Menu

Maculadegeneratie, de Oogziekte van het Netvlies

Maculadegeneratie is een oogziekte die wereldwijd miljoenen mensen treft en een significante impact heeft op de gezichtsscherpte, vooral bij oudere volwassenen. Wat is maculadegeneratie, welke verschillende vormen zijn er, de oorzaken, symptomen, diagnose en mogelijke behandelingsmethoden.

Wat is Maculadegeneratie?
Maculadegeneratie, ook bekend als leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), is een aandoening die het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, aantast. Deze aandoening kan leiden tot verlies van centraal zicht, wat problemen kan veroorzaken bij activiteiten zoals lezen, autorijden en gezichten herkennen. De macula is verantwoordelijk voor het scherpe, centrale zicht dat nodig is voor activiteiten zoals lezen en autorijden. Als de macula beschadigd raakt, kan dit leiden tot ernstige gezichtsproblemen.

Diagnose
De symptomen variëren afhankelijk van het type maculadegeneratie, maar veelvoorkomende tekenen zijn wazig zien, vervormde beelden, verminderd kleurenzicht en moeite met het herkennen van gezichten.
Een oogarts kan maculadegeneratie diagnosticeren door middel van een grondig oogonderzoek, inclusief het meten van de gezichtsscherpte en het controleren van veranderingen in de macula. Beeldvormende tests zoals optische coherentietomografie (OCT) worden vaak gebruikt om de ernst van de aandoening te beoordelen.

Hoofdvormen
Er zijn twee hoofdvormen van maculadegeneratie:

 1. Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD):
  • Nat (exsudatieve) LMD: Bij natte maculadegeneratie groeien abnormale bloedvaten onder het netvlies en lekken ze bloed en vocht, waardoor het netvlies wordt beschadigd. Dit kan leiden tot plotselinge veranderingen in het gezichtsvermogen.
  • Droge (atropische) LMD: Droge maculadegeneratie is de meest voorkomende vorm en treedt op wanneer de cellen van de macula geleidelijk afsterven. Dit proces kan maanden tot jaren duren en het verlies van centraal zicht veroorzaken.
 2. Juveniele maculadystrofie (JMD): Juveniele maculadystrofieën zijn een groep erfelijke aandoeningen die op jonge leeftijd beginnen en leiden tot verlies van het centrale zicht. Deze vormen van maculadegeneratie verschillen van LMD omdat ze meestal op jongere leeftijd optreden en veroorzaakt worden door genetische afwijkingen.

Het is belangrijk om regelmatig oogonderzoek te laten doen, vooral naarmate men ouder wordt, om vroege tekenen van maculadegeneratie op te sporen en behandelingen te verkennen om verdere schade te voorkomen.

Oorzaken en Risicofactoren
Hoewel de exacte oorzaken van maculadegeneratie niet volledig begrepen zijn, zijn er verschillende risicofactoren geïdentificeerd. Leeftijd, genetica, roken, hoge bloeddruk, en een lage inname van antioxidanten worden beschouwd als factoren die het risico op deze aandoening vergroten.

Behandelingsopties
Helaas is er momenteel geen remedie voor maculadegeneratie, maar er zijn behandelingsopties die het verloop van de ziekte kunnen vertragen of stabiliseren. Voor natte maculadegeneratie worden vaak anti-VEGF-medicijnen gebruikt om de abnormale bloedvatgroei te remmen. Bij droge maculadegeneratie kan een gezonde levensstijl, voedingssupplementen en bepaalde medicijnen helpen.

Ziekte van Stargardt
De ziekte van Stargardt, ook bekend als juveniele maculadegeneratie, is een erfelijke oogziekte die meestal op jonge leeftijd begint, meestal in de tienerjaren of vroege volwassenheid. Het is de meest voorkomende vorm van juveniele maculadegeneratie. Deze aandoening wordt veroorzaakt door een mutatie in het ABCA4-gen, een eiwit dat betrokken is bij het transport van afvalproducten uit de fotoreceptoren in het netvlies.

