Menu

Aspergersyndroom

Het Aspergersyndroom is een vorm van autisme. Mensen met dit syndroom vinden het lastig om met andere mensen om te gaan en relaties op te bouwen. Vaak hebben zij een goede taalvaardigheid en kunnen goed leren. Hun intelligentie ligt vaak bovengemiddeld en ze hebben de neiging dingen letterlijk te nemen. Sensorische prikkels verwerken ze vaak anders en hebben intense (soms heel bijzondere) interesses en een afkeer van verandering.

Aspergersyndroom
Autisme wordt beschreven als een “spectrum” omdat sommige mensen erg autistisch zijn en anderen maar een klein beetje. De overgangen zijn vloeiend. Het Aspergersyndroom is grotendeels een “onzichtbare handicap”. Dit betekent dat men van buitenaf niet kan zien of iemand het syndroom heeft. Mensen met het Aspergersyndroom hebben problemen op drie gebieden:

 1. sociale communicatie
 2. sociale interactie
 3. sociaal begrip

Daarnaast hebben ze vaak ook:

 • een andere verwerking van sensorische stimuli
 • intense (vaak heel bijzondere) interesses
 • een behoefte aan duurzaamheid

Mensen met het Aspergersyndroom hebben minder taalproblemen. Hun vocabulaire is vaak groot en ze kunnen zich grammaticaal correct en complex uitdrukken. Hun taalproblemen liggen uitsluitend op het gebied van sociale communicatie, taalgebruik in een sociale context.

Hoe kunnen deze problemen er uitzien?
Mensen met het Aspergersyndroom interpreteren vaak uitingen zonder rekening te houden met de sociale context. Dit wordt “letterlijk begrip” genoemd. Je kunt je voorstellen: een leven vol misverstanden. Zo zijn begrippen ‘haar op de tanden hebben’ vaak niet uit te leggen.
De intelligentie van mensen met het Aspergersyndroom is gemiddeld en vaak bovengemiddeld, hetgeen hoogfunctionerend autisme wordt genoemd. Ze hebben meestal geen leerstoornis, maar ze kunnen wel specifieke leerproblemen hebben, zoals dyslexie, dyspraxie of ADHD.
Met de juiste ondersteuning en aanmoediging kunnen mensen met het Aspergersyndroom een ​​bevredigend en zelfbepaald leven leiden en een hoop op de hun specifieke gebieden betekenen.

Symptomen
Mensen met het Aspergersyndroom hebben problemen met sociale situaties. Ze weten vaak niet hoe ze zich in een bepaalde situatie moeten gedragen of hoe ze met andere mensen moeten omgaan. Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen zijn door hen vaak moeilijk te begrijpen, evenals de ‘ongeschreven’ regels van het sociale leven.
De symptomen van het Asperger-syndroom kunnen van persoon tot persoon verschillen. De volgende beschrijvingen geven een indruk:

 • Moeilijkheden met sociale communicatie
  Mensen met het Asperger-syndroom vinden het vaak moeilijk om de sociale en emotionele aspecten van een gesprek te begrijpen en om zich hierin uit te drukken. Bijvoorbeeld:

  • Ze vinden het moeilijk om gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en stemgeluid te interpreteren.
  • Ze weten vaak niet hoe ze een gesprek moeten beginnen of beëindigen, welke onderwerpen passend zijn en hoe ze van onderwerp kunnen veranderen.
  • Ze gebruiken complexe woorden of zinnen, maar begrijpen mogelijk niet volledig wat ze bedoelen.
  • Ze nemen de dingen heel letterlijk en begrijpen insinuaties misschien niet. Sommigen vinden het moeilijk om ironie, grappen, metaforen of sarcasme te begrijpen.

  Wanneer iemand met het Aspergersyndroom hoort dat iemand ‘haar op de tanden’ heeft, kunnen ze zich afvragen hoe het biologisch mogelijk is dat haar op hun tanden groeit. Sarcasme of grappen identificeren bijvoorbeeld niet-autistische mensen vaak door een subtiele verandering in toon, misschien ook door een knipoog of iets dergelijks. Op internet, waar al deze informatie niet meer beschikbaar is, bestaan ​​er vaak misverstanden in communicatie, een reden waarom bijna alle forums smileys gebruiken.
  Mensen met het Aspergersyndroom communiceren altijd onder zulke moeilijke omstandigheden, dat tijdens een gesprek ze er meestal niet in slagen om dergelijke informatie volledig sociaal waar te nemen, te interpreteren en erop te reageren.
  Om misverstanden te voorkomen bij het communiceren met een persoon met het Aspergersyndroom, moet men dubbelzinnigheden, hints en dergelijke vermijden: de zinnen moeten precies betekenen wat ze zeggen.

