Menu

Afasie

Afasie is een aandoening die het gevolg is van schade aan delen van de hersenen, die verantwoordelijk zijn voor taal. De ‘A’ van afasie betekent ‘niet’ en fasie betekent: spreken. Voor de meeste mensen bevinden deze gebieden zich aan de linkerkant van de hersenen. Afasie treedt meestal plotseling op, vaak na een beroerte of hoofdletsel, maar kan zich ook langzaam ontwikkelen als gevolg van een hersentumor of een progressieve neurologische aandoening. De stoornis schaadt de expressie en het begrip van taal, evenals lezen en schrijven. Afasie kan samengaan met spraakstoornissen, zoals dysartrie of apraxie van spraak, die ook het gevolg zijn van hersenbeschadiging.

Afasie
De meeste mensen met afasie zijn van middelbare leeftijd of ouder, maar iedereen kan het krijgen, ook jonge kinderen. Afasie wordt veroorzaakt door schade aan één of meer van de taalgebieden van de hersenen. Meestal is de oorzaak van het hersenletsel een beroerte. Een beroerte treedt op wanneer een bloedstolsel of een lekkend of gebarsten bloedvat de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen afsnijdt. Hersencellen sterven als ze niet hun normale toevoer van bloed krijgen, dat zuurstof en belangrijke voedingsstoffen vervoert. Andere oorzaken van hersenletsel zijn zware klappen op het hoofd, hersentumoren, schotwonden, herseninfecties en progressieve neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer.

Verschillende vormen:

 • Schade aan de temporale kwab van de hersenen kan leiden tot afasie van Wernicke, de meest voorkomende vorm van vloeiende afasie. Mensen met afasie van Wernicke kunnen in lange, volledige zinnen spreken die geen betekenis hebben, onnodige woorden toevoegen en zelfs verzonnen woorden maken. Iemand met Wernicke’s afasie kan bijvoorbeeld zeggen: “Je weet dat die vlek roze kleurde en dat ik hem wil helpen en voor hem wil zorgen zoals je eerder wilde.”
  Als gevolg hiervan is het vaak moeilijk om te volgen wat de persoon probeert te zeggen. Mensen met afasie van Wernicke zijn zich vaak niet bewust van hun gesproken fouten. Een ander kenmerk van dit type afasie is moeite met het verstaan ​​van spraak.
 • De meest voorkomende vorm van niet-vloeiende afasie is de afasie van Broca. Mensen met afasie van Broca hebben schade, die voornamelijk de frontale kwab van de hersenen aantast. Ze hebben vaak rechtszijdige zwakte of verlamming van arm en been omdat de frontale kwab ook belangrijk is voor motorische bewegingen. Mensen met afasie van Broca kunnen spraak verstaan ​​en weten wat ze willen zeggen, maar ze spreken vaak in korte zinnen die met veel moeite worden geproduceerd. Ze laten vaak kleine woorden weg, zoals de woorden ‘is’, ‘en’. ‘de’.
 • Een persoon met Broca’s afasie kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Loop hond uit’, wat betekent: ‘Ik ga met de hond wandelen’ of ‘boek boek twee tafel’ voor: ‘Er liggen twee boeken op tafel’. Mensen met afasie van Broca begrijpen de spraak van anderen doorgaans redelijk goed. Hierdoor zijn ze zich vaak bewust van hun moeilijkheden en kunnen ze gemakkelijk gefrustreerd raken.
 • Een ander type afasie, globale afasie, is het gevolg van schade aan uitgebreide delen van de taalgebieden van de hersenen. Personen met globale afasie hebben ernstige communicatieproblemen en kunnen extreem beperkt zijn in hun vermogen om taal te spreken of te begrijpen. Ze zijn misschien niet in staat om zelfs maar een paar woorden te zeggen of kunnen dezelfde woorden of zinsdelen steeds weer herhalen. Ze kunnen zelfs moeite hebben met het begrijpen van eenvoudige woorden en zinnen.
 • Er zijn andere soorten afasie, die elk het gevolg zijn van schade aan verschillende taalgebieden in de hersenen. Sommige mensen kunnen moeite hebben met het herhalen van woorden en zinnen, ook al begrijpen ze ze en kunnen ze vloeiend spreken (geleidingsafasie).
 • Anderen kunnen moeite hebben met het benoemen van objecten, ook al weten ze wat het object is en waarvoor het kan worden gebruikt, Dit is anomische afasie.

