Menu

Het vaccin en het immuunsysteem

Na zo’n 29 artikelen te hebben geschreven over corona, waarvan het eerste dateert van 2012, had ik me voorgenomen om verder hierover te zwijgen. Nu er echter zoveel nieuws hierover in de media verschijnt met allerlei tegenstrijdige berichten en het feit dat ik nu voor de tweede keer van Social Media ben verwijderd, omdat ik kritisch ben op het kabinetsbeleid, zal ik nog eenmaal mijn mening ventileren en aangeven waarmee ik moeite heb. Er zullen wel weer allerlei tegenargumenten komen, maar het zij zo!

Mijn eerste artikel over het coronavirus dateert van 3 februari 2012 en had de titel: SARS-CoV virus. Het slotwoord was als volgt:

  • Coronavirussen zijn als onkruid in je tuin. Roei je dit niet tot de laatste vezel uit, dan komt het terug. Het gevaar bij coronavirussen is echter, dat ze voortdurend muteren. Als men denkt deze uit de wereld te hebben geholpen en er blijven enkele deeltjes achter, kan het in volle hevigheid de kop weer opsteken, vaak gemuteerd.
    Nu is het meestal zo, dat als de crisis voorbij is, de ontwikkeling van een vaccin op een laag pitje komt te staan. Hoewel ik echter wel gevaar zie in het vaccineren van positief geteste personen, die een vaccin krijgen. Het virus zal vervolgens gaan muteren. De gevaccineerde personen blijven echter wel besmettelijk voor anderen!
    Als dit virus ergens weer de kop zal opsteken zullen er, mede door het frequente reizen, zeer veel mensen wereldwijd getroffen kunnen worden. Een volgende keer zal dit besmettelijke virus dan ook wel eens zeer hard kunnen toeslaan en mogelijk leiden tot een pandemie. Met als gevolg: geen (preventief) vaccin, een groot tekort aan antivirale (hulp)middelen en, bij zeer zware besmettingen, problemen met de zorgcapaciteit! De gevolgen zullen desastreus zijn met zeer veel slachtoffers!!

Immuunsysteem
Bij goede gezondheid en een juist leefpatroon heeft de mens een uitstekend werkend immuunsysteem. Dit systeem beschermt het lichaam tegen ziekten en bestaat uit twee delen:

  1. aangeboren immuniteit. Detecteert als eerste virussen, bacteriën, parasieten en toxines en neemt de wonden waar. Het activeert cellen om deze aan te vallen en te vernietigen of te repareren en informeert de adaptieve immuunrespons en moduleert deze.
  2. adaptieve, of verworven immuniteit. Dit is de tweede en specifieke verdedigingslinie. Nadat ze de indringer hebben herkend, kunnen de cellen zich vermenigvuldigen en bestrijden, wat leidt tot herstel van ziekte en bescherming tegen terugkeer.

De aangeboren immuniteit, die dus ook zeer sterk aanwezig is bij kinderen, is ook in staat om het virus te elimineren. Deze bestaat onder andere uit aangeboren antistoffen. Dat zijn stoffen, die men vanaf de geboorte meekrijgt. Die aangeboren antistoffen zijn in staat om een veelvoud van varianten van virussen te neutraliseren, in feite alle coronavirussen! Het is dus van groot belang, dat het immuunsysteem optimaal werkt en niet wordt onderdrukt. Dit ‘onderdrukken’ kan onder andere gebeuren door er een slechte levensstijl op na te houden of door vaccineren!

Vaccin
Een vaccin is een medicament, dat onder meer bestaat uit gedode of verzwakte ziekteverwekkers (pathogenen), waarop het adaptieve immuunsysteem reageert. Het influenza(griep) vaccin bevat delen van verschillende typen dood influenzavirus. Het immuunsysteem zal bij infectie dit pathogeen herkennen en bestrijden. De persoon, die het vaccin heeft ontvangen zal zo mogelijk minder ziek worden bij infectie van het virus. Men zal zeker niet virusvrij worden, omdat men het virus wel bij zich kan dragen en andere kan besmetten.
De vaccins die worden gebruikt tegen het coronavirus mogen eigenlijk geen vaccins worden genoemd. Het ‘vaccin’ bestaat niet, zoals gewoonlijk, uit een dode of verzwakte ziekteverwekker, maar uit een ‘boodschapper’ RNA,  die instructies geeft aan de cel. De cel wordt als het ware ‘geprogrammeerd’ om een bepaald eiwit aan te maken. Hierdoor wordt door het lichaam antistoffen geproduceerd tegen het virus, waardoor het immuunsysteem het virus gaat aanvallen.
Alle goedgekeurde coronavaccins hebben een voorlopige vergunning gekregen. Dit houdt in, dat de vaccinontwikkelaars verplicht zijn om de komende twee jaar informatie te blijven aanleveren aan onder meer het Europese geneesmiddelenbureau EMA, zoals uit het lopende fase 3-onderzoek, maar ook uit aanvullende onderzoeken.

Kinderen
Door kinderen te vaccineren worden deze antistoffen onderdrukt en worden de aangeboren antistoffen aan de kant gezet, die eigenlijk bedoeld zijn om ook andere virussen, die kinderziekten veroorzaken, onwerkzaam te maken. We gaan dus die kinderen gevoeliger maken, niet alleen voor COVID-19, omdat er sowieso resistentie zal gaan ontstaan, maar ook tegenover andere luchtweg virussen, waartegen zij normaliter op een natuurlijke manier bestand zijn. Een ander zeer bedenkelijk punt is, dat het immuunsysteem zijn eigen componenten niet meer kan herkennen, die bescherming bieden tegen auto-immuunziekten.

