Menu

Burgers, let op uw Saeck!

Het wordt toch tijd, dat de burger zich bewust wordt van zijn zorgkosten. Nu denkt men: “ik ben verzekerd”, maar uiteindelijk gaat men zelf steeds meer aan zorgkosten betalen. En is dat terecht? Hierbij een praktijkvoorbeeld, waar gebeurd. En dit is niet eenmalig, maar komt geregeld voor. Niemand die op deze kosten let, de beleidsvoerders vinden het prima en de burger is de klos!

Nieuwe heup
Een patiënte wordt opgenomen voor een heupprothese. De pijn in de heup was dusdanig, dat zij niet meer normaal kon functioneren en de pijn steeds heviger werd. Er zijn lange wachttijden bij de ziekenhuizen, dus is ze opgenomen in een privékliniek.
De operatie zou onder plaatselijke verdoving plaatsvinden door middel van een ruggenprik. Als alles goed zou verlopen en ze doorstond de volgende dag enkele testen, kon zij naar huis om te revalideren.

Wat ging er fout
De patiënte voelde zich na de operatie niet lekker. Hevige hoofdpijn en misselijk, tot braken toe. De behandelend arts gaf aan, dat met het zetten van de ruggenprik er iets fout is gegaan. Via het ruggenmerg is er hersenvocht naar buiten gelopen en dat was de oorzaak. Door het misselijke gevoel en de bewegingen, die ontstonden door braakneigingen, heeft het vocht zich in het ruggenmerg verspreid. De patiënte bracht die nacht door in het ziekenhuis en de volgende dag was er weinig verbetering. Ze moest langer worden opgenomen. Alleen, alle bedden waren bezet, die de zorgverzekeraar bij dit ziekenhuis had ingekocht. De patiënte moest per ambulance vervoerd worden naar een ander ziekenhuis.
Het ziekenhuis, waar ze nu naar toe werd gebracht ligt ongeveer 50km verder van huis. Naast de dure ambulancerit kwamen er nog verpleegdagen bij, waardoor de totale (extra) kosten in de duizenden euro’s zou lopen.
Hoewel dit duidelijk een medische fout was, die kan worden toegerekend aan de behandelend specialist, betaalde de zorgverzekeraar gewoon de rekening.

Diagnose Behandel Combinaties – DBC
Nederland wijkt af van de meeste landen om ons heen. Wij gebruiken de DBC (Diagnose Behandel Combinaties) om te declareren. Dit codestelsel is in 2004 door minister Hoogervorst (VVD) ingevoerd en al vele malen herzien, omdat het niet functioneert, frauduleus is en het de kosten enorm opdrijft. De gekoppelde tarieven zijn bepaald en niet berekend. Het is geen medisch codesysteem. De diagnoses zijn slechts voor de declaratie en dan ook zondermeer te wijzigen.
De patiënte had als diagnose: vervanging heup. Door de complicatie werd er gewoon een nieuwe diagnose aan toegevoegd. Op deze wijze kon de declaratie naar de zorgverzekeraar.

Hoe gaat dit in andere landen?
Andere landen, zoals België, hanteren de DRG (Diagnose Relatie Groepen), die medisch zijn opgesteld. Komt men naar het ziekenhuis voor een heupoperatie, dan wordt die diagnose vastgelegd en gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Maakt men een fout, zoals hierboven beschreven, dan wordt dit toegerekend aan de specialist cq het ziekenhuis. Deze draaien dan op voor de kosten. Zie dit als een soort bedrijfsrisico.

Beleidsvoerders, ga eens nadenken!
Het wordt tijd dat Nederland eens gaat inzien, dat de DBC, ingesteld door een aantal managers, totaal niet functioneert. Het wordt tijd om zich eens achter de oren te gaan krabben, dat dit zo niet langer kan.
Een pikant detail: voor de invoering van de DBC kostte een heupoperatie (met 10 dagen opname, dat de hoogste kosten waren) omgerekend zo’n circa 4600 euro. Nu kost dezelfde operatie, met veelal 1 dag opname, 18000 euro!
Het systeem, dat door de VVD is ingesteld is de afgelopen jaren door dezelfde partij hooggehouden en, vanwege gezichtsverlies, zal dit op deze manier nooit worden gewijzigd. Hoewel hiermee miljarden zijn te besparen!

Koos Dirkse