Menu

Vitaminetekort

Wat veel mensen nog niet doorhebben is dat vitamines zeer belangrijk zijn als bouwstenen voor het lichaam en het functioneren ervan. Helaas onderkennen veel artsen dit en ontbreekt het bij hen nogal aan kennis hierover.
Het probleem bij een tekort aan vitamine kan leiden tot veel lichamelijke klachten. Jammer, dat bepaalde artsen dit zien als het ‘alternatieve circuit’ en besteden hier echt weinig tot geen aandacht aan. Het wordt tijd dat tijdens de opleiding hieraan meer aandacht wordt besteed!

Klachten
Een patiënte kampte jaren met enorme gezondheidsproblemen. Ongeveer 17 jaar geleden werd er bij haar de ziekte van Graves vastgesteld, dit is een auto-immuunziekte, waarbij versnelde schildklierwerking optreedt. De afgelopen jaren kreeg ze veel meer andere klachten, zoals kaakontstekingen, wondroos, tintelingen, polyneuropathie en duizeligheid.
Alle klachten werden gewijd aan de schildklier. Het gevolg hiervan was, dat deze volledig werd platgelegd met het medicijn strumazol. Vervolgens werd met medicijnen de juiste waarden voor het schildklierhormoon ingesteld. Het effect van deze handeling kan pas na circa zes weken worden bepaald. Het stabilseren ging heel moeizaam. Ook andere medicijnen die zij gebruikte werkten, maar niet naar verwachting. Het leek of het lichaam de medicijnen niet goed opnam (malabsorptie).

Verwijzingen
Zij had veel duizelingen, waardoor ze werd doorverwezen naar een KNO arts, waar een MRI en een CT-scan werden uitgevoerd. Er kwam niets afwijkends uit deze scans. Vervolgens kreeg ze een doorverwijzing naar een neurofysioloog in verband met tintelingen en fysiologische tremoren. Ook hier waren geen afwijkingen te zien.
Ondertussen had een dermatoloog, een wondroos aan beide onderbenen behandeld. Ze kreeg hierna te horen, dat ze haar leven lang (ze is 44) steunkousen zou moeten gaan dragen.
De endocrinoloog, waar ze ook naar verwezen was, heeft vervolgens een uitgebreide bloedtest laten uitvoeren. Uitslag: schrijnend tekort aan vitamine D en een tekort aan foliumzuur (vitamine B11) en vitamine B12. De vitamine D moest direct worden aangevuld met 50.000 eenheden per maand (later per veertien dagen). En wat bleek, de patiënte knapte op. Ze kreeg vervolgens een injectie met vitamine B12 en begon met het slikken van foliumzuur. De genezing werd langzaam een feit. Kon ze aanvankelijk nog niet naar de deur lopen als er werd gebeld, een jaar later had ze weer een fulltime baan.

Vitamine B12
Vitamine B12 is een zeer belangrijk bestanddeel voor het functioneren van het lichaam. Vitamine B12-tekort veroorzaakt veel klachten en dit tekort is bijna altijd een gevolg van de ziekte van Addison-Biemer (andere benaming: Pernicieuze Anemie),

Welke klachten kunnen een tekort van vitamine B12 veroorzaken?

 • Polyneuropathie (gevoelsstoornissen, krachtsvermindering, tintelingen, gevoelloosheid voor pijn, brandende of stekende pijn, krimpende spieren, spierzwakte)
 • Malabsorptie
 • Vermoeidheid
 • Glossitis
 • Psychische problemen
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Duizeligheid
 • Slaperigheid
 • Benauwdheid op de borst
 • Fasciculaties/myokymieën
 • Pijn
 • Ontstekingen in het spijsverteringskanaal
 • Misselijkheid
 • Darmklachten, diarree/obstipatie
 • Ataxie
 • Gewichtsverlies
 • Afasie
 • Bloedarmoede
 • Problemen met de ogen
 • Gehoorproblemen
 • Hypertone blaas
 • Hoofdpijn/migraine/toevallen
 • Infecties
 • Dementie

Waarden
De standaardwaarden die men aanhoudt voor vitamine B12 liggen tussen 150 en 800 pmol/l (0.150 – 0.800 nmol/l). Dit is een breed gebied. Een patiënt kan ‘normaal’ op 650 zitten maar zakt af naar 300. Hij bevindt zich dan nog in het veilige gebied, maar kan wel klachten hebben. Indien de waarde zich onder de 350 pmol/l bevindt, is verder onderzoek nodig. Zeer belangrijk bij vitamine B12 tekort is de MMA () en homocysteïne. Is de MMA in het bloed hoger dan de gemiddelde waarde, dan kan men denken aan een vitamine B12 tekort. Ook homocysteïne stijgt als gevolg van vitamine B11 (foliumzuur) en vitamine B12. Hierdoor is er verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Parate kennis
Veel artsen weten weinig van vitamines en de werking ervan, zelfs specialisten schieten hierin tekort. Dit geven ze ook ruiterlijk toe. Wordt het niet eens tijd, dat hier tijdens de studie meer aandacht aan wordt besteed? Dit zal ten eerste prettiger zijn voor de patiënt, want het wordt geen eindeloze weg naar de uiteindelijke genezing en het scheelt enorm veel aan onderzoeken en dus kosten.

Tot slot
Veganisten en vegetariërs moeten goed op hun B12 letten. Door hun dieet kan er vaak hieraan een tekort ontstaan, doordat ze hiervan te weinig binnenkrijgen.

Zie ook:
Vitaminen, belangrijke bestanddelen voor het lichaam!
Vitamine B12-deficiëntie
Vitamine-D vergiftiging
Vitamine B12 injectie: Gebruik, voordelen en bijwerkingen
Vitamine K
Vitamine B12-deficiëntie

Koos Dirkse