Zorgplan HCF: Infrastructuur

Centralisering van productie-eenheden: centrale inkoop geneesmiddelen; Iedere zorginstelling doet zijn eigen inkoop voor apparatuur, hulpmiddelen, geneesmiddelen, etc. Bij gezamenlijke inkoop kunnen (hogere) kortingen bedingen. Meer gebruikmaken van koppelingen van systemen om kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren; Er zijn heel veel systemen die voor en rond de patient worden gebruikt. Veel systemen lopen langs elkaar
Read More »

Zorgplan HCF: Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen

De voedingsindustrie moet verantwoordelijk gedrag tonen, ook hier meer aandacht voor biologisch/ biodynamisch/ duurzame landbouw; Dit bevordert ook onze agrarische sector en er wordt meer gezonde voeding aangeboden, door meer productie van biologisch voedsel word het goedkoper. Daardoor kunnen meer mensen kiezen voor gezonde voeding en bevordert het naast de economie de gezonde levensstijl wat
Read More »

Zorgplan HCF: Patientgebonden dossier (PGD)

Patiënt Gebonden Dossier Het landelijk EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) is van oorsprong een initiatief van het Ministerie van VWS. In de eerste jaren na de start in 2002 werd de EPD-regie gevoerd door Nictiz met een royaal budget van VWS. Daarna voerde VWS zelf vijf jaar de regie, omdat de EPD-uitrol door Nictiz niet voldoende
Read More »

Zorgplan HCF: Zorgstelsel algemeen

Zorgstelsel algemeen Wachtlijsten sterk reduceren; Deze bij de oorzaken in plaats van hun symptomen aan te pakken. Door gebruik te maken van een straat van onderzoeken op 1 dag voor de patiënt, is er meer mogelijkheid om snel een diagnose vast te stellen. Maar ook de belasting op de patiënt is vele malen minder, de
Read More »

Zorgplan HCF: Tweedelijnszorg

Tweedelijnszorg We willen de zorg betaalbaar houden en dat vergt aanpassingen. Er kan gedacht worden in humaniteit (de terugkeer van de menselijkheid), alternatieven (moet het altijd het duurste zijn), technologie en digitalisering. Voor technologie en digitalisering heeft men de medische industrie, het bedrijfsleven, hard nodig, wil je de zorg betaalbaar houden. Het financieel risico ligt
Read More »

Zorgplan HCF: Thuiszorg

Zorg op menselijke maat; Zonder tijdslimiet van 20 minuten per persoon. Persoonsafhankelijke zorg biedt, kijkend naar het individu, afhankelijk te zijn van de zorgvraag; Mensen hebben goede zorg nodig en niet tijdsgebonden, door meer professionals in te zetten kun je efficiënte hulp bieden. Belang patiënt centraal stellen en niet het kostenaspect; Door dit zorgplan in
Read More »

A1, stiefkind van 157 kilometer

Onderweg naar Berlijn deze week heb ik ondermeer gebruik gemaakt van de A1. Deze snelweg begint aan de oostkant van Amsterdam en eindigt ter hoogte van De Lutte aan de Duitse grens, waar deze doorgaat als Bundesautobahn 30 richting Osnabrück. Het is een doorvoerweg naar Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa. Heel veel vrachtverkeer maakt dan ook
Read More »

Zorgplan HCF: Mantelzorg

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) telt Nederland 4 miljoen mantelzorgers, die zich inzetten voor een naaste. Op dit moment is 1 op de 3 mensen van 18 jaar en ouder mantelzorger. Ontwikkelen van beleid; Zodat iedere inwoner van Nederland zich kan voorbereiden op mantelzorg. Mantelzorgers dienen volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving,
Read More »

Zorgplan HCF: Gehandicaptenzorg

Afstemming zorg; Zorg voor kinderen en jeugdigen met handicaps wordt uitgewerkt in nauwe afstemming op de pedagogische en psychologische zorg in de eerste en tweede lijn. Daarvoor geldt een beleid van vrijgevestigden en wordt ‘gelijk gesteld’ aan van overheidswege geïnstitutionaliseerde zorg. Bij beide takken van zorg geldt efficiency, evaluaties, flexibilisering en professionalisering; Grotere instellingen waarbinnen
Read More »

Zorgplan HCF: Verpleeghuiszorg

Zorg op menselijke maat; De zorg zou moeten zijn zoals mensen thuis gewend zijn. Er moet veel meer gedacht worden aan routine van thuis en hoe patiënten/cliënten het gewend zijn. Op deze manier dien je het welzijn en welbevinden van de persoon en zal een herstel voorspoediger gaan. Bevorderen van grote instellingen met kleinschalige afdelingen;
Read More »