Menu

Stockholm syndroom

Het Stockholm syndroom verwijst naar een groep van psychologische symptomen, die optreedt bij sommige personen in een gevangenschap of gijzelingssituatie. De afgelopen jaren heeft dit aanzienlijke mediapubliciteit gekregen, omdat het is gebruikt om het gedrag van dergelijke bekende ontvoeringen te verklaren, zoals van Patty Hearst (1974) en Elizabeth Smart (2002). De term dankt zijn naam aan een bankoverval in Stockholm, Zweden, in augustus 1973.

Naamgeving
De dader dwong vier werknemers van de bank (drie vrouwen en één man) in de kluis met hem en hield ze gegijzeld gedurende 131 uur. Nadat de medewerkers uiteindelijk werden vrijgelaten, bleken ze een paradoxale emotionele band te hebben gevormd met hun gijzelnemer. Ze vertelden verslaggevers, dat ze de politie zagen als hun vijand, in plaats van de bankrover en dat ze positieve gevoelens hadden tegenover de crimineel. Het syndroom werd voor het eerst genoemd door Nils Bejerot (1921 – 1988), een medische professor, die zich specialiseerde in verslavingsonderzoek en diende als psychiatrisch adviseur bij de Zweedse politie tijdens de impasse bij de bank. Het Stockholmsyndroom is ook bekend als het ‘Survival Identification Syndroom’.

Beschrijving
Het syndroom van Stockholm ontwikkelt zich wanneer mensen in een situatie worden geplaatst, waarin ze intense angst voor lichamelijk letsel hebben en geloven dat alle controle in handen is van hun kwelgeest. De psychologische reactie volgt na verloop van tijd en is een overlevingsstrategie voor de slachtoffers. Het omvat sympathie en steun voor de benarde situatie van hun onderdrukkers en kan zelfs manifesteren in negatieve gevoelens jegens officials die proberen om de slachtoffers te helpen. Situaties waarin de slachtoffers dit soort reacties hebben laten zien, zijn onder andere gijzelingen, langdurige ontvoeringen, leden van culten, gevangenen van concentratiekampen en meer.
Het syndroom van Stockholm wordt beschouwd als een complexe reactie op een angstaanjagende situatie en deskundigen zijn het niet volledig eens over al zijn karakteristieke kenmerken of over de factoren, die sommige mensen gevoeliger maken dan anderen om het te ontwikkelen.
Eén van de redenen voor het meningsverschil is dat het onethisch zou zijn om theorieën over het syndroom te testen door op mensen te experimenteren. De gegevens voor het begrijpen van het syndroom zijn afgeleid van daadwerkelijke gijzelsituaties sinds 1973, die sterk verschillen van elkaar in termen van locatie, aantal mensen die betrokken zijn en tijdsbestek.
Een andere bron van meningsverschillen betreft de mate waarin het syndroom kan worden gebruikt om andere historische verschijnselen of meer voorkomende vormen van onrechtmatige relaties uit te leggen. Veel onderzoekers geloven dat het Stockholmsyndroom helpt bij het uitleggen van bepaalde gedragingen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog van concentratiekampen, leden van religieuze culten, mishandelde vrouwen, seksueel misbruik, incest gevallen en fysiek of emotioneel misbruikte kinderen, evenals personen die door criminelen of terroristen in gijzeling zijn genomen.
De meeste deskundigen zijn het er echter over eens, dat het syndroom van Stockholm drie centrale kenmerken heeft:

 • De gijzelaars hebben negatieve gevoelens over de politie of andere autoriteiten
 • De gijzelaars hebben positieve gevoelens ten opzichte van hun gijzelnemer(s)
 • De gijzelnemers ontwikkelen positieve gevoelens ten opzichte van de gijzelaars

Oorzaken en symptomen
Het syndroom van Stockholm heeft geen invloed op alle gijzelnemers (of personen in vergelijkbare situaties). Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat van meer dan 1200 gijzelingsincidenten er 92% van de gijzelnemers het Stockholmsyndroom niet ontwikkelen. Vervolgens werden stewardessen, die gegijzeld waren tijdens vliegtuigkapingen, ondervraagd en concludeerde men dat drie factoren noodzakelijk zijn om het syndroom te ontwikkelen:

 1. Als de crisissituatie enkele dagen of langer duurt
 2. De gijzelnemers continu in contact blijven met de gijzelaars, dat inhoudt, dat de gijzelaars niet in een aparte ruimte werden ondergebracht
 3. Als de gijzelnemers wat meer vriendelijkheid tonen ten opzichte van de gegijzelden of zich ervan onthouden om meer schade aan te richten. Gijzelaars, misbruikt door gijzelnemers, voelen woede jegens hen en ontwikkelen meestal niet het syndroom

