Menu

De grootste crisis staat ons nog te wachten!

Een weinig opbeurende titel. We verkeren al tien maanden in de greep van het coronavirus. De afgelopen maanden heb ik een vijftiental artikelen geschreven en gepubliceerd over het coronavirus, soms met kanttekeningen en ook mijn visie gegeven. Toch komt er een moment, dat je grote vraagtekens gaat plaatsen bij het beleid dat momenteel gevoerd wordt door het kabinet. De laatste maatregel dat het kabinet heeft aangekondigd is om een avondklok in te stellen.

Outbreak Management Team (OMT)
Het kabinet laat zich informeren door het OMT, waarna de premier en de minister van VWS tijdens een persconferenties de op het OMT advies gebaseerde maatregelen aankondigen. Het OMT is een wetenschappelijke commissie, dat onder leiding staat van de directeur van het RIVM. De taak van het OMT is ‘het signaleren en adviseren over (bestrijding) van uitbraken en dreiging van infectieziekten’. Het OMT richt zich alleen op de besmettingen van het virus, niet op de gevolgen van de samenleving, de economie of het zorgstelsel.

COVID-19
Halverwege het eerste kwartaal van 2020 diende in ons land het coronavirus zich aan. Dit uitte zich in een eerste golf van besmettingen. Het advies van het kabinet om afstand van elkaar te houden had enig effect, waardoor het aantal besmettingen, opnamen en sterfgevallen daalden. Het dragen van mondkapjes had toen volgens het kabinet weinig effect.
Half december 2020 volgde een tweede golf, waarna het kabinet besloot om, naast afstand te houden, ook mondkapjes te dragen in publieke ruimten en kondigde vanaf 15 december 2020 een harde lockdown aan. De groepsgrootte moest worden verminderd.
Naast het Wuhan-virus kregen we te maken met drie nieuwe mutaties: de Indiase/Britse (delta), de Zuid-Afrikaanse (bèta) en de Braziliaanse (gamma) variant. Volgens het kabinet is het Britse virus 70% besmettelijker dan het Wuhan-virus en moeten hierdoor strengere maatregelen worden genomen. (Bij nader onderzoek bleek dit ‘slechts’ 30% meer besmettelijker te zijn.)
Volgens het kabinet zijn kinderen tot 12 jaar niet ontvankelijk voor de virusinfectie, waardoor zij zich niet aan de maatregelen behoeven te houden. Hierbij heb ik grote twijfels! De kinderen kunnen wellicht niet vatbaar zijn voor het virus, maar ze kunnen het virus wel degelijk bij zich dragen en verspreiden. Ze gaan met elkaar om, waardoor ze het virus kunnen overdragen. Gaan op bezoek bij vriendjes en vriendinnetjes thuis en bij familieleden en komen in winkels, die nog geopend zijn en nemen het virus mee naar huis. Daarbij kunnen ze de leerkrachten en medewerkers op school ook besmetten.

Vaccins
Een aantal farmaceuten werken hard aan een vaccin tegen het coronavirus. De eerste vaccins werden eind 2020 geleverd. Ondanks dat alle Europese landen al aan het vaccineren waren, wilde de minister van VWS de vaccins nog 14 dagen op de plank laten liggen. De uitvoerder van de vaccinaties (de GGD) had namelijk pas in december de opdracht gekregen om de vaccinaties te gaan uitvoeren en kon dit op zo’n korte termijn niet regelen. Door de hoge druk dat op de minister werd uitgeoefend is dit een week vervroegd.
Alle ogen zijn gericht op vaccinatie. Er wordt vaak aangegeven dat er weinig bijwerkingen zijn, maar is dat ook zo op langere termijn? Daarnaast wordt er nooit bij verteld of het vaccin ook daadwerkelijk werkt. Als het vaccin mocht werken, dan is alleen de persoon beschermd, die het het vaccin heeft ontvangen. Hij of zij zal dan niet ontvankelijk zijn voor het virus, maar het wel bij zich kunnen dragen en zo mogelijk anderen kunnen besmetten.
Vele andere medicijnen zijn door wetenschappers aangedragen, waarmee in verschillende landen positieve resultaten werden behaald, zoals Ivermectine, maar, door kokervisie op vaccins, worden deze adviezen door de bewindsvoerders in de wind geslagen en zullen artsen ook berispt worden als ze deze medicijnen voorschrijven. Het middel wordt niet eens onderzocht!
Mocht het vaccin naar behoren werken, dan zal het coronavirus ten delen worden teruggebracht, omdat veel burgers zich niet willen laten vaccineren. Hierdoor zal er een tweedeling in de bevolking gaan plaatsvinden, het deel dat zich heeft laten vaccineren en het deel dat hiervan heeft afgezien.

