Menu

Vaccins: ontwikkeling en preventie

Vaccins zijn een van de meest krachtige instrumenten, die de moderne geneeskunde tot haar beschikking heeft. Ze hebben een buitengewone impact gehad op de volksgezondheid wereldwijd, waarbij ze epidemieën hebben bedwongen en miljoenen levens hebben gered. Deze biologische preparaten werken door het immuunsysteem van het lichaam te activeren om bescherming te bieden tegen specifieke ziekteverwekkers. De geschiedenis van vaccins illustreert een verhaal van voortdurende wetenschappelijke vooruitgang, maar ook van uitdagingen en controverses.

De Geschiedenis van Vaccinatie
Edward Jenner (1749-1823) was een Engelse arts en wetenschapper, die bekend staat als de grondlegger van de moderne vaccinatie. Hij staat vooral bekend om zijn ontwikkeling van de eerste succesvolle vaccin tegen pokken. Jenner merkte op dat melkmeisjes die eerder waren blootgesteld aan de mildere koepokken, zelden pokken ontwikkelden. Op basis van deze observatie voerde hij in 1796 een experiment uit waarbij hij een jongen genaamd James Phipps inoculeerde met materiaal van een koepoklaesie. Nadat de jongen herstelde van de koepokken, probeerde Jenner hem later met pokken te infecteren, maar de jongen bleek immuun te zijn. Dit leidde Jenner tot de conclusie dat blootstelling aan koepokken bescherming bood tegen pokken.
Het succes van Jenner’s experiment leidde tot de verspreiding van vaccinatie als een effectieve methode om immuniteit te bieden tegen infectieziekten. Zijn werk legde de basis voor de ontwikkeling van talloze andere vaccins en heeft een enorm positieve impact gehad op de volksgezondheid wereldwijd.
Na het succes van het pokkenvaccin werden andere vaccins ontwikkeld om ziekten zoals difterie, tetanus, kinkhoest, polio, mazelen, bof, rubella en hepatitis te bestrijden. Deze vaccins hebben wereldwijd een dramatische daling van de morbiditeit en mortaliteit van deze ziekten veroorzaakt.

Hoe Werken Vaccins?
Vaccins werken door het immuunsysteem van het lichaam te trainen om zich te verdedigen tegen specifieke ziekteverwekkers, zoals virussen of bacteriën. Dit gebeurt door het lichaam bloot te stellen aan een verzwakte of gedode vorm van de ziekteverwekker of aan fragmenten van de ziekteverwekker die antigenen bevatten – delen van de ziekteverwekker die een immuunrespons kunnen opwekken.
Wanneer een vaccin wordt toegediend, herkent het immuunsysteem de antigenen als vreemd en begint het een immuunrespons te genereren. Het immuunsysteem produceert antilichamen, die specifiek zijn voor de ziekteverwekker, en activeert ook immuuncellen zoals T-cellen. Deze immuunrespons leidt tot de vernietiging van de ziekteverwekker of het neutraliseren van de ziekteverwekker, voordat deze schade kan aanrichten.
Hoewel vaccins het immuunsysteem stimuleren om te reageren op een ziekteverwekker, bevatten ze meestal slechts delen van de ziekteverwekker of verzwakte versies ervan, waardoor ze niet de volledige ziekte veroorzaken bij de persoon die gevaccineerd wordt. Dit betekent dat het lichaam immuniteit opbouwt tegen de ziekteverwekker zonder daadwerkelijk ziek te worden.
Door vaccinatie kunnen mensen immuniteit ontwikkelen tegen specifieke ziekten, waardoor ze beschermd zijn tegen infectie. Dit helpt niet alleen individuen om zichzelf te beschermen tegen ziekten, maar draagt ook bij aan het bereiken van groepsimmuniteit, waardoor de verspreiding van ziekten binnen de gemeenschap wordt verminderd.