Bovendien lijken mensen, die zich vaak hulpeloos voelen in andere stressvolle levenssituaties of bereid zijn om iets te doen om te overleven, gevoeliger te zijn voor het ontwikkelen van het Stockholmsyndroom.
Personen met het Stockholmsyndroom tonen dezelfde symptomen als degenen, die gediagnosticeerd zijn met posttraumatische stressstoornis (PTSS), slapeloosheid, nachtmerries, overmatige prikkelbaarheid, en moeite met concentreren. Zij ondervinden gevoelens van onwerkelijkheid of verwarring, onvermogen om te genieten van eerdere plezierige ervaringen, verhoogde wantrouwen van anderen en flashbacks.

Diagnose
Het Stockholmsyndroom is een beschrijvende term voor een patroon van omgaan met een traumatische situatie in plaats van een diagnostische categorie. De meeste psychiaters zouden de diagnostische criteria voor acute stressstoornis of posttraumatische stressstoornis gebruiken bij het evalueren van een persoon met het Stockholmsyndroom.

Behandeling
Behandeling van het Stockholm syndroom is hetzelfde als voor PTSS, meestal een combinatie van medicijnen voor korte termijn slaapstoornissen en psychotherapie voor de lange termijn symptomen.

Belangrijkste begrippen

 • Omgaan: In de psychologie, een term die verwijst naar iemands patronen van reactie op stress. Sommige patronen van omgaan kunnen iemands risico op het ontwikkelen van het Stockholmsyndroom in een gijzelingssituatie verlagen.
 • Flashback: De heropkomst van een traumatische ervaring als een levendige herinnering van geluiden, beelden en sensaties in verband met het trauma. De persoon die de flashback heeft, voelt zich meestal alsof ze het evenement opnieuw beleven. Flashbacks werden voor het eerst beschreven door artsen die oorlogsveteranen van de eerste Wereldoorlog (1914 – 1918) behandelden.
 • Identificatie met een agressor: In de psychologie, een bewusteloos proces, waarbij een persoon de perspectief- of gedragspatronen van een misbruiker aanneemt. Sommige onderzoekers beschouwen het als een gedeeltelijke verklaring van het Stockholmsyndroom.
 • Regressie: In de psychologie, een terugkeer naar vroeger, meestal kinderachtig of infantiel, patronen van gedachte of gedrag.
 • Syndroom: Een reeks symptomen die gezamenlijk optreden.

Prognose
De prognose voor herstel van het Stockholmsyndroom is over het algemeen goed, maar de duur van de behandeling die nodig is, hangt af van verschillende variabelen. Deze omvatten de aard van de gijzelingssituatie, de tijdsduur van de crisis en de algemene omgangsstijl van de individuele patiënt en eerdere ervaring(en) van trauma.

Preventie
Preventie van het Stockholmsyndroom op het niveau van de grotere samenleving omvat verdere ontwikkeling van crisisinterventievaardigheden van de kant van de rechtshandhaving en strategieën, dat ontvoering of gijzelnemingsincidenten te voorkomen in de eerste plaats. Preventie op individueel niveau is sinds het begin van de jaren 2000 al moeilijk, omdat onderzoekers niet in staat zijn geweest om alle factoren te identificeren, die sommige personen een groter risico kunnen bieden dan anderen. Bovendien zijn ze het oneens over de specifieke psychologische mechanismen, die betrokken zijn bij het syndroom van Stockholm. Sommigen beschouwen het syndroom als een vorm van regressie (terugkeren naar kinderlijke patronen van gedachte of actie), terwijl anderen het uitleggen in termen van emotionele verlamming (“bevroren Fright”) of identificatie met de agressor.

Beroemde cases
Het jaar na het Stockholm bankincident kreeg men meer begrip voor het syndroom begrepen door de informatie over de situatie van Patty Hearst. Hier is haar verhaal en andere meer recente voorbeelden:

Patty Hearst
Patty Hearst werd op 19-jarige leeftijd ontvoerd door het Symbionese Bevrijdingsleger (SLA). Twee maanden na haar ontvoering werd ze gezien op foto’s, waarin ze deelnam aan een SLA bankoverval in San Francisco. Later werd een tapeopname uitgebracht met Hearst (SLA pseudoniem Tania), die haar steun en toewijding aan de SLA gaf. Nadat de SLA-groep, inclusief Hearst, werd gearresteerd, heeft ze de radicale groep aan de kaak gesteld.
Tijdens de tenlastelegging verdedigde haar advocaat haar gedrag als een onbewuste keuze om te overleven en vergeleek haar reactie op gevangenschap met andere slachtoffers van het Stockholmsyndroom. Volgens de getuigenis was Hearst, die gebonden, geblinddoekt zat opgesloten in een kleine, donkere kast, waar ze al weken voor de bankoverval fysiek en seksueel werd misbruikt.

