Menu

Tandheelkunde door de eeuwen heen

Tandheelkunde verwijst naar het vakgebied binnen de geneeskunde dat zich bezighoudt met het bestuderen, diagnosticeren, voorkomen en behandelen van aandoeningen en ziekten gerelateerd aan de tanden, het tandvlees en andere structuren in de mondholte. Het omvat een breed scala aan diensten en procedures gericht op het behoud van de mondgezondheid, het herstellen van de tandfunctie en het verbeteren van het uiterlijk van de tanden.
De tandheelkunde heeft zich door de eeuwen heen aanzienlijk ontwikkeld, van eenvoudige en soms wrede praktijken tot geavanceerde en wetenschappelijk gebaseerde tandheelkundige zorg.

Geschiedenis van de tandheelkunde
De geschiedenis begint ruim 9.000 jaar geleden in Pakistan. Archeologische vondsten tonen aan dat de nomaden, die daar woonden, het vermogen hadden om specifiek gaten in tanden te boren. Dit waren geen esthetische verfraaiingspraktijken, want de gaten zaten op onzichtbare plaatsen. Daarom wordt aangenomen dat ze zijn geboord om kiespijn te behandelen. De carieuze plekken in de tand werden verwijderd, net als vandaag.
Uit een andere vondst in het zuiden van Slovenië blijkt dat vullingen niet onbekend waren: daar werd een kaakbot gevonden met een hoektand met daarin een vulling van bijenwas. Het stuk is te zien in het Triëst Museum. Het is echter nog niet duidelijk of de vulling tijdens zijn leven bijna 600 jaar geleden, is gebruikt.
De eerste bekende kunstgebitten worden beschreven in oude Egyptische geschriften die ongeveer 3600 jaar oud zijn. Volgens deze gegevens werden tanden in het oude Egypte opnieuw vastgezet met een mengsel van honing en mineralen. Maar de vroege geschiedenis van de tandheelkunde zit vol gaten. Archeologen hebben onze huidige kennis van oude tandheelkundige methoden samengesteld uit geïsoleerde vondsten. De kunst van het boren was wijdverbreid in verschillende delen van de wereld. Er zijn vondsten die dit bewijzen bijvoorbeeld rond 1500 voor Christus in Europa en rond 1100 voor Christus in het zuidwesten van de VS.

In oude beschavingen zoals de Egyptenaren, Grieken en Romeinen werden tandheelkundige ingrepen uitgevoerd, waaronder tandextracties en het vullen van gaatjes. De vroegste tandheelkundige instrumenten waren vaak primitief en onhygiënisch.
In de middeleeuwen werden tandheelkundige behandelingen vaak uitgevoerd door barbiers en kwakzalvers. Deze behandelingen waren zeer pijnlijk en ineffectief. Tandextracties werden uitgevoerd zonder verdoving, wat buitengewoon pijnlijk was.
Tijdens de renaissance begonnen tandheelkundige behandelingen zich te ontwikkelen en te verbeteren. Tandextracties werden iets minder pijnlijk dankzij verbeterde instrumenten en technieken.
In de  18e en 19e eeuw werden de eerste tandheelkundige scholen opgericht in Europa en de Verenigde Staten. De tandheelkunde begon zich te professionaliseren en er ontstonden verschillende specialismen binnen de tandheelkunde.
In de 20e eeuw werden belangrijke doorbraken bereikt in de tandheelkunde, waaronder de ontwikkeling van moderne verdovingstechnieken en röntgenstraling voor diagnostische doeleinden. De ontdekking van fluoride als preventief middel tegen tandbederf had een enorme impact op de volksgezondheid.
Tegenwoordig is de tandheelkunde een zeer gespecialiseerd vakgebied dat gebruikmaakt van geavanceerde technologieën, zoals digitale röntgenstralen en laserchirurgie. Tandartsen kunnen nu een breed scala aan behandelingen aanbieden, van cosmetische ingrepen zoals tandbleken en implantaten tot orthodontische correcties en wortelkanaalbehandelingen.

Verdoving
Verdoving bij de tandarts is al vele jaren een essentieel onderdeel van de tandheelkunde. Het gebruik van verdovingstechnieken in de tandheelkunde dateert al vanaf het einde van de 19e eeuw. De verdere ontwikkeling van tandheelkundige verdovingstechnieken heeft in de loop der tijd geleid tot verschillende methoden en verbeteringen, waardoor tandartsbezoeken voor veel mensen minder pijnlijk en angstwekkend zijn geworden.
Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van tandheelkundige verdoving was de introductie van novocaïne als een veelgebruikte lokale verdoving in de vroege 20e eeuw. Dit maakte tandheelkundige ingrepen aanzienlijk comfortabeler voor patiënten. In de daaropvolgende decennia zijn er veel andere lokale verdovingsmiddelen en technieken ontwikkeld om pijn tijdens tandheelkundige procedures te minimaliseren.
Het precieze moment waarop verdoving bij de tandarts voor het eerst werd gebruikt, is moeilijk vast te stellen, maar het is al geruime tijd een normale praktijk in de moderne tandheelkunde, en het blijft evolueren met nieuwe technologieën en methoden.

