Menu

Ontwikkeling en geboorte

Eén van de vakken die we gedoceerd kregen tijdens de eerste jaren geneeskunde was embryologie, Dit is de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de studie van de ontwikkeling van organismen vanaf het moment van bevruchting tot het stadium van een foetus. Het is een fascinerend vakgebied dat inzicht geeft in de complexe processen die leiden tot de vorming van een nieuw leven.

Embryologie
De sleutel tot het begrijpen van embryologie ligt in het volgen van de opeenvolgende stadia van ontwikkeling, die beginnen met de bevruchting van een eicel door een zaadcel. Deze samensmelting creëert een zygote, de eerste cel van het zich ontwikkelende organisme. Vervolgens ondergaat de zygote verschillende celdelingen, waardoor een holle bol van cellen ontstaat die bekend staat als de blastula.
Een cruciaal proces in embryologie is gastrulatie, waarbij de blastula wordt omgevormd tot een drie-gelaagde structuur genaamd de gastrula. Deze drie lagen, bekend als de kiemlagen (ectoderm, mesoderm en endoderm), geven uiteindelijk aanleiding tot verschillende weefsels en organen in het volwassen organisme.
Embryologie is van onschatbare waarde in de geneeskunde, waar het inzicht biedt in normale ontwikkeling en helpt bij het verklaren van aangeboren aandoeningen. Het is ook van belang in genetisch onderzoek en draagt bij aan ons begrip van evolutionaire processen. Door de bestudering van embryologie kunnen wetenschappers en artsen niet alleen de complexiteit van het leven ontrafelen, maar ook bijdragen aan medische vooruitgang en gezondheidszorg.

Bloedsomloop
Tijdens de zwangerschap werkt de bloedsomloop van de foetus anders dan na de geboorte:

 • De foetus is via de navelstreng verbonden met de placenta, het orgaan dat zich tijdens de zwangerschap in de baarmoeder van de moeder ontwikkelt en implanteert.
 • Via de bloedvaten in de navelstreng ontvangt de foetus alle noodzakelijke voeding, zuurstof en levensondersteuning van de moeder via de placenta.
 • Afvalproducten en koolstofdioxide van de foetus worden via de navelstreng en de placenta teruggestuurd naar de bloedsomloop van de moeder om daar te worden geëlimineerd.

De bloedsomloop van de foetus maakt gebruik van twee shunts (directe verbindingen) van rechts naar links, dit zijn kleine doorgangen die bloed sturen dat moet worden geoxygeneerd (met zuurstof verbonden). Het doel van deze shunts is om bepaalde lichaamsdelen te omzeilen, in het bijzonder de longen en de lever, die nog niet volledig ontwikkeld zijn, terwijl de foetus zich nog in de baarmoeder bevindt. De shunts die de longen omzeilen, worden het foramen ovale genoemd, dat bloed van het rechter atrium van het hart naar het linker atrium transporteert, en de ductus arteriosus, die bloed van de longslagader naar de aorta verplaatst.
Zuurstof en voedingsstoffen uit het bloed van de moeder worden via de placenta naar de foetus overgebracht. Het verrijkte bloed stroomt via de navelstreng naar de lever en splitst zich in drie takken. Het bloed bereikt vervolgens de onderste vena cava, een belangrijke ader die met het hart is verbonden. Het grootste deel van dit bloed wordt door de ductus venosus gestuurd, ook een shunt die sterk zuurstofrijk bloed door de lever naar de onderste vena cava en vervolgens naar het rechter atrium van het hart leidt. Een kleine hoeveelheid van dit bloed gaat rechtstreeks naar de lever om deze de zuurstof en voedingsstoffen te geven die hij nodig heeft.

Afvalproducten uit het foetale bloed worden via de placenta teruggevoerd naar het bloed van de moeder.

In het foetale hart:

 • Bloed komt het rechter atrium binnen, de kamer rechtsboven in het hart. Wanneer het bloed het rechter atrium binnenkomt, stroomt het grootste deel ervan door het foramen ovale naar het linker atrium.
 • Het bloed stroomt vervolgens naar de linker hartkamer (onderste kamer van het hart) en vervolgens naar de aorta (de grote slagader die uit het hart komt).
 • Vanuit de aorta wordt naast de hersenen ook bloed naar de hartspier zelf gestuurd. Nadat het daar is gecirculeerd, keert het bloed via de superieure vena cava terug naar het rechter atrium van het hart. Ongeveer tweederde van het bloed zal door het foramen ovale stromen, zoals hierboven beschreven, maar het resterende derde deel zal in de rechterkamer terechtkomen, richting de longen.
 • Bij de foetus doet de placenta het ademhalingswerk in plaats van de longen. Als gevolg hiervan stroomt slechts een kleine hoeveelheid bloed door naar de longen. Het grootste deel van dit bloed wordt omzeild of weggevoerd van de longen via de ductus arteriosus naar de aorta. Het grootste deel van de bloedsomloop naar het onderlichaam wordt verzorgd door bloed dat door de ductus arteriosus stroomt.
 • Dit bloed komt vervolgens in de navelstrengslagaders terecht en stroomt naar de placenta. In de placenta komen kooldioxide en afvalproducten vrij in de bloedsomloop van de moeder, en zuurstof en voedingsstoffen uit het bloed van de moeder komen vrij in het bloed van de foetus.

