Menu

Hoe lang nog?

Een vraag die vaak gesteld wordt. Hoe lang wordt alles nog in dienst gesteld van het virus, of hoe lang willen wij nog om de tuin geleid worden, of hoe lang zitten wij nog vast aan dit falende beleid of hoe lang houden wij het nog vol? De antwoorden hangen af van ‘nader inzicht’

Dit nader inzicht kun je zien als meer doeltreffendheid bij de bestrijding van het virus. Ik zie het als het enorm falen van het huidige kabinetsbeleid. De middelen die gebruikt worden voor bestrijding van het virus zijn zwaar overdreven en vele malen erger dan de kwaal. De regering ziet het als ‘zwarte pest’, die over het land raast en waarvoor, zoals in de middeleeuwen’ geen enkel bestrijdingsmiddel bestaat.
Blind voor de omgeving heeft het kabinet de ogen op het virus gericht en wil niets anders meer zien. De adviseurs binnen het OMT (Outbreak Management Team) / RIVM, zien alleen bolletjes met uitsteeksels en hebben geen idee van wat er verder in ons land gebeurt. Al breekt de wereld er omheen af! En het kabinet neemt, zonder verdere afwegingen, zoals wat dit betekent voor de bevolking en de economie, blindelings het advies van deze ‘studeerkamergeleerden’ over, vluchten voor het virus!

Faillissementen
Zo sprak ik een dame, die met al haar spaargeld en een hoge lening een winkel had overgenomen. Een maand later kwam de lockdown en zij moest sluiten. Ze ontvangt geen enkele vergoeding van het kabinet, omdat ze nog vrijwel geen omzet heeft gehad. Alles raakt ze nu kwijt! En zo zijn er zeer velen, vooral de horeca krijgt zeer harde klappen, maar het kabinet wordt er niet warm of koud van! Alle adviezen van mensen, die wel verstand van zaken hebben, worden in de wind geslagen.

Advies niet nodig
De afgelopen maanden hebben vele specialisten, die ‘in het veld’ werken en weten waarover ze praten, hun diensten aangeboden en/of geadviseerd wat een juistere aanpak van de crisis zou kunnen zijn. Hiernaar wordt niet geluisterd. Dit gebeurt al zolang de crisis duurt. Toen er halverwege 2020 groot gebrek was aan testcapaciteit, sprak ik een directeur, die ruim 80 grote laboratoria leidt in ons land. Hij heeft VWS zijn diensten aangeboden tegen kostprijs en kon direct starten met een kleine 40.000 testen per dag en dit aantal in korte tijd opvoeren. Dit werd geweigerd, want, zoals VWS aangaf, ‘er was capaciteit genoeg!’

Ouderen
Tegen de ouderen, die eenzaam zijn en zijn aangewezen op zorg zoals in verpleeghuizen wordt een beleid gevoerd als in vroegere pesthuizen, door ze op te sluiten. Mogen vrijwel geen bezoek ontvangen en als er een persoon mag komen, dan op een tijdstip, dat het de bestuurders uitkomt. Vele bewoners roepen vaak om hun kinderen of ander bezoek, dat sporadisch langskomt. De zorg voor hen laat, vaak door capaciteitsproblemen, te wensen over. Er wordt niets met hen ondernomen en als je als familielid kritische vragen stelt wordt je als het ware door de leiding ‘in de ban’ gedaan. Die ouderen begrijpen dit niet! Een schande om zo de mensen te behandelen, die nota bene ons land na de oorlog hebben opgebouwd! Ze kwijnen weg en overlijden vaak aan vereenzaming. Hoe hard kun je zijn als minister en dan stoer de ‘C’ van christelijk in het vaandel dragen en dan campagne voeren voor meer zetels!

Vaccins en medicijnen
De vaccins die nu zijn ontwikkeld moeten in twee gedeelten worden gegeven. De tweede moet gezet worden drie weken na de eerste. Door het tekort aan vaccins stelde de minister voor om de tweede na zes weken te geven.
Hoe kom je op dit absurde idee! Na het eerste vaccin is men nog niet geheel beschermd tegen het virus. Stel je het tweede vaccin uit, dan heeft het virus de tijd om zich tegen het vaccin te weren en zal gaan muteren!
Geneesmiddelen, die goede resultaten bieden in het buitenland zoals ivermectine, dat al miljoenen malen is voorgeschreven voor andere infecties en nagenoeg geen bijwerkingen heeft, wordt door De Jonge afgedaan als alternatieve geneeswijze. De ogen van het kabinet zijn gericht op vaccinatie, hoe onbekend de resultaten op langere termijn voor de patiënt ook zijn.
Twee huisartsen in Drenthe hebben aangegeven, dat ze goede resultaten boeken met het eerder toedienen van dexamethason. Dit geneesmiddel wordt gegeven als een patiënt wordt opgenomen of op de IC belandt. Volgens de artsen loopt men dan achter de feiten aan. Volgens hen moet je dit al toedienen indien bij de patiënt na een week nog geen verbetering optreedt of als deze benauwd wordt.

