Menu

Een kubus met 27 verbeterpunten voor de zorg

Patiënt

 • Patiënt eigenaar van zijn gegevens
 • Persoons Gebonden Dossier, dat eigendom is van de patiënt; huisarts regievoerder
 • Meer begrip, onderzoek en erkenning van ‘onbegrepen ziekten’ (SOLK), zoals Fibromyalgie, ME, CVS, PDS, Whiplash, Lyme, Q-koorts
 • Meer geld naar onderzoek en niet alleen van de collectebus laten afhangen

Preventie

 • Richten op gezondheid en gezond blijven ipv ziekte en zorg. Zorgen voor gezond eten en sporten
 • Meer ruimte om ziekten, sociale problematiek en pedagogische misstanden te voorkomen
 • Les geven op scholen in voeding, gezonde leefstijl, EHBO en AED
 • Voedingsindustrie wijzen op zijn verantwoordelijkheid; aandacht voor biologisch/ biodynamisch/ duurzame landbouw

Infrastructuur

 • Opzet ministerie van Gezondheid, Wonen en Welzijn (wonen hoort hier echt bij)
 • Ziekenhuizen omvormen tot super gespecialiseerde centra
 • Opzet diagnosebehandelcentra (vrm poli’s) waar patiënten 24/7 terecht kunnen
 • Opzet netwerk van zorghotels waar verpleegzorg kan plaatsvinden

Zorgkosten

 • Een einde maken aan de bureaucratische nachtmerrie van DBC’s
 • Afschaffen eigen risico voor de basiszorg
 • Centralisering van productie-eenheden: centrale inkoop geneesmiddelen

Gerichte Zorg

 • Vroegtijdig signalering binnen jeugdzorg als ouders/kinderen ondersteuning nodig hebben
 • Voldoende aandacht voor individuele begeleiding in ouderenzorg
 • Echtparen bij langdurige zorg (van één van hen) niet scheiden
 • Meer ondersteuning, zeggenschap en compensatie voor mantelzorgers
 • Belang patiënt in thuiszorg centraal stellen en niet het kostenaspect
 • Eerste inschatting van de ernst van de problemen dient vlot plaats te vinden binnen de GGZ
 • Maximale mogelijkheid creëren om thuis te kunnen blijven wonen met de nodige begeleiding en ondersteuning, waarbij ook de eventuele ouders de noodzakelijke begeleiding krijgen;

Zorgverleners

 • De eerste lijn meer ruimte geven voor zorgondernemerschap
 • De huisarts is de eerst aansprekende arts voor de patiënt en voert de regie over het zorgproces van die patiënt
 • Huisarts moet meer doen aan voedingsleer voor ondermeer diabetes-2
 • Minder administratieve belasting, minder regeltjes door de zorgverzekeraar
 • Afschaffing contractering zorgverzekeraars en mogelijkheid krijgen om direct met de patiënt af te rekenen’, via een nota of pinnen

Artikelen zorgstelsel
Lees ook mijn andere artikelen over dit onderwerp:

Zorgstelsel (9) Hoe heeft het zover kunnen komen (4 maart 2020)
Zorgstelsel (8) Hoe verbeter je dit? (21 augustus 2019)
Zorgstelsel (7) Tijd voor een koerswijziging (10 april 2019)
Zorgstelsel (6) Een kubus met 27 verbeterpunten voor de zorg (29 oktober 2018)
Zorgstelsel (4) Wat betaalt men nu eigenlijk aan zorg (7 november 2017)
Zorgstelsel (3) Zorgkostengereedschapskist (9 september 2017)
Zorgstelsel (2) Doolhof zorgdeclaratiesysteem (7 september 2017)
Zorgstelsel (1) Hoe ver nog? (5 september 2017)

Koos Dirkse