Soms wordt de bloedtoevoer naar de hersenen tijdelijk onderbroken en snel hersteld. Wanneer dit type letsel optreedt, dat een voorbijgaande ischemische aanval wordt genoemd, kan de taalvaardigheid binnen enkele uren of dagen terugkeren.

Hoe wordt afasie gediagnosticeerd?
Afasie wordt meestal eerst herkend door de arts die de persoon behandelt voor zijn of haar hersenletsel. De meeste personen zullen een magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) of computertomografie (CT) -scan ondergaan om de aanwezigheid van hersenletsel te bevestigen en om de precieze locatie ervan te identificeren. De arts test meestal ook het vermogen van de persoon om taal te begrijpen en te produceren, zoals het volgen van commando’s, het beantwoorden van vragen, het benoemen van objecten en het voeren van een gesprek.
Als de arts afasie vermoedt, wordt de patiënt meestal doorverwezen naar een logopedist, die een uitgebreid onderzoek doet naar de communicatieve vaardigheden van de persoon. Het vermogen van de persoon om te spreken, ideeën te uiten, sociaal te converseren, taal te begrijpen en te lezen en te schrijven worden allemaal in detail beoordeeld.

Hoe wordt afasie behandeld?
Na een hersenletsel treden er enorme veranderingen op in de hersenen, die helpen om te herstellen. Als gevolg hiervan zien mensen met afasie in de eerste paar maanden vaak goede verbeteringen in hun taal- en communicatievaardigheden, zelfs zonder behandeling. Maar in veel gevallen blijft er enige afasie bestaan ​​na deze eerste herstelperiode. In deze gevallen wordt spraak-taaltherapie gebruikt om patiënten te helpen hun communicatievermogen terug te krijgen.
Onderzoek heeft aangetoond dat taal- en communicatievaardigheden jarenlang kunnen blijven verbeteren en soms gepaard gaan met nieuwe activiteit in hersenweefsel nabij het beschadigde gebied. Enkele van de factoren die de mate van verbetering kunnen beïnvloeden, zijn onder meer de oorzaak van het hersenletsel, het gebied van de hersenen dat beschadigd is en de omvang ervan, en de leeftijd en gezondheid van het individu.
Afasietherapie heeft tot doel het communicatievermogen van een persoon te verbeteren door hem of haar te helpen de resterende taalvaardigheden te gebruiken, de taalvaardigheid zoveel mogelijk te herstellen en andere manieren van communiceren te leren, zoals gebaren, afbeeldingen of het gebruik van elektronische apparaten. Individuele therapie richt zich op de specifieke behoeften van de persoon, terwijl groepstherapie de mogelijkheid biedt om nieuwe communicatieve vaardigheden in een kleine groep te gebruiken.
Recente technologieën hebben nieuwe hulpmiddelen opgeleverd voor mensen met afasie. “Virtuele” spraakpathologen bieden patiënten de flexibiliteit en het gemak om via een computer thuis therapie te krijgen. Het gebruik van spraakgenererende applicaties op mobiele apparaten zoals tablets kan ook een alternatieve manier van communiceren zijn voor mensen die moeite hebben met het gebruik van gesproken taal.
Patiënten met afasie nemen steeds vaker deel aan activiteiten, zoals boekenclubs, technologiegroepen en kunst- en toneelclubs. Dergelijke ervaringen helpen patiënten hun zelfvertrouwen en sociale zelfrespect terug te krijgen, naast het verbeteren van hun communicatieve vaardigheden. Regionale steungroepen gevormd door mensen die een beroerte hebben gehad, zijn beschikbaar in de meeste grote steden. Deze clubs kunnen een persoon en zijn of haar gezin helpen zich aan te passen aan de veranderingen in het leven die gepaard gaan met beroerte en afasie.
Betrokkenheid van de familie is vaak een cruciaal onderdeel van de behandeling van afasie, omdat het familieleden in staat stelt te leren hoe ze het beste kunnen communiceren met hun geliefde.

