Menu

Chronische migraine

Chronische migraine, een aandoening die wordt gekenmerkt door het ervaren van migraine-achtige hoofdpijn gedurende ten minste 15 dagen per maand, is zeer invaliderend. Veel patiënten met chronische migraine hebben ook overmatig gebruik van medicatie, gedefinieerd als het gebruik van een samengesteld analgeticum, opioïde, triptaan of moederkorenderivaat gedurende ten minste 10 dagen per maand. Alle artsen zullen patiënten met chronische hoofdpijn tegenkomen.

Hoofdpijn versus migraine
Migraine is de meest ernstige en complexe vorm van hoofdpijn. Onderzoekers denken dat ze kan worden veroorzaakt door veranderingen in de activiteit van zenuwbanen en hersenchemicaliën. Er wordt ook gedacht dat genetische factoren en omgevingsfactoren de vatbaarheid van een persoon voor het ontwikkelen van migraine beïnvloeden.
Migraine is een zeer intense, kloppende hoofdpijn die één kant van het hoofd treft. Deze kan  ook de gevoeligheid voor licht en geluid verhogen en kan van enkele uren tot meerdere dagen duren.
Een basiskennis van de veel voorkomende primaire hoofdpijn en een rationele manier om de patiënt met deze aandoeningen te benaderen, maakt het mogelijk om snel en veilig een specifieke diagnose van chronische migraine te stellen en door deze diagnose te stellen, opent men een aanzienlijk aantal acute en preventieve behandelingsopties.

Chronische migraine
Chronische migraine is de term die de Internationale Classificatie van Hoofdpijnstoornissen (ICHD) gebruikt om patiënten te beschrijven met frequente hoofdpijn, waarvan wordt aangenomen dat ze migraine zijn. De betekenis van de term ‘chronische migraine’ evolueerde in de afgelopen twee decennia, omdat het gestaag vroegere terminologie zoals ‘chronische dagelijkse hoofdpijn’ en ‘getransformeerde migraine’ heeft vervangen. Er is een discussie gaande over de vraag of er een verdere onderverdeling van de diagnose moet worden gemaakt om patiënten te specificeren die ongevoelig zijn voor behandeling. De bredere acceptatie van het concept dat migraine een chronische aandoening kan zijn, heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor de pathofysiologie, epidemiologie en behandeling van deze aandoening.
Patiënten met chronische hoofdpijn hebben in het verleden de nadelige effecten ervaren van gebrek aan voorlichting over hoofdpijn en therapeutisch nihilisme. Er is nu geen excuus meer voor een van deze factoren om van invloed te zijn op de behandeling van deze patiënten. Het is bijna altijd mogelijk om een ​​specifieke diagnose te stellen bij patiënten met chronische migraine en door deze diagnose te stellen, opent zich een aanzienlijk aantal behandelingsopties.

Incidentie en soorten migraine
Migraine behoort tot de top 20 van meest invaliderende ziekten ter wereld.
Bij adolescenten komt migraine vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Bij volwassenen komt migraine echter vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Er is ook meer kans als er familieleden zijn, die vaak last hebben van migraine.
Er zijn twee basistypen van migraine:

  • migraine met aura
  • migraine zonder aura

Aura’s zijn visuele stoornissen die bestaan ​​uit heldere vlekken, knipperende lichten of bewegende lijnen. In sommige gevallen veroorzaken aura’s tijdelijk verlies van gezichtsvermogen. Ongeveer 30 minuten voordat de migraine begint, treden deze stoornissen op en kunnen 15 minuten duren.
Migraine met aura is doorgaans minder ernstig en invaliderend dan migraine zonder aura. De meeste mensen ervaren echter migraine zonder aura.
Hemiplegische migraine is een ander type migraine. Deze migraine gaat gepaard met beroerte-achtige symptomen, zoals onduidelijke spraak en gevoelloosheid of zwakte aan één kant van het lichaam.

Migraine fasen
Migraine kent drie fasen:

  • Prodrome
   Prodrome is de periode, voorafgaand aan de migraine. Dit is het moment waarop aura’s kunnen voorkomen. De prodromefase kan de concentratie, de stemming en de eetlust beïnvloeden. Deze fase kan ook leiden tot veelvuldig gapen.
  • Piekhoofdpijn
   Piekhoofdpijn is de periode waarin de symptomen van migraine het ernstigst worden. Deze fase kan enkele minuten duren.
  • Postdrome
   Postdrome is de periode van 24 uur na de migraine. Gedurende deze tijd kan slaperigheid optreden en kan de stemming fluctueren tussen gevoelens van verdriet en gevoelens van vreugde.

Oorzaak
De exacte oorzaak van migraine is niet bekend. Er zijn echter tal van factoren, waarvan bekend is dat ze het begin van migraine-episodes veroorzaken. Deze omvatten:

  • fluctuerende hormoonspiegels, vooral bij jongens in de puberteit en bij vrouwen
  • stress of angst
  • gefermenteerd voedsel
  • vleeswaren en oude kazen
  • bepaalde soorten fruit, waaronder bananen, avocado’s en citrusvruchten
  • overgeslagen maaltijden
  • te weinig of te veel slaap
  • heldere of sterke lichten
  • schommelingen in atmosferische druk als gevolg van veranderend weer
  • alcohol gebruik
  • cafeïne

Omdat sommige niet-migraine-hoofdpijn ernstig kan zijn, kan het moeilijk zijn om het verschil te zien.