Boormachines
Boormachines worden al geruime tijd gebruikt in de tandheelkunde. De ontwikkeling van tandheelkundige boormachines begon in de 18e eeuw en ze zijn sindsdien geëvolueerd en verbeterd. In de vroege dagen van de tandheelkunde werden handmatige boortjes gebruikt, maar tegenwoordig worden elektrische of pneumatische boormachines met verschillende kopjes en functies gebruikt in tandartspraktijken.
Deze boormachines worden gebruikt voor verschillende tandheelkundige procedures, zoals het verwijderen van tandbederf (cariës), het voorbereiden van tanden voor restauraties (bijvoorbeeld het plaatsen van vullingen), en het uitvoeren van andere tandheelkundige ingrepen. De technologie en technieken in de tandheelkunde blijven zich voortdurend ontwikkelen, dus tandartsen gebruiken steeds geavanceerdere en nauwkeurigere instrumenten om patiënten de best mogelijke zorg te bieden.

Mondhygiëne
Naast de tandarts is een mondhygiënist een medisch professional die gespecialiseerd is in mondhygiëne en de preventie van mondziekten. Zij zijn opgeleid om verschillende aspecten van mondgezondheid te beoordelen en behandelen. Hier zijn enkele van hun belangrijkste taken:

 1. Tandsteenverwijdering: Mondhygiënisten voeren professionele tandreinigingen uit om tandplak en tandsteen te verwijderen, wat kan leiden tot tandbederf en tandvleesaandoeningen.
 2. Voorlichting en advies: Ze geven patiënten voorlichting en advies over mondhygiënepraktijken, zoals tandenpoetsen, flossen en voedingsgewoonten die de mondgezondheid kunnen beïnvloeden.
 3. Behandeling van tandvleesaandoeningen: Mondhygiënisten kunnen helpen bij de behandeling van tandvleesaandoeningen, zoals gingivitis en parodontitis, door middel van reiniging en scaling-procedures.
 4. Gebitsafdrukken nemen: Ze kunnen afdrukken van het gebit maken voor diagnostische doeleinden, zoals bij de vervaardiging van tandheelkundige kronen of beugels.
 5. Toedienen van lokale verdoving: Mondhygiënisten mogen in sommige landen ook lokale verdoving toedienen voor bepaalde procedures.

Het werk van een mondhygiënist draagt bij aan het behoud van een goede mondgezondheid en kan helpen bij het voorkomen van tandheelkundige problemen. Het is belangrijk om regelmatig een mondhygiënist te bezoeken als onderdeel van een algemeen mondverzorgingsprogramma. In sommige gevallen kan een mondhygiënist ook patiënten doorverwijzen naar een tandarts voor verdere behandeling als er complexere tandheelkundige problemen worden geïdentificeerd.

Toekomst
De tandheelkunde is een medisch vakgebied dat voortdurend evolueert en zich aanpast aan nieuwe technologieën, materialen en behandelmethoden. Het is echter belangrijk op te merken dat er sindsdien nieuwe ontwikkelingen en doorbraken hebben kunnen plaatsvinden.

Enkele mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de tandheelkunde zijn onder andere:

 1. Digitalisering: De tandheelkunde heeft geprofiteerd van digitalisering, met CAD/CAM-technologie (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) voor protheses en kronen, 3D-printen van tandheelkundige implantaten en zelfs teledentistry voor consultaties op afstand.
 2. Biologische tandheelkunde: Er is een groeiende nadruk op biologische en holistische benaderingen van tandheelkunde, waarbij wordt gekeken naar de algehele gezondheid van de patiënt en de impact van tandheelkundige behandelingen op het lichaam.
 3. Regeneratieve tandheelkunde: Onderzoek naar stamceltherapieën en tissue engineering om beschadigd tandweefsel te herstellen of te vervangen, zoals het kweken van nieuwe tanden.
 4. Nanotechnologie: Het gebruik van nanotechnologie in tandheelkunde kan leiden tot verbeterde materialen voor restauraties, betere diagnostische hulpmiddelen en meer effectieve tandpasta’s en mondverzorgingsproducten.
 5. Preventie en gepersonaliseerde geneeskunde: Er zal naar verwachting meer nadruk komen te liggen op preventie, met behulp van genetische informatie en technologieën om de individuele behoeften van patiënten te begrijpen en op maat gemaakte behandelplannen te ontwikkelen.
 6. Robotica en kunstmatige intelligentie: Robots kunnen worden gebruikt voor tandheelkundige procedures en kunstmatige intelligentie kan helpen bij het verbeteren van diagnostiek en behandelplanning.
 7. Milieuvriendelijke tandheelkunde: Er zal waarschijnlijk meer aandacht komen voor milieuvriendelijke tandheelkunde, met duurzamere materialen en praktijkprocessen.

De tandheelkunde is voortdurend in ontwikkeling en de toekomst kan nieuwe doorbraken en innovaties met zich meebrengen die momenteel misschien nog niet zijn voorspeld.

Koos Dirkse