Geboorte
Tijdens de geboorte ondergaat het lichaam van een baby belangrijke veranderingen, met name op het gebied van ademhaling en circulatie. Bij de geboorte wordt de navelstreng afgeklemd en krijgt de baby geen zuurstof en voedingsstoffen meer van de moeder. Met de eerste levensadem klappen de longen open. Terwijl de longen uitzetten, worden de longblaasjes in de longen ontdaan van vocht. Een verhoging van de bloeddruk van de baby en een aanzienlijke verlaging van de longdruk verminderen de noodzaak voor de ductus arteriosus om bloed af te voeren. Deze veranderingen bevorderen de sluiting van de shunt. Deze veranderingen verhogen de druk in het linker atrium van het hart, waardoor de druk in het rechter atrium afneemt. De drukverschuiving stimuleert het sluiten van het foramen ovale.

De sluiting van de ductus arteriosus en het foramen ovale voltooit de overgang van de foetale circulatie naar de pasgeboren circulatie.

Hier zijn de belangrijkste veranderingen die plaatsvinden in het hart en de longen tijdens de geboorte:

 1. Ademhalingssysteem:
  • Vruchtwater: In de baarmoeder ademt de foetus niet door de longen, maar ontvangt zuurstof en voedingsstoffen via de navelstreng en het vruchtwater. Tijdens de bevalling, wanneer de baby door het geboortekanaal gaat, wordt het vruchtwater uit de longen geperst, wat een van de triggers is voor de ademhalingsreflex.
  • Eerste ademhaling: Wanneer de baby eenmaal geboren is, wordt de lucht ingeademd in plaats van vruchtwater. De longen zetten uit en beginnen met het uitwisselen van koolstofdioxide voor zuurstof. De overgang van het ontvangen van zuurstof via de navelstreng naar ademhalen door de longen is een cruciaal onderdeel van de geboorte.
 2. Circulatiesysteem:
  • Navelstrengafsnijding: Na de geboorte wordt de navelstreng afgeknipt. Hierdoor wordt de baby afgesneden van de moeder en moet het zijn eigen zuurstof gaan opnemen.
  • Veranderingen in de bloedsomloop: In de baarmoeder gaat het grootste deel van het bloed van de foetus langs de navelstreng naar de placenta om zuurstof en voedingsstoffen op te nemen. Na de geboorte moet de baby’s circulatiesysteem zich aanpassen aan het leven buiten de baarmoeder. De bloedsomloop verandert, met name in de longen, waar de druk daalt, wat resulteert in een opening tussen de beide boezems van het hart, de ductus arteriosus en het sluiten van het foramen ovale (normaal gesproken aanwezig in de foetus). Deze veranderingen helpen de bloedstroom door de longen te vergroten, wat belangrijk is voor de oxygenatie van het bloed.
 3. Veranderingen in het hart:
  • Overgang van foetale naar postnatale circulatie: Het hart moet zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. De rechterkant van het hart, die tijdens de foetale ontwikkeling meer bloed ontving omdat de longen niet actief waren, begint nu meer bloed naar de longen te pompen.
  • Ductus arteriosus en foramen ovale sluiten: Deze structuren, die tijdens de foetale ontwikkeling het bloed omleidden, sluiten meestal binnen enkele dagen of weken na de geboorte.

In het algemeen is de overgang van foetale naar postnatale levensfuncties een complex proces dat ervoor zorgt dat het pasgeboren kind zelfstandig kan ademen en de circulatie kan handhaven zonder de ondersteuning van de moeder. Deze veranderingen zijn cruciaal voor de overleving en aanpassing aan het leven buiten de baarmoeder

De eerste dag
De eerste dag van een baby, ook wel de geboortedag genoemd, is een bijzondere en belangrijke gebeurtenis. Hier zijn enkele aspecten die vaak worden ervaren op de eerste dag van een baby:

 1. Geboorteproces: De eerste dag begint meestal met het geboorteproces zelf. Dit kan thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis plaatsvinden, afhankelijk van de keuzes en omstandigheden van de ouders.
 2. Direct na de geboorte: Onmiddellijk na de geboorte ondergaat de baby verschillende onderzoeken en procedures. Dit omvat vaak het meten van vitale functies zoals hartslag en ademhaling, het toepassen van oogzalf om infecties te voorkomen, het knippen van de navelstreng, en andere controles.
 3. Huid-op-huidcontact: Na de procedures wordt vaak aangemoedigd dat de baby en de moeder (of de ouder die bij de bevalling aanwezig is) huid-op-huidcontact hebben. Dit helpt bij het bevorderen van de hechting en het reguleren van de temperatuur van de pasgeborene.
 4. Voeding: In de eerste uren na de geboorte kan de baby worden aangelegd om borstvoeding te geven of kan flesvoeding worden gegeven, afhankelijk van de keuze van de ouders en de gezondheid van de baby.
 5. Registratie en formaliteiten: In veel landen moet de geboorte van een baby binnen een bepaalde periode bij de burgerlijke stand worden geregistreerd. Dit omvat het verkrijgen van een geboorteakte.
 6. Emotionele ervaring: Voor de ouders is de eerste dag van de baby vaak een emotionele rollercoaster. Het kan gevuld zijn met vreugde, opwinding, vermoeidheid en soms zorgen. Het is een tijd van aanpassing aan het ouderschap en het leren kennen van de nieuwe toevoeging aan het gezin.

De eerste dag van een baby is het begin van een opwindende reis van groei en ontwikkeling. Het markeert het begin van vele ‘eerste keren’ in het leven van het kind.

 

Koos Dirkse