De Rol van Vaccins bij de Bestrijding van Ziekten
Vaccins spelen een cruciale rol bij de bestrijding van ziekten op verschillende manieren:

 1. Preventie van ziekten
  Vaccins voorkomen de ontwikkeling van infectieziekten bij gevaccineerde personen door hun immuunsysteem voor te bereiden op de aanval van ziekteverwekkers. Ze helpen bij het voorkomen van ziektes zoals mazelen, polio, difterie, tetanus, kinkhoest, influenza en vele andere.
 2. Bescherming van individuen
  Vaccins bieden individuele bescherming tegen ziekten. Ze helpen mensen, vooral kwetsbare groepen zoals zuigelingen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem, om zichzelf te beschermen tegen potentieel ernstige ziekten en complicaties.
 3. Groepsimmuniteit
  Wanneer een groot deel van de bevolking gevaccineerd is tegen een bepaalde ziekte, ontstaat er een fenomeen dat bekend staat als groepsimmuniteit of kudde-immuniteit. Dit betekent dat zelfs mensen die niet gevaccineerd zijn, beschermd zijn omdat de ziekteverwekker minder kans heeft om zich te verspreiden in de gemeenschap. Groepsimmuniteit is vooral belangrijk voor mensen die om medische redenen niet kunnen worden gevaccineerd.
 4. Controle van uitbraken
  Vaccinatieprogramma’s spelen een cruciale rol bij het beheersen van uitbraken van infectieziekten. Snelle inzet van vaccins kan de verspreiding van ziekten beperken en verdere uitbraken voorkomen.
 5. Eliminatie en uitroeiing van ziekten
  Vaccinatie heeft geleid tot de eliminatie of bijna-uitroeiing van bepaalde ziekten wereldwijd. Een opvallend voorbeeld hiervan is de uitroeiing van de pokken in 1980, grotendeels dankzij een wereldwijd vaccinatieprogramma.

Over het algemeen dragen vaccins bij aan het verbeteren van de volksgezondheid en het verminderen van ziekterisico’s, zowel op individueel niveau als op populatieniveau. Ze blijven een van de meest effectieve en kostenefficiënte instrumenten voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.

Waartegen kun je je vaccineren?
Je kunt je tegen verschillende ziekten vaccineren, afhankelijk van welke vaccins beschikbaar zijn en welke ziekten je wilt voorkomen. Enkele van de meest voorkomende ziekten waartegen vaccins beschikbaar zijn, zijn onder meer:

 1. Mazelen, Bof en Rodehond (BMR)
  Deze vaccinatie beschermt tegen mazelen, bof en rodehond, allemaal virale infecties.
 2. Griep (Influenza)
  Jaarlijkse griepprikken helpen bij het voorkomen van seizoensgebonden griepinfecties.
 3. Poliomyelitis (polio)
  Poliovaccins beschermen tegen poliomyelitis, een virale infectie die verlamming kan veroorzaken.
 4. Hepatitis B
  Vaccinatie tegen hepatitis B helpt bij het voorkomen van leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis B-virus.
 5. Difterie, Tetanus en Kinkhoest (DKT)
  Deze vaccinatie beschermt tegen difterie, tetanus (klem) en kinkhoest.
 6. Humaan Papillomavirus (HPV)
  HPV-vaccins beschermen tegen infecties met bepaalde soorten HPV die kunnen leiden tot genitale wratten en verschillende vormen van kanker, waaronder baarmoederhalskanker.
 7. Hondsdolheid (Rabiës)
  Vaccinatie tegen hondsdolheid wordt aanbevolen voor mensen die een verhoogd risico lopen op blootstelling aan het rabiësvirus, zoals dierenartsen en mensen die naar risicovolle gebieden reizen.
 8. Waterpokken (Varicella)
  Vaccinatie tegen waterpokken helpt bij het voorkomen van de virale infectie veroorzaakt door het varicella-zostervirus.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, er zijn nog veel meer vaccins beschikbaar voor verschillende infectieziekten, afhankelijk van de regio en gezondheidsrichtlijnen. Raadpleeg altijd een medisch professional voor advies over welke vaccinaties voor jou geschikt zijn.