Behandeling van chronische migraine
Er zijn drie brede benaderingen voor de behandeling van chronische migraine:

  • levensstijl en trigger management
  • acute behandelingen (dwz die genomen worden tijdens aanvallen of verergering van chronische pijn)
  • preventieve behandelingen (medicatie of andere interventies bedoeld om de neiging tot aanvallen te verminderen).

Hoewel veel patiënten vinden dat aanpassingen van hun levensstijl, zoals het regulariseren van maaltijden en slaap, de frequentie van hun aanvallen kunnen verminderen, is een of andere vorm van medicatie of andere behandeling bijna altijd nodig bij patiënten met chronische migraine.
Zowel patiënten als artsen kunnen zich zorgen maken over de mogelijkheid van overmatig gebruik van medicatie, en in de vroege stadia van de behandeling kan het de voorkeur hebben om acute pijnstillers helemaal te vermijden. Zodra een stadium is bereikt waarin er duidelijke ‘goede en slechte dagen’ zijn, of een situatie waarin er sprake is van achtergrondhoofdpijn met duidelijk omschreven exacerbaties, kan de acute behandeling opnieuw worden ingevoerd. De gebruikelijke principes zijn van toepassing:

  • aanvallen moeten vroeg worden behandeld, wanneer de pijn nog mild is
  • effectieve doses moeten worden gebruikt, waarbij behandelingen gestaag worden getitreerd tot de maximaal getolereerde dosis, voordat ze worden stopgezet als ineffectief
  • bijbehorende symptomen, zoals misselijkheid, moeten ook worden behandeld
  • er moet een geschikte toedieningsweg worden gekozen (verschillende medicijnen kunnen worden toegediend via neusspray of via een zetpil).

Statistiek
Migraine is een veel voorkomende invaliderende hersenaandoening. Hoofdpijn maakt 4,4% uit van alle consulten in de huisartspraktijk, ongeveer 5% van alle medische ziekenhuisopnames en ongeveer 20% van de poliklinische consulten voor neurologie. Epidemiologische studies hebben aangetoond dat 4,5% van de bevolking van West-Europa minstens 15 dagen per maand hoofdpijn heeft. Wereldwijde studies suggereren dat ongeveer 1% van de wereldbevolking mogelijk chronische migraine heeft. Chronische migraine vormt een aanzienlijke economische last voor de samenleving. Migraine komt zo vaak voor dat, hoewel het voor veel mensen niet meer dan een ongemak is, de cumulatieve last van de stoornis ervoor zorgde dat het in de top 40 van aandoeningen terechtkwam, die wereldwijde invaliditeit veroorzaakten volgens de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2012 over de wereldwijde ziektelast.

Preventieve behandeling
Preventieve behandeling wordt meestal overwogen wanneer de frequentie of ernst van de hoofdpijn toeneemt tot een punt waarop deze het werk, de school of het sociale leven aanzienlijk verstoort. Voor patiënten met chronische migraine is dit steevast het geval, en een of andere vorm van preventieve medicatie of andere interventie is bijna universeel geïndiceerd.
Van talrijke medicijnen is aangetoond dat ze effectief zijn bij de preventieve behandeling van migraine. De keuze van de behandeling kan in verschillende mate worden beïnvloed door het patroon van:

  • hoofdpijn
  • comorbiditeit van de patiënt
  • verdraagbaarheid
  • teratogeniteit
  • mogelijke bijwerkingen
  • gebruiksgemak
  • patiëntkeuze

Preventieve behandelingen moeten worden gestart met een lage dosis om de kans op bijwerkingen te minimaliseren. De dosis moet gestaag en regelmatig worden verhoogd totdat de medicatie werkt, ondraaglijke bijwerkingen optreden of een maximale dosis is bereikt, waarna kan worden geconcludeerd dat de medicatie niet werkt voor die individuele patiënt. Op dit punt kan een andere preventieve behandeling worden geprobeerd. Als de preventieve behandeling goed werkt, moet deze een paar maanden worden voortgezet voordat de dosis wordt afgebouwd. In veel gevallen kan dit proces worden bereikt zonder dat de hoofdpijnfrequentie plotseling weer verslechtert.

Tot slot
Chronische migraine is een belangrijke behandelbare oorzaak van neurologische invaliditeit. Het is van vitaal belang om een ​​diagnose te stellen en ervoor te zorgen dat alle bijkomende medische of psychologische aandoeningen parallel worden behandeld met interventies die gericht zijn op het verminderen van de  hoofdpijn. Het is ook belangrijk om de verwachtingen van patiënten vast te stellen over wat kan worden bereikt. De neiging tot migraine is genetisch bepaald en zal in het leven van mensen toenemen en afnemen; migraine kan op geen enkele manier worden ‘genezen’. Het kan echter worden beheerd en vaak met succes door de regels te volgen.

Lees ook de volgende artikelen over hoofdpijn:

Koos Dirkse