Boosterprik
De ‘getrainde’ natuurlijke antistoffen zullen zwaar hinder ondervinden van de vaccinale antistoffen, doordat die met elkaar de strijd aangaan. De vaccinale antistoffen worden op den duur minder slagvaardig, dus minder effectief. Maar doordat deze de van nature ontwikkelde antistoffen hebben onderdrukt, zullen deze ook niet (goed) meer werken. Zoals ik hierboven al aangaf, ‘programmeert’ de mRNA de cel. Dit blijft in het systeem aanwezig. Zoals de beleidsvoerders al hebben aangegeven zijn de vaccins maar enkele maanden geldig. Er werd zelfs al aangegeven, dat er gedacht wordt aan vier vaccinaties per jaar. Dat krijg je, doordat je het natuurlijk immuunsysteem vervangt door een gemodificeerd systeem.
Meerdere malen heb ik al aangegeven, dat de vaccinaties niet werken tegen besmetting van het virus. Ook gevaccineerd kun je het virus bij je dragen en verspreiden. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk, dat het kabinet zo hamert om de boosterprik te nemen! Er zijn zelfs landen, die geld bieden om de boosterprik te nemen. Je wordt een soort proefpersoon, die ook nog wordt betaald!

Kabinetsbeleid
Het kabinet laat zich adviseren door het Outbreak Management Team (OMT), de Gezondheidsraad, de EU en de ontwikkelingen bij de farmaceutische industrie. Ik erger me dan ook mateloos, dat het blijft roepen om zo snel mogelijk te vaccineren, c.q. de boosterprik te nemen. Naar ‘het veld’ en naar alle berichten uit het buitenland wordt niet geluisterd. Als de besmetting groter wordt (omicron), maar de ziekenhuis- en IC-opnamen dalen, zal het kabinet blijven aandringen op de boosterprik en eventueel een (gedeeltelijke) lockdown. Pure bangmakerij! Kokervisie van de bovenste plank. En wat ook schrijnend is, dat alle tegenspraak wordt genegeerd of de kop ingedrukt, zoals het artsencollectief, waarin duizenden specialisten deelnemen, dat, net als ik, gewoon van Linkedin worden verwijderd. Dit ruikt naar dictatoriale beleidsvoering. Als men het hoogste woord voert over schending van mensenrechten, schending van de privacy, etc, hoe kan men dan overwegen om vaccinatie te verplichten en, doe je het niet, dan word je voor een groot deel van de samenleving, uitgesloten. Het kabinet zal, afgedekt door het OMT, hun visie blijven voortzetten, ook al is deze fout. Mochten er onverklaarbare ziekten zich voordoen of het gemiddeld aantal doden binnen de bevolking oplopen, dan zal dit voor het kabinet geen aanleiding zijn om hun koers te wijzigen.

Mijn conclusie
De mens is een zeer ingewikkeld zelfvoorzienend wezen, dat zichzelf ontwikkelt en in stand houdt. Als je hierop ingrijpt, zonder de verdere consequenties te kennen, is voorzichtigheid geboden.
Nu het halve Griekse alfabet aan varianten de revue heeft gepasseerd, zijn we toegekomen aan de omicron variant, besmettelijker dan voorgaande varianten, maar minder ernstig. Voor zover bekend is er tot noch toe (december 2021) nog geen patiënt aan deze variant overleden. We moeten blij zijn met deze variant, de natuur herstelt zichzelf, een geschenk uit de hemel! De omicronvariant is op dit moment dominant in Nederland en zal op natuurlijke wijze, door de grote besmetting hiervan, de andere varianten verdrijven en de immuniteit van de bevolking vergroten, zonder ernstige gevolgen! Gaat men met vaccinatie hier tegenin, dan zal het virus gaan muteren en wat krijgen we dan?

Tot slot
Ik ben beslist niet tegen vaccinatie! Ik ben wel tegen de verplichting van vaccinatie die wordt gesteld door het kabinet met alle restricties die volgen als je deze niet neemt. De vaccinaties zullen maar een beperkte duur hebben, waardoor men hierna bij iedere mutatie herhalingsprikken moet halen. Dit zal mijns inziens tussen zes en negen maanden liggen. Het wordt een levenslang (verplicht) abonnement. waar men niet onderuit kan! Ieder moet dit zelf bepalen, net als de jaarlijkse griepprik. Dit artikel is alleen bedoeld als achtergrond informatie.

Ik weet dat ik met dit artikel velen tegen me in het harnas jaag, maar het is slechts mijn mening! Ik voorzie, dat over honderd jaar, wanneer wij deze aardbol hebben verlaten, de periode, waarin we nu leven, zal aanmerken als: “de grootste dwaling van beleidsvoerders sinds mensenheugenis, met desastreuze gevolgen voor de mensheid en de economie!” De boeken met de titel “Hoe een onzichtbaar virusje de wereld veranderde!” zullen veel bestsellers worden.

Dit artikel is ook te downloaden:

Zie ook:

Koos Dirkse