Menu

Honger en Verzadiging

De balans tussen honger en verzadiging is belangrijk voor het behoud van een gezond eetpatroon. Wanneer deze signalen uit balans zijn, kan dit leiden tot overeten of ondervoeding, wat beide schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het is belangrijk om naar deze signalen van het lichaam te luisteren en voedsel te kiezen dat onze honger op een gezonde manier bevredigt en ons verzadigd gevoel bevordert.

Honger
Wanneer je honger hebt, ondergaan je hersenen verschillende biochemische en neurale veranderingen als reactie op de hongersignalen die je lichaam stuurt. Hier zijn enkele van de belangrijkste processen die plaatsvinden:

 1. Ghreline
  Wanneer je maag leeg raakt, wordt het hormoon ghreline afgegeven door je maagwand. Ghreline stimuleert de eetlust en speelt een rol bij het signaleren van honger naar je hersenen.
 2. Neurotransmitters
  Verschillende neurotransmitters, zoals neuropeptide Y (NPY) en agouti-gerelateerd peptide (AgRP), worden vrijgegeven in bepaalde delen van de hersenen, met name in de hypothalamus. Deze neurotransmitters stimuleren het verlangen naar voedsel en zorgen ervoor dat je gaat eten.
 3. Leptine
  Leptine, een hormoon dat wordt geproduceerd door vetcellen, speelt een rol bij het reguleren van de energiebalans en het onderdrukken van de eetlust. Wanneer je maag leeg raakt, neemt de leptinespiegel af, waardoor de eetlust wordt gestimuleerd.
 4. Beloningscentra
  Voedselbeloningscircuits in de hersenen, zoals de nucleus accumbens, reageren op hongersignalen door de motivatie en beloning gerelateerd aan voedselinname te verhogen. Deze circuits activeren gevoelens van genot en bevrediging bij het eten, waardoor je wordt gemotiveerd om voedsel te zoeken en te consumeren.
 5. Cortisol
  Bij langdurige honger kunnen stresshormonen zoals cortisol vrijkomen, wat kan leiden tot verhoogde angst en een verhoogde drang om voedsel te vinden en te eten.

Over het algemeen werken al deze processen samen om je hongergevoel te versterken en je aan te moedigen voedsel te zoeken en te consumeren om je energievoorraden aan te vullen en je lichaam te voeden.

Vier soorten honger
Homeostatische honger en hedonische honger zijn vier verschillende concepten die beide verband houden met eetlust en voedselinname, maar op verschillende manieren.

 1. Homeostatische honger
  • Dit type honger wordt gedreven door de biologische behoeften van het lichaam, zoals het handhaven van een bepaald energieniveau, het reguleren van bloedsuikerspiegels en het vervullen van andere fysiologische vereisten.
  • Homeostatische honger wordt beïnvloed door factoren zoals de tijd sinds de laatste maaltijd, de voedingswaarde van de geconsumeerde maaltijd en de algemene stofwisseling van het individu.
  • Hormonen zoals ghreline (een eetluststimulerend hormoon dat wordt afgegeven door de maagwand) spelen een rol bij het reguleren van homeostatische honger.
 2. Hedonische honger:
  • Dit type honger wordt gedreven door de verlangens en plezierige aspecten van voedsel, los van de fysiologische behoeften van het lichaam.
  • Hedonische honger heeft te maken met de smaak, textuur, geur en emotionele associaties van voedsel.
  • Factoren zoals stress, stemming, sociale interacties en reclame kunnen hedonische honger beïnvloeden.
  • Het kan leiden tot eetbuien of overmatige voedselinname, zelfs wanneer de homeostatische behoeften van het lichaam al zijn vervuld.
 3. Fysiologische honger
  Fysiologische honger is vergelijkbaar met homeostatische honger en verwijst naar de natuurlijke honger die ontstaat als reactie op fysiologische behoeften van het lichaam, zoals een daling van de bloedsuikerspiegel of een lege maag. Het wordt gedreven door biologische signalen en is een puur fysiek proces.
 4. Psychologische honger
  Psychologische honger, ook wel emotionele honger genoemd, verwijst naar het verlangen naar voedsel dat wordt veroorzaakt door psychologische of emotionele factoren, zoals stress, verveling, eenzaamheid of verdriet. Het hongergevoel komt niet voort uit fysiologische behoeften, maar eerder uit psychologische triggers.

