Menu

Tag: syndroom

Syndroom van Usher

Het Usher syndroom is een genetische aandoening, die wordt gekenmerkt door perceptief (defect binnenoor) gehoorverlies of doofheid en progressief verlies van het gezichtsvermogen als gevolg van retinitis pigmentosa. Perceptief gehoor betekent dat het wordt veroorzaakt door afwijkingen aan het binnenoor […]

Syndroom van Asperger

psychische aandoeningen Het Aspergersyndroom is een vorm van autisme. Mensen met dit syndroom vinden het moeilijk om met andere mensen om te gaan en relaties op te bouwen. Vaak hebben zij een goede taalvaardigheid. Ze hebben de neiging dingen letterlijk […]

Syndroom van Tietze

Het Tietze-syndroom is een zeldzame aandoening, waarbij pijn op de borst in de bovenste ribben optreedt. Het is goedaardig en treft vooral mensen onder de 40 jaar. De exacte oorzaak is niet bekend. Het syndroom is vernoemd naar Alexander Tietze, […]

Acnes – Syndroom van Kómár

Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) ofwel ‘buikwand zenuwinsluiting syndroom’ is een vaak ondergediagnosticeerde en onderbehandelde chronische pijn. Dit syndroom, ook wel Syndroom van Kómár genoemd, wordt gekenmerkt door de beknelling van de huidtakken van de onderste (7de tot de […]

Ouderverstotingssyndroom – PAS

Het aantal echtscheidingen stijgt in onze samenleving en kinderen worden meer dan ooit getroffen. Deze soorten relaties zijn buitengewoon moeilijk voor alle betrokken partijen, maar omwille van onze kinderen zijn er enkele acties, die we moeten ondernemen om ze gedurende […]

Gezichtsverlamming (verlamming van Bell)

Gezichtsverlamming is een aandoening, waarbij de gezichtsspieren aan één kant van het gezicht zwak zijn. Hoewel er veel verschillende oorzaken zijn van aangezichtsverlamming, wordt er vaak geen oorzaak geïdentificeerd (idiopathisch). Idiopathische aangezichtsverlamming staat bekend als de verlamming van Bell, wat […]

Auto-immuunziekten

Auto-immuunziekten worden gekenmerkt door een overactief, verkeerd gericht immuunsysteem, dat het eigen lichaam aanvalt. Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen ziektekiemen, zoals bacteriën en virussen. Normaal gesproken kan het immuunsysteem vreemde cellen en lichaamseigen cellen onderscheiden. Bij een auto-immuunziekte ziet […]

Bedriegers (imposter) syndroom

Personen met het bedriegers (oplichters of imposter)syndroom hebben te kampen met een verlammende gedachtenvorming, waarin zij zichzelf, zowel persoonlijk als professioneel, minderwaardig vinden ten opzichte van mensen om hen heen. Zij vinden dat zij onmogelijk kunnen triomferen. Zij hebben weinig […]

Zellweger syndroom – ZSS

Zellweger-spectrumstoornissen zijn een groep zeldzame, genetische, multi systeem stoornissen, waarvan ooit werd gedacht, dat ze afzonderlijke entiteiten waren. Deze aandoeningen worden nu geclassificeerd als verschillende varianten van één ziekteproces. Samen vormen ze een spectrum van ziekte. Zellweger-spectrumstoornissen kunnen de meeste […]