnen mannen borstkanker krijgen. Borstkanker komt het vaakst voor bij vrouwen, maar 1 op de 100 borstkankers worden gediagnosticeerd bij een man.

Mannen moeten zich bewust zijn van de mogelijkheid van borstkanker en niet aarzelen om medische hulp te zoeken als ze symptomen opmerken. Het is ook belangrijk dat gezondheidszorgprofessionals zich bewust zijn van de mogelijkheid van borstkanker bij mannen om een vroege diagnose en behandeling te bevorderen.

Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot borstkanker bij mannen:

 • Zeldzaamheid: Borstkanker bij mannen is zeldzaam, en slechts ongeveer 1% van alle borstkankerdiagnoses wordt gesteld bij mannen. Dit komt omdat mannen veel minder borstweefsel hebben dan vrouwen.
 • Leeftijd: Borstkanker bij mannen komt vaak voor bij oudere mannen, meestal boven de 60 jaar.
 • Risicofactoren: Mannen die een verhoogd risico lopen op borstkanker, omvatten degenen met een familiegeschiedenis van borstkanker, genetische mutaties zoals BRCA1 of BRCA2, een voorgeschiedenis van bestraling aan de borst, of hormonale behandelingen zoals oestrogeentherapie.
 • Symptomen: De symptomen van borstkanker bij mannen kunnen vergelijkbaar zijn met die bij vrouwen, zoals een knobbeltje in de borst, veranderingen in de tepel, huidveranderingen, zwelling of pijn in de borst. Mannen moeten medische hulp zoeken als ze verdachte symptomen opmerken.
 • Diagnose: De diagnose van borstkanker bij mannen omvat meestal beeldvormende tests zoals mammografie, echografie of MRI, evenals een biopsie om weefselmonsters te nemen voor laboratoriumonderzoek.
 • Behandeling: De behandelingsopties voor borstkanker bij mannen zijn vergelijkbaar met die bij vrouwen en omvatten chirurgie, bestraling, chemotherapie, hormoontherapie en gerichte therapie, afhankelijk van het stadium en het type borstkanker.
 • Overlevingskansen: Over het algemeen is de prognose voor borstkanker bij mannen gunstiger dan bij vrouwen, omdat mannen vaak sneller medische hulp zoeken wanneer ze symptomen opmerken, wat kan leiden tot een vroegere diagnose.
 • Bewustzijn en preventie: Bewustzijn over borstkanker bij mannen is belangrijk, net als preventieve maatregelen zoals regelmatige zelfonderzoeken en het zoeken naar medische hulp bij het opmerken van ongewone veranderingen in de borst.

Het is belangrijk voor mannen om zich bewust te zijn van hun risico op borstkanker en eventuele symptomen serieus te nemen. Regelmatige zelfonderzoeken en screenings kunnen helpen bij vroege detectie, wat de kans op een succesvolle behandeling vergroot. Als je je zorgen maakt over borstkanker of symptomen hebt, neem dan contact op met een arts voor een grondige evaluatie en advies.

Soorten borstkanker
De meest voorkomende soorten borstkanker bij mannen zijn:
 • Invasief ductaal carcinoom. De kankercellen beginnen in de kanalen en groeien vervolgens buiten de kanalen naar andere delen van het borstweefsel. Invasieve kankercellen kunnen zich ook verspreiden of uitzaaien naar andere delen van het lichaam.
 • Ductaal carcinoom in situ (DCIS) is een borstziekte die kan leiden tot invasieve borstkanker. De kankercellen bevinden zich alleen in de bekleding van de kanalen en hebben zich niet verspreid naar andere weefsels in de borst.

Wat zijn de symptomen?
De meest voorkomende symptomen van borstkanker bij mannen zijn:

 • Een knobbeltje of zwelling in de borst.
 • Roodheid of schilferige huid in de borst.
 • Irritatie of kuiltjes in de borsthuid.
 • Tepelafscheiding.
 • Intrekken van de tepel of pijn in het tepelgebied.

Deze symptomen kunnen optreden bij andere aandoeningen die geen kanker zijn. Als u symptomen of veranderingen heeft, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Wat zijn de risicofactoren?
Verschillende factoren kunnen de kans van een man op het krijgen van borstkanker vergroten.

 • Ouder worden. Het risico op borstkanker neemt toe met de leeftijd. De meeste borstkankers worden na de leeftijd van 50 jaar ontdekt.
 • Genetische mutaties. Erfelijke veranderingen (mutaties) in bepaalde genen, zoals BRCA1 of BRCA2 verhogen het risico op borstkanker.
 • Familiegeschiedenis van borstkanker. Het risico van een man op borstkanker is groter als een naast familielid borstkanker heeft gehad.
 • Behandeling met radiotherapie. Mannen die bestralingstherapie op de borst hebben gehad, hebben een hoger risico op het krijgen van borstkanker.
 • Behandeling met hormoontherapie. Geneesmiddelen die oestrogeen bevatten (een hormoon dat helpt bij het ontwikkelen en behouden van vrouwelijke geslachtskenmerken), die in het verleden werden gebruikt om prostaatkanker te behandelen, verhogen het risico op borstkanker bij mannen.
 • Syndroom van Klinefelter.
 • Bepaalde aandoeningen die de testikels aantasten,  kunnen het risico op borstkanker verhogen.
 • Leverziekte. Cirrose (littekenvorming) van de lever kan de androgeenspiegels verlagen en de oestrogeenspiegels bij mannen verhogen, waardoor het risico op borstkanker toeneemt.
 • Overgewicht en obesitas. Oudere mannen met overgewicht of obesitas hebben een hoger risico op het krijgen van borstkanker dan mannen met een normaal gewicht.

Hoewel borstkanker bij mannen minder vaak voorkomt dan bij vrouwen, is vroegtijdige detectie en behandeling belangrijk. Mannen wordt geadviseerd om veranderingen in hun borsten serieus te nemen en medische hulp te zoeken als ze symptomen opmerken. Het bespreken van eventuele zorgen met een zorgverlener kan leiden tot een snellere diagnose en behandeling.

Koos Dirkse