Uitdagingen en Controverses
Hoewel vaccins een van de meest effectieve middelen zijn om ziekten te voorkomen en de volksgezondheid te verbeteren, zijn er verschillende uitdagingen en controverses die verband houden met vaccins:

 1. Vaccinatieweigering en -twijfel: Een belangrijke uitdaging is de groeiende trend van vaccinatieweigering en -twijfel, vaak gebaseerd op misvattingen over de veiligheid en werkzaamheid van vaccins. Dit kan leiden tot lagere vaccinatiepercentages en het ontstaan van uitbraken van voorkoombare ziekten.
 2. Veiligheid: Hoewel vaccins over het algemeen als veilig worden beschouwd, kunnen sommige mensen bijwerkingen ervaren na vaccinatie. Dit kan leiden tot zorgen over de veiligheid van vaccins, zelfs als de risico’s uiterst zeldzaam zijn.
 3. Toegankelijkheid en kosten: Toegang tot vaccins blijft een uitdaging in sommige delen van de wereld, vooral in ontwikkelingslanden. De kosten van vaccins kunnen ook een belemmering vormen voor sommige individuen of gemeenschappen, waardoor ongelijkheden in de gezondheidszorg ontstaan.
 4. Logistiek en distributie: Het distribueren van vaccins naar afgelegen of moeilijk bereikbare gebieden kan logistieke uitdagingen met zich meebrengen, zoals het handhaven van de koude keten om de stabiliteit van vaccins te behouden.
 5. Misvattingen en desinformatie: Er circuleert veel desinformatie over vaccins, vooral op sociale media, wat kan leiden tot verwarring en wantrouwen bij het publiek.
 6. Ethiek: Sommige vaccinatieprogramma’s kunnen ethische dilemma’s met zich meebrengen, zoals de verdeling van schaarse middelen tijdens een pandemie of de verplichting tot vaccinatie in bepaalde situaties.
 7. Mutaties van ziekteverwekkers: Sommige ziekteverwekkers, zoals virussen, kunnen muteren, waardoor vaccins mogelijk minder effectief worden. Dit vereist voortdurende monitoring en aanpassing van vaccins om de bescherming te handhaven.
 8. Politieke en culturele factoren: In sommige gevallen kunnen politieke en culturele factoren de acceptatie van vaccinatie beïnvloeden, zoals beleidsbeslissingen, religieuze overtuigingen of sociaal-culturele normen.

Het aanpakken van deze uitdagingen vereist een gecoördineerde inspanning van gezondheidsautoriteiten, wetenschappers, beleidsmakers en gemeenschappen om het belang van vaccinatie te benadrukken, misvattingen aan te pakken en toegang tot vaccins te verbeteren.

Productie van vaccins
Vaccins worden geproduceerd door een proces dat bekend staat als vaccinproductie. Dit proces omvat verschillende stappen, waaronder:

 1. Identificatie van het ziekteverwekkende organisme
  Wetenschappers identificeren eerst het pathogeen (virus, bacterie, etc.) dat de ziekte veroorzaakt waarvoor ze een vaccin willen ontwikkelen.
 2. Isolatie en kweek van het pathogeen
  Het pathogeen wordt geïsoleerd en in grote hoeveelheden gekweekt in laboratoriumomstandigheden.
 3. Inactivering of verzwakking van het pathogeen
  Het pathogeen wordt behandeld om de virulentie te verminderen of volledig te inactiveren, zodat het niet langer in staat is om ziekte te veroorzaken bij gevaccineerde personen. Dit kan worden bereikt door middel van hitte, chemicaliën of genetische manipulatie, afhankelijk van het type vaccin.
 4. Toevoeging van adjuvantia en conserveermiddelen
  Adjuvantia worden toegevoegd om de immuunrespons op het vaccin te verbeteren, terwijl conserveermiddelen worden toegevoegd om de stabiliteit van het vaccin te behouden en de groei van schadelijke micro-organismen te voorkomen.
 5. Formulering
  Het vaccin wordt geformuleerd in de gewenste vorm, zoals een injectie, orale suspensie, of neusspray.
 6. Productie en verpakking
  Het vaccin wordt op grote schaal geproduceerd in bioreactoren of andere productieapparatuur. Na productie wordt het vaccin verpakt in flacons, spuiten of andere geschikte verpakkingen.
 7. Kwaliteitscontrole
  Elk partij vaccins ondergaat strenge kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen. Dit omvat tests op steriliteit, potentie, stabiliteit en zuiverheid.
 8. Distributie en toediening
  Na goedkeuring door regelgevende instanties worden de vaccins gedistribueerd naar gezondheidszorginstellingen, waar ze worden toegediend aan individuen volgens aanbevolen vaccinatieschema’s.