Jaycee Lee Dugard
Op 10 juni 1991 verklaarden getuigen, dat een man en een vrouw de 11-jarige Jaycee Lee Dugard zagen ontvoeren, toen de schoolbus stopte bij haar thuis in South Lake Tahoe, Californië. Haar verdwijning bleef onopgelost tot 27 augustus 2009, toen Dugard een politiebureau in Californië binnenliep en zichzelf meldde.
Gedurende 18 jaar werd ze gevangen gehouden in een tent achter het huis van haar ontvoerders Phillip en Nancy Garrido. Daar kreeg Dugard twee kinderen, die op het moment van haar terugkeer 11 en 15 jaar oud waren. Hoewel de mogelijkheid om te ontsnappen op verschillende tijdstippen aanwezig was in haar gevangenschap, voelde Jaycee Dugard zich verbonden aan de ontvoerders als een vorm van overleven.

Natascha Kampusch
In augustus 2006 was Natascha Kampusch uit Wenen 18 jaar oud, toen ze erin slaagde om te ontsnappen aan haar ontvoerder, Wolfgang Priklopil, die haar had opgesloten in een kleine cel en haar meer dan acht jaar vastgehouden. Ze verbleef tijdens de eerste zes maanden van haar gevangenschap in een raamloze cel, die 54 vierkante meter groot was. Daarna kreeg ze toestemming om in het hoofdgebouw te verblijen, waar ze moest koken en schoonmaken voor Priklopil.
Na enkele jaren gevangen gehouden te zijn, werd ze af en toe toegelaten tot de tuin. Op een bepaald moment werd ze geïntroduceerd bij de zakenpartner van Priklopil, die haar beschreef als ontspannen en gelukkig. Priklopil onderdrukte Kampusch door haar te verhongeren om haar zodoende fysiek zwak te maken en haar ernstig te verminken en desnoods te vermoorden als ze probeerde te ontsnappen. Nadat Kampusch ontsnapte, pleegde Priklopi zelfmoord door voor een tegemoetkomende trein te springen. Toen Kampusch ontdekte dat Priklopil dood was, huilde ze in het mortuarium en stak een kaars voor hem aan.
In een documentaire gebaseerd op haar boek, “3096 Tage” (“3.096 dagen”), sprak Kampusch met sympathie voor Priklopil. Ze zei: “Ik heb diep medelijden met hem, want hij is een arme ziel!” Kranten rapporteerden dat sommige psychologen stelden dat Kampusch aan het Syndroom van Stockholm leed, maar dat zij dat niet aannam. In haar boek schreef ze, dat deze suggestie respectloos was voor haar en dat men de complexe relatie, die ze had met Priklopil, niet goed begreep.

Elizabeth Smart
Meer recentelijk: sommigen geloven dat Elizabeth Smart het slachtoffer werd van het Stockholm syndroom, na haar negen maanden gevangenschap en misbruik door haar kidnappers Brian David Mitchell en Wanda Barzee. Ze ontkent dat ze sympathische gevoelens had jegens haar gijzelnemers en legde uit dat ze gewoon probeerde te overleven. Haar ontvoering wordt geportretteerd in de 2011 Lifetime Movie, “I am Elizabeth Smart”, en ze publiceerde haar memoires “My Story” in 2013.
Ze is nu een pleitbezorger voor kinderveiligheid en heeft een fundament om middelen te verschaffen voor diegenen, die traumatische gebeurtenissen hebben ondergaan.

Lima syndroom: de Flip side
Wanneer ontvoerders gevoelens van sympathie voor hun gijzelaars ontwikkelen, wat zeldzamer is, heet dit het Lima-syndroom. De naam komt van een incident in Peru, waarbij guerrillastrijders een verjaardagsfeestje organiseerden voor de Japanse keizer Akihito, dat werd gegeven in het huis van de Japanse ambassadeur. Binnen een paar uur waren de meeste mensen bevrijd, zelfs enkele van de meest waardevolle gijzelaars voor de groep.

Koos Dirkse