Hoewel homeostatische en hedonische honger verschillende mechanismen hebben, zijn ze vaak met elkaar verweven. Mensen kunnen bijvoorbeeld ondanks een volle maag nog steeds de drang voelen om te eten vanwege de aantrekkelijke geur of smaak van voedsel (hedonische honger). Aan de andere kant kan het negeren van homeostatische signalen zoals honger of verzadiging invloed hebben op de manier waarop iemand reageert op hedonische cues, wat kan leiden tot ongezonde eetgewoonten.

Verzadigd
Wanneer je verzadigd bent, wat betekent dat je genoeg gegeten hebt en geen hongergevoel meer hebt, vinden er verschillende processen plaats in je hersenen. Dit wordt grotendeels gereguleerd door complexe interacties tussen verschillende delen van de hersenen, hormonen en neurotransmitters. Hier zijn enkele belangrijke aspecten:

 1. Hormonale regulatie
  Hormonen zoals leptine en insuline spelen een belangrijke rol bij het reguleren van verzadiging. Leptine wordt afgescheiden door vetcellen en geeft aan de hersenen door wanneer het lichaam genoeg energiereserves heeft. Insuline wordt afgescheiden na het eten en helpt bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel en het signaleren van verzadiging.
 2. Neurotransmitters
  Verschillende neurotransmitters, waaronder serotonine, dopamine en endorfines, zijn betrokken bij het reguleren van de voedselinname en het gevoel van verzadiging. Deze chemische stoffen beïnvloeden je stemming en gevoel van welzijn na het eten, wat kan bijdragen aan het gevoel van verzadiging.
 3. Communicatie tussen hersengebieden
  Verschillende delen van de hersenen, zoals de hypothalamus, de hersenstam en de cortex, communiceren met elkaar om informatie te verwerken over voedselinname, energieniveaus en hongergevoel. De hypothalamus speelt een centrale rol bij het reguleren van eetlust en verzadiging door de ontvangst en integratie van signalen van hormonen en neurotransmitters.
 4. Veranderingen in bloedtoevoer
  Functionele MRI (fMRI) -studies hebben aangetoond dat de bloedtoevoer naar bepaalde hersengebieden verandert wanneer mensen verzadigd zijn, wat wijst op activering of deactivering van specifieke gebieden die betrokken zijn bij de regulering van voedselinname.

Kortom, het gevoel van verzadiging is het resultaat van een complex samenspel tussen hormonen, neurotransmitters en hersengebieden die betrokken zijn bij het reguleren van de voedselinname en het energiemetabolisme.

Hypothalamus
De hypothalamus speelt een cruciale rol bij het reguleren van honger en verzadiging. Deze regulerende functie wordt voornamelijk uitgeoefend door twee gebieden binnen de hypothalamus: de laterale hypothalamus (LH) en de ventromediale hypothalamus (VMH).

 1. Laterale Hypothalamus (LH):
  • De LH wordt vaak geassocieerd met het opwekken van honger. Wanneer de neuronen in dit gebied geactiveerd worden, kan dit leiden tot een verhoogde voedselconsumptie. Beschadigingen aan de LH kunnen leiden tot anorexia en verminderde voedselinname.
  • Neuronen in de LH scheiden neurotransmitters zoals orexine en neuropeptide Y (NPY) af, die de eetlust verhogen en de voedselinname stimuleren.
 2. Ventromediale Hypothalamus (VMH):
  • De VMH wordt geassocieerd met het veroorzaken van verzadiging en het verminderen van de eetlust. Wanneer de neuronen in dit gebied geactiveerd worden, kan dit leiden tot verminderde voedselconsumptie.
  • Neuronen in de VMH scheiden neurotransmitters af zoals pro-opiomelanocortine (POMC) en alfa-melanocyt stimulerend hormoon (α-MSH), die de eetlust onderdrukken en verzadiging bevorderen.

De interactie tussen deze twee gebieden, samen met de invloed van verschillende hormonen zoals insuline, leptine en ghreline, helpt het complexe proces van honger- en verzadigingsregulatie te coördineren. Samen spelen ze een sleutelrol bij het handhaven van een evenwichtige voedselinname en energiehomeostase in het lichaam.

Conclusie
Het handhaven van een gezonde balans tussen honger en verzadiging is belangrijk voor het behoud van een gezond eetpatroon. Het is essentieel om naar de signalen van ons lichaam te luisteren, zowel fysiologisch als psychologisch, en voedsel te kiezen dat onze voedingsbehoeften op een evenwichtige manier bevredigt. Door bewust te zijn van de verschillende vormen van honger en de factoren die onze eetlust beïnvloeden, kunnen we streven naar een gezonde relatie met voedsel en welzijn.

Koos Dirkse