Menu

Zorgplan van Healthy Community Foundation

De gezondheidszorg is een bedrijfstak die de komende jaren sterk zal groeien. Een groeiende groep ouderen, mensen die ook steeds ouder worden, ontwikkelingen in de medische technologie en medicatie die ons helpen langer te leven met een zekere mate van kwaliteit. De bedrijfstak zal voor de opvang van die ontwikkelingen steeds meer geld nodig hebben; zie alleen al het jaarlijks debat over de inhoud van de basis zorgverzekering, de premie, het eigen risico.
Aanpassingen in de marge voorspellen niet veel goeds en de oplopende kosten vragen een steeds groter deel van de koek die als besteedbaar inkomen in de statistieken staat.

Tijd voor een structurele aanpassing van het fundament van de zorg. Het Zorgplan is geschreven vanuit de gedachte dat de zorg voor een ieder zoveel mogelijk toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar moet blijven. Het is op papier gezet na intensief overleg met vertegenwoordigers van de Zorg, maar ook met patiënten en cliënten die dagelijks ervaring hebben met de Zorg.

De zorgsector is verworden tot een gammel bouwwerk, dat met steeds meer steunpilaren overeind moet worden gehouden. Hoewel er in Nederland topzorg wordt geleverd, laat het stelsel veel te wensen over. De kosten rijzen de pan uit! Er is maar één remedie en dat is rigoureus het systeem opnieuw opzetten! Er zal zeker tegenwerking gaan komen, want er gaan veel heilige huisjes om. Zorgverzekeraars zien hun machtspositie inzakken, management- en consultants bureaus zien hun omzet dalen en veel mensen, die niet direct met zorg te maken hebben, zien hun baan verdwijnen.

Dit alles zal de burgers sterk ten goede komen, want die gaan minder betalen voor een betere zorg met kortere lijnen. Ze zullen beschikken over de juiste informatie, die rondom hen wordt verzameld en zij zijn daar de eigenaar van. Altijd en overal waar je bent is de informatie beschikbaar.
Geen bemoeienis en verplichting meer van de zorgverzekeraar waar en op welke wijze jij je moet laten behandelen. De modernste apparatuur zal altijd beschikbaar zijn met een goed opgeleide club aan professionele medewerkers.

De informatie van de burger, ondergebracht op één locatie, goed beveiligd, beheerd door een stichting, onder toeziend oog van de overheid. De basisverzekering wordt ingehouden door de belastingdienst en de betalingsinstantie onder de hoede van de overheid. De zorgverzekeraars zullen daardoor worden hervormd tot een ‘normale’ verzekeraar, waar de burger zich kan bijverzekeren voor extra faciliteiten en service.
De declaraties aan de zorginstantie zullen alleen worden betaald als de patiënt of dien gemachtigde deze heeft gevalideerd. Er zal een registratie- en declaratiesysteem worden opgezet, dat parallel loopt met andere landen, waardoor vergelijking van gegevens mogelijk wordt en de kosten hiervan aanzienlijk minder. Er is veel dat anders kan in de zorg en wij leggen u dit stap voor stap uit in ons Zorgplan.

Goede zorg is een groot goed. De laatste jaren staat onze zorg onder druk door bezuinigingen, verhoging van premie, toename van eigen bijdrage en een groeiend eigen risico. Dat remt de ontwikkeling en de bereikbaarheid. De administratieve werklast van onze zorgverleners vraagt steeds meer tijd. De oorzaak is de regelgeving die jaarlijks groeit, Hoog tijd voor een hervorming van het zorgstelsel om de beste zorg toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen.
Daarom bieden wij van Healthy Community Foundation dit Zorgplan aan. Elk facet van zorg staat erin beschreven in heldere taal, voor iedereen leesbaar en te begrijpen. Ook wordt er soms relatie gelegd met onze andere pijlers: wonen, woonomgeving, milieu en welzijn.
Met dit plan, dat tevens aan de Tweede Kamer is aangeboden, geven wij ook de gepaste aandacht aan de werkgelegenheid in de zorg en het onderwijs dat beter kan aansluiten op de jobs in de zorg.

Verdere uitwerking, toetsing en mogelijke invoering van het Zorgplan kan enkel en alleen wanneer het idee wordt overgenomen door ‘het zorgbeleid’ in Nederland. Daarom is het Zorgplan voor U, als lid van het Zorgbeleid Nederland geschreven..

U kunt hier het Zorgplan downloaden: Zorgplan

Koos Dirkse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *