Menu

Menselijkheid, ondergeschikt aan geld en macht

Als je het goed bekijkt zijn de eurolanden te ver gegaan. Vanuit de zuidelijke eurolanden gaat er een heel andere wind waaien. Ook de tegenstand in de noordelijke landen met de bemoeienissen van de eurocraten neemt steeds meer toe.
Europa is op zich niet slecht, maar een onmenselijk Europa zal het zeker niet redden.

Humilitas
De warboel, die de overheid van het beleid en de uitvoering hiervan maakt, begint steeds meer mensen tegen de borst te stuiten. En dat is niet alleen in Griekenland zo. Wat verwacht je van de overheid, als je het in drie kernwoorden moet uitdrukken: betrouwbaarheid, deskundigheid en weten wat eronder de bevolking leeft.
Helaas zijn die items ondervertegenwoordigd bij onze huidige overheid en is geld en macht voor hen vele malen belangrijker. Dit heeft het gewonnen van de menselijkheid. Humilitas noemden we het, het was de universele uiting van onze menselijke maatschappij, waar de mens en niet het geld en de macht het centrum waren.

Artikel 13
Kijk om je heen en de bewijzen daarvoor zijn talrijk. Denk maar aan het beoogde schrappen van artikel 13 uit de Zorgwet. De burger wil men de vrije artsenkeuze ontnemen en die wordt overgelaten aan de blauwgestreepte pakken van de zorgverzekeraars. Alle mooie woorden ten spijt! Onder het mom van het betaalbaar houden van de zorg zijn alleen maar blije gezichten bij de investeerders en de aandeelhouders.

Pensioenfondsen
Een ander voorbeeld is het misselijkmakende spel dat gespeeld wordt met de pensioenfondsen. Het spel met virtuele rentes en steeds sneller groeiende vermogens. Maar de burger die zijn werkleven lang gedwongen heeft bijgedragen aan het pensioen en er nu mee moet rondkomen, staat met lege handen. U bent toch niet zo naïef dat die gelden, die in principe afkomstig zijn van hardwerkende burgers, ooit naar hen zullen terugvloeien? Dan kent u de eurocraten nog niet.

ECB
Want wat te denken van het spel van de geldproductie van Mario Draghi en consorten? Een Zuid Europeaan, die geld, als was het een monopolyspel, bijdrukt om de zuidelijke eurolanden, ten koste van de noordelijke, financieel te bevoordelen? Dat moet eens betaald worden en bij wie denkt u dat die eurocraten dan aankloppen?

Griekenland
Wat ertegen te doen? Het voorbeeld is opgestaan in Griekenland. Een nieuwe stroming in de politiek, die het opneemt voor de burgers. We kunnen klagen wat we willen over de miljarden die we geïnvesteerd hebben in het land, maar de nieuwe overheid heeft oog voor de noden van zijn burgers. Ook Spanje staat op en het wachten is op Portugal en Italië.

Actie
U vraagt zich af hoe dat kan? Niet zo moeilijk! We zijn met de eigenschappen van een goed bestuur begonnen: betrouwbaarheid, deskundigheid en weten wat er onder de bevolking leeft. De kans dat de nieuwe stroming het wint is, als men die eigenschappen echt weet waar te maken, hoog.
En dat zal ook overwaaien naar de noordelijke eurolanden, waar de burgers ook meer dan genoeg hebben van de overheid, die alleen maar aandacht heeft voor geld en macht. Een toegankelijke en bereikbare zorg op mensenmaat, een pensioenafspraak die wordt nagekomen.
Het is ons heel wat meer waard dan de eurocraten denken. Tijd voor actie!!

Koos Dirkse