Censuur
Publicatie over het Covid-19 is bij de social media (Facebook en LinkedIn) aan banden gelegd. Tikt men ‘covid’ in, dan krijgt men direct een reactie. Gaat men enigszins tegen het beleid van het kabinet in, dan wordt het bericht direct verwijderd.

Lockdown
Onder de lockdown valt de sluiting van alle niet-essentiële winkels. Alleen de winkels die zich richten op de eerste levensbehoeften mogen de deuren open houden. Deze maatregel gold in eerste instantie tot 19 januari 2021. De lockdown blijkt duidelijk minder effect te hebben, dan het kabinet had verwacht. Daarom is de termijn ook (voorlopig) met drie weken verlengd tot 9 februari.
Door deze lockdown kunnen winkels niet meer hun voorraad kwijt en kan het merendeel van de bedrijven hun taken niet meer (volledig) uitvoeren. Kledingwinkels, die nog een wintervoorraad hebben, vaak ten bedrage van meer dan een ton, blijven hiermee zitten, maar moeten wel de aankoop doen voor de zomercollectie.
Het kabinet heeft meermalen aangegeven, dat het bedrijfsleven geholpen zal worden, maar deze vergoeding is nog geen druppel op een gloeiende plaat! Een ton verlies draaien en dan 2000 euro ontvangen als tegemoetkoming van de regering…..
Zeer veel ondernemers zullen het niet redden en zullen failliet gaan! Waarom mag een supermarkt wel open en een bouwmarkt, die veel groter is en minder publiek binnen heeft, niet? Bovendien wordt bij een bouwmarkt de handhaving strikter toegepast dan in de meeste supermarkten. Waarom mogen de dierentuinen niet open, afstand van elkaar en in de buitenlucht?!
Overdag zie je veel mensen in de stad lopen. Als winkels open zouden zijn, verspreiden de mensen zich meer, waarbij het winkelpersoneel op de handhaving let, anders hangt er een zware boete boven het hoofd. Deze lockdown is onbegrijpelijk! Als dit langer voortduurt zal ook organisaties als de Keukenhof de deuren gesloten moeten houden, terwijl dit bij goed toezicht, weinig kwaad kan.

Avondklok
Om de Britse variant van het coronavirus de kop in te drukken heeft het kabinet het voornemen om vanaf zaterdag 23 januari 2021 een avondklok in te stellen, die zal duren tot 9 februari 2021. Dit houdt in, dat men vanaf ’s avond 20.30 uur tot ’s morgens 04.30 uur binnen moet blijven. Het is dan verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Hierop staat een boete van 95 euro.
Volgens het OMT zal dit 8 tot 13 % aan besmettingen schelen. De bewijsvoering van het kabinet voor een avondklok wordt door zeer veel professionals in twijfel getrokken. Een avondklok is een maatregel, die getroffen wordt, die geen enkel effect zal hebben, alleen zeer belastend zal zijn voor de handhavers.
Op die avondklok is zeer veel commentaar, ook uit de Tweede Kamer. Zoals altijd zal de Tweede Kamer hierover wel weer twee dagen gaan debatteren, met een hoop commentaar op dit voornemen, maar zal er uiteindelijk positief worden gestemd om de avondklok in te voeren.
Ik verwacht dat de lockdown en de avondklok weinig tot geen effect zullen hebben. In de week voor 9 februari zal het kabinet dan ook aankondigen, dat de maatregelen zullen worden verlengd! Mijn vermoeden is dat die verlenging nog vele malen zal plaatsvinden.

Gezondheidszorg
De zorg ligt volledig op zijn gat. Demissionair minister van Ark had al aangegeven, dat de Intensive Care’s alleen mogen worden gebruikt voor coronapatiënten. Je zult een hartinfarct, hersenbloeding of aneurysma hebben! Broodnodige operaties worden op de lange baan geschoven, patiënten met ernstige aandoeningen kunnen geen afspraken maken. GGZ patiënten die niet kunnen worden geholpen zijn ten einde raad, soms met verstrekkende gevolgen van dien.
Als binnen een stad vier grote ziekenhuizen zijn gevestigd, waarom kan er dan niet één zijn, die voor andere patiënten dan corona beschikbaar is. Marcel Levi, waar ik enorme waardering voor heb, gaf in één van zijn artikelen aan, dat dit bij zijn ziekenhuizen in Londen wel gebeurt!