Het hele proces van vaccinproductie kan jaren in beslag nemen en vereist nauwgezette planning, samenwerking tussen wetenschappers, fabrikanten, regelgevende instanties en gezondheidsautoriteiten.

Vaccineren
Het proces van vaccineren omvat een aantal stappen:

 1. Voorbereiding en planning: Dit omvat het identificeren van de doelgroep voor vaccinatie, het bepalen van de geschikte vaccins die gebruikt zullen worden, en het plannen van de logistiek voor distributie en administratie.
 2. Vaccinopslag en -voorbereiding: Vaccins moeten worden bewaard volgens specifieke instructies, meestal bij bepaalde temperaturen om hun werkzaamheid te behouden. Ze moeten ook worden voorbereid voor toediening volgens de instructies van de fabrikant.
 3. Identificatie van ontvangers: Personen die in aanmerking komen voor vaccinatie moeten worden geïdentificeerd volgens de vastgestelde prioriteitscriteria. Dit kan bijvoorbeeld op basis van leeftijd, beroep, gezondheidstoestand, enzovoort.
 4. Informatie en toestemming: Voordat een persoon wordt gevaccineerd, moet hen voldoende informatie worden verstrekt over het vaccin, inclusief mogelijke bijwerkingen en risico’s. Toestemming van de persoon (of ouders/voogden in het geval van minderjarigen) is vereist voordat de vaccinatie wordt toegediend.
 5. Toediening van het vaccin: Het vaccin wordt toegediend door een getrainde zorgverlener, meestal via een injectie, maar sommige vaccins kunnen oraal of via andere routes worden toegediend.
 6. Toezicht en follow-up: Na de vaccinatie wordt de ontvanger meestal een korte tijd geobserveerd om eventuele directe reacties of bijwerkingen te monitoren. Instructies worden gegeven over mogelijke bijwerkingen en wat te doen bij complicaties. Soms is een tweede dosis van het vaccin nodig, afhankelijk van het type vaccin en het aanbevolen schema.
 7. Registratie en rapportage: De vaccinatie moet worden gedocumenteerd, inclusief informatie over het type vaccin, de datum en plaats van toediening, en de identiteit van de ontvanger. Deze gegevens worden vaak gerapporteerd aan gezondheidsautoriteiten voor monitoring van vaccinatiegraad en bijwerkingen.
 8. Opvolging en evaluatie: Na vaccinatie worden de effectiviteit en veiligheid van het vaccin voortdurend geëvalueerd door middel van epidemiologische surveillance en klinisch onderzoek.

Het is belangrijk om deze stappen zorgvuldig te volgen om ervoor te zorgen dat vaccinaties effectief en veilig worden toegediend aan degenen die ze nodig hebben.

Conclusie
Vaccins blijven een van de meest krachtige instrumenten die we hebben in de strijd tegen infectieziekten. Door middel van wetenschappelijke vooruitgang en wereldwijde samenwerking hebben vaccins epidemieën bedwongen, levens gered en de volksgezondheid verbeterd over de hele wereld. Het is van vitaal belang dat we blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe vaccins, evenals in voorlichting en outreach-programma’s om het belang van vaccinatie te benadrukken en gemeenschappen te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun gezondheid.

Zie ook:
Vaccins, hoe werken die

Koos Dirkse