Gezinsleden worden aangemoedigd om, indien mogelijk:

 • Deel te nemen aan therapiesessies
 • Vereenvoudig de taal door korte, ongecompliceerde zinnen te gebruiken
 • Herhaal indien nodig de inhoudswoorden of schrijf sleutelwoorden op om de betekenis te verduidelijken
 • Zorg voor een natuurlijke gesprekswijze die geschikt is voor een volwassene
 • Minimaliseer afleiding, zoals een luide radio of tv
 • Betrek de persoon met afasie bij gesprekken
 • Vraag naar en waardeer de mening van de persoon met afasie, vooral met betrekking tot familieaangelegenheden
 • Moedig elke vorm van communicatie aan, of het nu gaat om spraak, gebaren, wijzen of tekenen
 • Vermijd het corrigeren van de spraak van de persoon
 • Geef de persoon voldoende tijd om te praten
 • Help de persoon om buitenshuis betrokken te raken. Zoek steungroepen, zoals clubs vn patiënten die een beroerte hebben gehad.

Welk onderzoek wordt er gedaan naar afasie?
Onderzoekers testen nieuwe soorten logopedische therapie bij mensen met zowel recente als chronische afasie om te zien of nieuwe methoden hen beter kunnen helpen bij het herstellen van woordherkenning, grammatica, prosodie (toon) en andere aspecten van spraak.

 • Sommige van deze nieuwe methoden omvatten het verbeteren van cognitieve vaardigheden, die de verwerking van taal ondersteunen, zoals kortetermijngeheugen en aandacht. Anderen omvatten activiteiten die de mentale representaties van geluiden, woorden en zinnen stimuleren, waardoor ze gemakkelijker toegankelijk en terug te vinden zijn.
 • Onderzoekers onderzoeken ook medicamenteuze therapie als een experimentele benadering voor de behandeling van afasie. Sommige onderzoeken testen of medicijnen, die de chemische neurotransmitters in de hersenen beïnvloeden, kunnen worden gebruikt in combinatie met logopedie om het herstel van verschillende taalfuncties te verbeteren.
 • Ander onderzoek is gericht op het gebruik van geavanceerde beeldvormende methoden, zoals functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI), om te onderzoeken hoe taal wordt verwerkt in de normale en beschadigde hersenen en om herstelprocessen te begrijpen. Dit soort onderzoek kan onze kennis vergroten over hoe de gebieden die betrokken zijn bij spraak en het begrijpen van taal zich reorganiseren na een hersenletsel. De resultaten kunnen implicaties hebben voor de diagnose en behandeling van afasie en andere neurologische aandoeningen.
 • Een relatief nieuw aandachtsgebied in het onderzoek naar afasie is niet-invasieve hersenstimulatie in combinatie met logopedie. Twee van dergelijke hersenstimulatietechnieken, transcraniële magnetische stimulatie (TMS) en transcraniële gelijkstroomstimulatie (tDCS), veranderen tijdelijk de normale hersenactiviteit in het gebied dat wordt gestimuleerd.
  Onderzoekers gebruikten deze technieken oorspronkelijk om hen te helpen de delen van de hersenen te begrijpen die een rol speelden bij taal en herstel na een beroerte. Onlangs onderzoeken wetenschappers of deze tijdelijke verandering van hersenactiviteit mensen kan helpen het taalgebruik opnieuw te leren.

Zie ook:
Dementie, 13 vormen
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Koos Dirkse