Gevolgen
Het kabinet volgt alle adviezen van het OMT op. Het OMT richt zich alleen op het virus en weegt niet de gevolgen af voor de economie en de gezondheidszorg. Deze zullen desastreus zijn! Er wordt alleen maar naar cijfers van besmettingen gekeken om het beleid aan te passen. Zowel voor onze economie als voor patiënten met ‘uitgestelde’ zorg (en dus belastend voor de ziekenhuizen en zorgverleners) zullen de gevolgen ongekend zijn. Heel veel bedrijven zullen failliet gaan en de ziekenhuizen zullen het aanbod niet aankunnen. De belastingen zullen stijgen door minder inkomsten, de boodschappen zullen veel duurder worden en de zorgpremie en het eigen risico zullen stijgen, pensioenen zullen omlaag gaan, waardoor ouderen in de problemen zullen komen. We zullen meer onder het regime van de EU komen te staan! De staatsschuld zal hard oplopen! Het antwoord van de regering zal zijn om belastingen en accijnzen te verhogen en nieuwe belastingen in het leven te roepen. Veel personeel bij ziekenhuizen zal vertrekken, waardoor er een tekort zal ontstaan. Wachtlijsten lopen op en afdelingen/ziekenhuizen zullen sluiten, vanwege personeelstekort.
Deze week vernam ik, dat een ambulance met een patiënt, die net een hartstilstand heeft gehad, na vele oproepen en rondjes rijden, de patiënt pas bij het zevende ziekenhuis kon afleveren!

Tot slot
In deze situatie valt wel op, dat het gehele bedrijfsleven zwaar moet inleveren en veel bedrijven naar de bliksem gaan. Doch het ambtelijk apparaat van 940.000 ambtenaren kunnen thuiswerken en ontvangen aan het eind van de maand gewoon hun salaris uit de belastingpot, merendeels opgebracht door het bedrijfsleven! Dit geldt ook voor de gehele Haagse politiek, waar men geen notie heeft wat er wordt aangericht.

Binnenkort zijn er verkiezingen en zal er een nieuwe regering aantreden. Deze krijgt te maken met een enorme staatsschuld, grote werkloosheid, een economische crisis en zeer grote problemen met de zorg en het zorgstelsel. Er zijn jaren voor nodig om dit op te kunnen lossen. Ook het niveau van het onderwijs zal grote gevolgen hebben voor de nieuwe lichtingen, omdat er teveel hiaten zijn in het lesgeven. De crisis zal ongekend zijn weerslag hebben op de toekomst, we zijn er nog lang niet vanaf! Het virus zal zeker onder ons blijven, gemuteerd en wellicht in een iets mildere vorm!

Het is voor mij onbegrijpelijk, dat het kabinet zonder afweging gewoon alle adviezen van het OMT/RIVM overneemt. Het OMT is een club van studeerkamergeleerden, die zich alleen richt op het virus en niet om alles wat er omheen gebeurt, al brand de wereld af. Zolang deze club de veiligheid voor verspreiding niet volledig kan garanderen zullen zij adviseren de lockdown en avondklok te handhaven. Het kabinet, dat zeker in deze zelf geen besluiten durft te nemen, zal deze adviezen zondermeer overnemen, ondanks alle gevolgen voor de bevolking, bedrijfsleven en gezondheidszorg. Die maatregelen van lockdown en de avondklok zullen zeker tot de zomer of nog later worden gehandhaafd!

En wat het vaccineren betreft, wat wordt er in je lichaam gespoten?! Wat is het effect op langere termijn? Hoe lang werkt het vaccin? Moeten na de tweede vaccinatie er nog meer vaccinaties plaatsvinden, omdat mutaties zich aandienen en het vaccin niet volledig werkt. Moet men ieder jaar weer opnieuw gevaccineerd worden, net zoals de jaarlijks prik voor de griep (waarover je overigens niets meer hoort). En hoe zit het met mensen, die zich niet laten vaccineren Zullen die voor veel activiteiten worden buitengesloten?

De toekomst zal het leren. Ook hoe het beleid in deze is uitgevoerd!

Koos Dirkse