  Moeilijkheden bij sociale interactie
  Veel mensen met het Aspergersyndroom willen graag meer vrienden en kennissen, maar vinden het moeilijk om sociale relaties aan te gaan en te onderhouden.
  Bijvoorbeeld:

  • Ze vinden het moeilijk om vriendschappen te sluiten en op te bouwen.
  • Ze begrijpen de “ongeschreven regels” niet die de meeste niet-autistische mensen begrijpen zonder er ooit aan te denken. Een persoon met het Aspergersyndroom kan bijvoorbeeld te dicht bij een andere persoon staan ​​of een ongepast onderwerp beginnen.
  • Ze vinden andere mensen onvoorspelbaar en verwarrend.
  • Sommigen trekken zich terug en lijken niet geïnteresseerd in andere mensen, lijken afwezig of ongenaakbaar.
  • Ze gedragen zich op een manier die anderen ongepast of grof lijkt.

  Moeilijkheden bij sociaal begrip

  • Mensen met het Aspergersyndroom vinden het moeilijk te voorspellen wat er daarna zal gebeuren (in sociale situaties) of wat er uit een situatie kan komen.
  • Ze vinden het moeilijk om de gedachten, gevoelens of acties van anderen te beoordelen of te interpreteren. Deze subtiele boodschappen worden vaak overgebracht door gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal of stemgeluiden, die mensen met het Aspergersyndroom vaak niet begrijpen.
  • Ze vinden het moeilijk voor te stellen hoe anderen het doen, hoeveel ze weten over een onderwerp of dat ze überhaupt geïnteresseerd zijn.
  • Sommige kinderen met het Aspergersyndroom vinden het moeilijk om ‘doe-het-zelf’-spellen te spelen en geven de voorkeur aan spellen met een logische en systematische basis, zoals puzzels of logische puzzels.

  Behoefte aan duurzaamheid
  Om de wereld voorspelbaarder en minder verwarrend te maken, hebben veel mensen met het Aspergersyndroom routines en rituelen (een bepaalde manier van doen) waar ze op staan. Kinderen kunnen erop staan ​​dat ze altijd op dezelfde manier naar school gaan. Als er plotseling een uur uitvalt, zijn ze misschien niet zo gelukkig als de andere kinderen, maar ze zijn misschien ontsteld of overstuur omdat het voorspelbare plan eenvoudig verandert. Mensen met het Aspergersyndroom vinden het vaak leuk om elke dag hetzelfde te doen. Als ze bijvoorbeeld werktijden hebben, kan een onverwachte vertraging op weg naar hun werk of naar huis hen nerveus of verward maken.

  Speciale interesses
  Mensen met het Aspergersyndroom ontwikkelen vaak een intense interesse in een onderwerp of hobby. Voor sommigen blijft deze interesse levenslang; in andere gevallen wordt het ene belang na enige tijd vervangen door het andere. De interesse kan heel bijzonder zijn, bijvoorbeeld de heersers van de Inca’s of het leven van de schorskever. Het kan ook een veel voorkomend onderwerp zijn; populaire interesses onder mensen met het Aspergersyndroom zijn computers, treinen of andere technische onderwerpen. De speciale interesses van meisjes en vrouwen met het Aspergersyndroom worden vaak niet als zodanig gezien, omdat ze niet overeenkomen met het Aspergercliché: ze zijn mogelijk geïnteresseerd in paarden, literatuur of kunst.
  Sommige mensen met het Aspergersyndroom weten heel veel over hun interessegebied. Met een beetje aanmoediging kan een carrière zich ontwikkelen vanuit deze interesses en kennis.

  Andere perceptuele verwerking
  Mensen met het Aspergersyndroom hebben vaak speciale kenmerken bij perceptuele verwerking. Deze kunnen in enkele of in alle zintuigen voorkomen (zien, horen, aanraken, smaak, balans en lichaamsbewustzijn). De mate en het type van bijzondere sensorische kenmerken verschillen van persoon tot persoon. Perceptie kan intenser worden waargenomen dan normaal (overgevoelig) of zwakker (overgevoelig). De bijzonderheden van perceptuele verwerking leiden vaak tot sensorische problemen. Fel licht, lawaai, intense geuren of bepaalde materialen op de huid kunnen bijvoorbeeld ongemakkelijk, pijnlijk of eng zijn voor mensen met het Aspergersyndroom.
  Mensen met sensorische verschillen hebben vaak ook motorische problemen. We hebben een gevoel dat ons laat weten waar ons lichaam zich in de kamer bevindt en in welke positie we ons bevinden. Het heet “proprioceptie”. Als dit logisch is, is het moeilijk om door een kamer vol obstakels te lopen zonder er tegenaan te botsen, of om een ​​redelijke afstand te houden van andere mensen. Zelfs fijne motorische activiteiten zoals het veters knopen kunnen moeilijk zijn voor Aspergerkinderen.
  Sommige mensen met het Aspergersyndroom gebruiken repetitieve bewegingen, zoals schommels, om beter met stress om te gaan. Of ze zoeken een prikkel als focus, ze neuriën bijvoorbeeld in zichzelf om andere prikkels (bijvoorbeeld achtergrondgeluid) te kunnen verbergen.

De frequentie van het Aspergersyndroom
Bij ongeveer 1 op de 100 personen wordt de diagnose ‘ autismespectrumstoornis ‘ gesteld. Mensen met dit syndroom bestaan ​​in alle sociale klassen en culturen. Het Aspergersyndroom lijkt echter vaker voor te komen bij jongens en mannen dan bij meisjes en vrouwen; de reden hiervoor is onbekend. Het Aspergersyndroom wordt mogelijk minder vaak herkend bij meisjes en vrouwen.