Belangrijke kenmerken van de ziekte van Stargardt zijn:

 1. Centraal gezichtsverlies: Het belangrijkste symptoom is het progressieve verlies van centraal zicht, waardoor activiteiten zoals lezen, autorijden en gezichten herkennen moeilijk worden.
 2. Verminderd kleurenzicht: Sommige mensen met de ziekte van Stargardt ervaren ook een verminderd vermogen om kleuren te zien.
 3. Verminderd contrastzicht: Het vermogen om contrasten waar te nemen, met name in situaties met weinig licht, kan verminderd zijn.
 4. Oogfundusafwijkingen: Bij oogonderzoek kunnen artsen afwijkingen in de macula en rondom het netvlies zien, zoals gele vlekken (fleuren), donkere pigmentatie en afwijkingen in de bloedvaten.

Hoewel er momenteel geen remedie is voor de ziekte van Stargardt, zijn er enkele behandelingen die kunnen helpen bij het beheren van de symptomen en het vertragen van de progressie van de ziekte. Deze kunnen bestaan uit het dragen van speciale brillen om het zicht te verbeteren, het vermijden van blootstelling aan fel zonlicht, en het gebruik van hulpmiddelen zoals vergrotende brillen of elektronische hulpmiddelen. Onderzoek naar mogelijke behandelingen, waaronder gentherapie en stamceltherapie, is ook gaande.

Juveniele retinoschisis
Juveniele retinoschisis is een zeldzame erfelijke oogziekte die meestal mannen treft en wordt gekenmerkt door de vorming van spleten (schisis) in de binnenste laag van het netvlies, genaamd het retina. Deze aandoening wordt veroorzaakt door mutaties in het RS1-gen, dat codeert voor een eiwit dat betrokken is bij de structuur en functie van de retina.

Belangrijke kenmerken van juveniele retinoschisis zijn:

 1. Verminderd zicht: Het meest opvallende symptoom is verminderd zicht, vaak op jonge leeftijd opgemerkt. Dit kan worden veroorzaakt door de vorming van cysten in de macula, het centrale deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor scherp zicht.
 2. Nystagmus: Sommige mensen met juveniele retinoschisis vertonen ongecontroleerde, ritmische oogbewegingen, bekend als nystagmus.
 3. Schisis: Bij oogonderzoek kunnen artsen spleten (schisis) in het netvlies waarnemen, vooral in het maculaire gebied.
 4. Netvliesloslating: In sommige gevallen kan juveniele retinoschisis leiden tot netvliesloslating, waarbij het netvlies loskomt van de onderliggende lagen, wat ernstige visuele problemen kan veroorzaken.

Hoewel er momenteel geen remedie is voor juveniele retinoschisis, kunnen behandelingen gericht zijn op het beheren van de symptomen en het voorkomen van complicaties. Dit kan onder meer het voorschrijven van brillen of contactlenzen om het zicht te corrigeren, evenals het monitoren van het netvlies op tekenen van loslating en het uitvoeren van behandelingen om dit te voorkomen of te behandelen. Onderzoek naar gentherapie en andere innovatieve benaderingen van behandeling is ook aan de gang.

Ziekte van Best
De ziekte van Best, ook bekend als vitelliforme maculadystrofie of Best’s ziekte, is een erfelijke oogziekte die wordt gekenmerkt door abnormale opeenhoping van materiaal onder het netvlies, specifiek in de macula, het centrale deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor scherp zicht. Deze opeenhoping van materiaal wordt een “vitreuze afzetting” genoemd en lijkt op een dooier (vitreuze maculopathie).

Belangrijke kenmerken van de ziekte van Best zijn:

 1. Vitelliforme laesie: Een van de meest opvallende kenmerken is de aanwezigheid van een gelige, ovale laesie onder het netvlies, die lijkt op een dooier van een ei. Dit wordt een “vitreuze afzetting” genoemd.
 2. Progressief verlies van centraal zicht: Naarmate de ziekte voortschrijdt, kunnen mensen met de ziekte van Best geleidelijk centraal zicht verliezen, wat activiteiten zoals lezen en herkennen van gezichten moeilijk kan maken.
 3. Normaal perifeer zicht: In het beginstadium van de ziekte blijft het perifere zicht normaal, wat betekent dat mensen met de ziekte van Best vaak problemen ervaren met het centrale zicht, maar een goed perifeer zicht behouden.
 4. Variabele expressie: De ernst van de ziekte kan variëren tussen individuen, zelfs binnen dezelfde familie.
 5. Genetische oorzaak: De ziekte van Best wordt veroorzaakt door mutaties in het BEST1-gen, dat codeert voor een eiwit genaamd bestrocin. Dit eiwit is betrokken bij het reguleren van de ionenbalans in cellen van het netvlies.