Kokervisie
Als Kamerleden kritische vragen stellen, dan worden ze door kabinetsleden afgemaakt als onrustzaaiers, zoals vragen om een zuivere registratie waaraan mensen zijn overleden. De Jonge noemde dit bij zijn beantwoording: onrust zaaien! Het is bekend, dat als er iemand overlijdt en deze heeft een positieve corona uitslag, de kans groot is, dat hij of zij onder ‘coronadode’ wordt geregistreerd.

Vooruitzichten
In het verleden heb ik meerdere malen mijn gedachten geventileerd over de aanpak van de crisis door het kabinet, zoals te lezen is in dit artikel.
De grootste crisis zal zich nog aandienen, zoals ik in dit artikel heb beschreven. Achtergestelde zorg van patiënten die zorg nodig hadden en nu vaak te laat worden geholpen, oplopende werkloosheid, begrotingstekorten, etc. Bedrijven, die met bloed, zweet en tranen zijn opgezet en nu failliet gaan!
Dit krijg je als je ogen alleen gericht zijn op adviezen van mensen en commissies, die alleen een kokervisie hebben op het coronavirus, de rest buiten beschouwing laten en keurig hun salaris iedere maand op tijd ontvangen.
Mijns inziens moet het virus uitrazen, dan verzwakt het, zoals in sommige landen gebeurt. Nu is het beleid: vluchten voor het virus!

Beleid
De zorgverleners worden door het kabinet de hemel in geprezen en verdienen voortdurend applaus, maar toen er gevraagd werd om iets aan het achterstallige loon van de laatste tien jaar te doen, liepen alle regeringspartijen de Kamer uit! Hoe beledig je een complete beroepsgroep, die dag- en nacht werkt en vaak het eigen leven op het spel zet om mensen te redden!
Het stuit me dan ook erg tegen de borst, dat Rutte zich nu zo aandient tijdens de verkiezingscampagne. Hij wil verder als premier. Waarom? Onder zijn leiding zijn onder meer:

  • de problemen van de getroffenen van de gaswinning in Groningen nog lang niet tegemoetgekomen (duurt al 10 jaar);
  • Hebben de getroffenen van de zorgtoeslag nog niets terug ontvangen (al zeven jaar);
  • Zijn boerenbedrijven grotendeels kapotgemaakt, zie de vele demonstraties in Den Haag wat niets uitmaakte;
  • Wordt er naar het onderwijzend personeel, dat al meermalen heeft gedemonstreerd om betere arbeidsomstandigheden, niet geluisterd;
  • Ziet men niet dat zorginstellingen worden afgebroken en zorgverleners weglopen, omdat ze het niet meer aankunnen;
  • ziekenhuizen failliet laten gingen, zoals het Slotervaartziekenhuis (Amsterdam) en de IJsselmeerziekenhuizen (MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek;
  • Spoed Eisende Hulpposten worden opheven, waardoor sommige patiënten ruim een half uur moeten rijden om deze te bereiken;
  • De kosten van de zorg tijdens zijn regeerperiode meer dan verdubbeld ze jb!

Zo kun je nog lang doorgaan.

Zorgstelsel
Gisteren gaf Rutte aan dat hij met enthousiasme onder meer de gezondheidszorg zal gaan aanpakken. En dan heb je mij! Dit stelsel (met marktwerking, waarbij zorgverzekeraars het voor het zeggen kregen) is door VVD minister Hoogervorst per 1 januari 2005 in de markt gezet. Sindsdien zijn de kosten bijna verdrievoudigd. Alle VVD-ministers steunden dit stelsel, waarbij zorgverzekeraars een blanco cheque ontvangen voor de uitvoering. Komen ze niet uit met de kosten, dan wordt het jaar daarna zondermeer de premie, het eigen risico en de eigen bijdragen verhoogd. Controle vindt er amper plaats!

Tot slot
Ik verbaas me dat Rutte nog steeds hoog in de peilingen staat, terwijl hij zijn op los zand gevoerde beleid blijft doordrukken en maling heeft aan de burger. Hij is zeker geen crisismanager, maar een situatieverdediger! Zijn de mensen die op hem of deze partij stemmen, die heel wat figuren is verloren door wanbeleid of corruptie, nu zo voor ingenomen om eens kritisch te kijken naar het huidige beleid?
Het zou reëel zijn als de VVD zijn naam verandert in Vereniging voor Vrijheidsberoving en Demagogie!
De bestrijding van het virus, zoals een lockdown, afstand houden, niet werkende mondkapjes gebruiken, een avondklok, zeer beperkt bezoek, heeft tot noch toe weinig tot geen effect gehad. Alle ogen zijn gericht op vaccinatie, terwijl velen dit niet laten doen. Straks moeten we nog op bepaalde tijdstippen onder de tafel gaan zitten, opdat het virus ons niet kan zien!

Als het vaccin ruim beschikbaar is, krijg je natuurlijk een groep mensen, die zich niet zal laten vaccineren. Dit zal zo mogelijk tot een tweedeling leiden. De gevaccineerden zullen een soort ‘supervolk’ worden, die alle vrijheden krijgt, terwijl de tweede groep veel ontzegt zal worden. Vergelijk dit met de apartheid in Zuid-Afrika! Dit zal veel onrust geven met zeer veel demonstraties!

Het virus zal dus onder ons blijven en we zullen ermee moeten leren leven.

Koos Dirkse