De oorzaak van het Asperger-syndroom
De exacte oorzaak van het Aspergersyndroom wordt nog onderzocht. Huidig ​​onderzoek suggereert dat een combinatie van genen ervoor zorgt dat de hersenen zich een beetje anders ontwikkelen dan bij neurotypische (“normale”) mensen.

Is er een “remedie”?
Dit is vaak een van de eerste vragen die opkomen en is gebaseerd op een misverstand. Het Aspergersyndroom is geen ziekte, het is eerder een natuur; zij het die het leven in onze wereld niet noodzakelijkerwijs gemakkelijker maakt. De zwakke punten die mensen met het Aspergersyndroom hebben, zijn onlosmakelijk verbonden met hun sterke punten, bijvoorbeeld logisch denken, eerlijkheid, loyaliteit.
Er is dus geen “genezing” en geen specifieke behandeling voor het Aspergersyndroom; kinderen met dit syndroom worden op een normale wijze volwassenen.
Maar, mensen met het Aspergersyndroom worden steeds meer begrepen en men kan hen daarom beter ondersteunen om hun volledige potentieel te bereiken. Er zijn veel benaderingen, aanmoediging en ondersteuning die de levenskwaliteit van deze mensen kunnen verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld zintuiglijke integratie, op communicatie gebaseerde methoden of het aanleren van sociale vaardigheden zijn. Alleen al het begrijpen van hun sterke en zwakke punten is voor veel aspecten erg nuttig.

Het autismespectrum
Het Aspergersyndroom maakt deel uit van het autismespectrum. Autistische mensen zijn heel anders; sommigen hebben veel steun nodig, anderen maar een beetje. Het deel van het autismespectrum dat het Aspergersyndroom wordt genoemd, werd eerder over het hoofd gezien. Het staat pas sinds de jaren negentig in de belangstelling.
Het begrip autisme is sindsdien veranderd. Tegenwoordig wordt er steeds meer over het autismespectrum gesproken. Het Aspergersyndroom maakt er deel van uit en is niet duidelijk te onderscheiden van andere vormen van autisme .

De diagnose
Omdat het Aspergersyndroom van persoon tot persoon verschilt, kan het moeilijk zijn om een ​​diagnose te stellen. Bij kinderen wordt het Aspergersyndroom vaak later gediagnosticeerd dan bij andere vormen van autisme en soms worden hun problemen pas op volwassen leeftijd herkend. Om te kunnen beoordelen of een Aspergerdiagnose (of een andere diagnose uit het autismespectrum) correct zou kunnen zijn, kan een online test nuttig zijn. Voor sommige mensen is zelfbewustzijn voldoende, voor anderen helpt een diagnose hen om zichzelf beter te begrijpen of om aan hun familie, vrienden of collega’s uit te leggen wat hen drijft. Een diagnose kan nodig zijn als men speciale vormen van ondersteuning nodig heeft.

Naamgever
Het Syndroom van Asperger is vernoemd naar kinderarts Hans Asperger. Hij werd in 1906 geboren in Hausbrunn in Oostenrijk. Hij publiceerde als eerste in 1944 een definitie over dit syndroom. Hij merkte bij vier jongens een patroon van bepaalde vaardigheden op, die hij omschreef met de term “autistische psychopathie”. Het omvatte onder andere

 • een gebrek aan inlevingsvermogen
 • weinig vaardigheden om vriendschappen te sluiten
 • eenzijdige conversatie
 • enorme belangstelling in bepaalde zaken
 • onhandige bewegingen

Het viel hem ook op, dat kinderen op hoog niveau zeer gedetailleerd over hun eigen favoriete onderwerp konden spreken. Hij noemde ze zelfs: kleine professoren.
De duistere kant van Hans Asperger was, dat hij een actief aanhanger was van het naziregime. Zo was hij voor gedwongen sterilisatie en hij werkte actief mee aan het euthanasieprogramma van de nazi’s. Mede door zijn toedoen zouden honderden gehandicapten kinderen zijn vermoord. Hans Asperger is overleden in 1980 in Wenen, Oostenrijk.

Tot slot
Mensen met het syndroom van Asperger leven min of meer in een eigen wereld. Hun IQ kan ver boven het gemiddelde liggen. Daarom zijn deze personen vaak uitmuntend op bepaalde gebieden. Zo vinden velen hun weg in de automatisering, waar zij op hoog niveau kunnen functioneren.
Beroemde mensen met het Syndroom van Asperger zijn ondermeer: Albert Einsein, Satoshi Tajiri (Pokemon-maker), Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Darwin, Bobby Fischer (schaker), Bill Gates (Microsoft), Michelangelo, Isaac Newton, Susan Boyle (Britain’s Got Talent), Hans Christian Andersen, Thomas Jefferson (president VS), Steve Jobs (Apple), Woody Allen, Anthony Hopkins. en Elon Musk

Zie ook de volgende artikelen:

.

Koos Dirkse