Hoewel er momenteel geen remedie is voor de ziekte van Best, kunnen behandelingen gericht zijn op het beheren van de symptomen en het behoud van het resterende zicht. Dit kan onder meer het monitoren van het ziekteverloop, het voorschrijven van speciale brillen of contactlenzen om het zicht te verbeteren, en het gebruik van hulpmiddelen zoals vergrotende brillen om te helpen bij dagelijkse activiteiten. In sommige gevallen kan fotodynamische therapie of anti-VEGF-injecties worden overwogen om de progressie van de ziekte te vertragen.

Kegeldystrofie
De ziekte van Best, ook bekend als vitelliforme maculadystrofie of Best’s ziekte, is een erfelijke oogziekte die wordt gekenmerkt door abnormale opeenhoping van materiaal onder het netvlies, specifiek in de macula, het centrale deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor scherp zicht. Deze opeenhoping van materiaal wordt een “vitreuze afzetting” genoemd en lijkt op een dooier (vitreuze maculopathie).

Belangrijke kenmerken van de ziekte van Best zijn:

 1. Vitelliforme laesie: Een van de meest opvallende kenmerken is de aanwezigheid van een gelige, ovale laesie onder het netvlies, die lijkt op een dooier van een ei. Dit wordt een “vitreuze afzetting” genoemd.
 2. Progressief verlies van centraal zicht: Naarmate de ziekte voortschrijdt, kunnen mensen met de ziekte van Best geleidelijk centraal zicht verliezen, wat activiteiten zoals lezen en herkennen van gezichten moeilijk kan maken.
 3. Normaal perifeer zicht: In het beginstadium van de ziekte blijft het perifere zicht normaal, wat betekent dat mensen met de ziekte van Best vaak problemen ervaren met het centrale zicht, maar een goed perifeer zicht behouden.
 4. Variabele expressie: De ernst van de ziekte kan variëren tussen individuen, zelfs binnen dezelfde familie.
 5. Genetische oorzaak: De ziekte van Best wordt veroorzaakt door mutaties in het BEST1-gen, dat codeert voor een eiwit genaamd bestrocin. Dit eiwit is betrokken bij het reguleren van de ionenbalans in cellen van het netvlies.

Hoewel er momenteel geen remedie is voor de ziekte van Best, kunnen behandelingen gericht zijn op het beheren van de symptomen en het behoud van het resterende zicht. Dit kan onder meer het monitoren van het ziekteverloop, het voorschrijven van speciale brillen of contactlenzen om het zicht te verbeteren, en het gebruik van hulpmiddelen zoals vergrotende brillen om te helpen bij dagelijkse activiteiten. In sommige gevallen kan fotodynamische therapie of anti-VEGF-injecties worden overwogen om de progressie van de ziekte te vertragen.

Tot slot
Bewustzijn over maculadegeneratie is essentieel, omdat vroege detectie en interventie het verschil kunnen maken in het behoud van het gezichtsvermogen. Regelmatige oogcontroles, met name voor mensen boven de 50 jaar of mensen met bekende risicofactoren, zijn van cruciaal belang.
In conclusie, maculadegeneratie is een ernstige oogaandoening die aandacht verdient. Onderzoek naar preventie, vroege detectie en behandelingen blijft van groot belang om de impact van deze aandoening op de visuele gezondheid van individuen te verminderen. Het stimuleren van bewustzijn en het aannemen van een gezonde levensstijl kunnen een verschil maken in het voorkomen en beheren van deze oogziekte.

Koos Dirkse