Menu

Categorie: Historie / Uitvindingen

Kwantumtheorie

De kwantumtheorie is een van de meest succesvolle en fascinerende theorieën in de moderne fysica en heeft geleid tot de ontdekking van talloze technologieën en toepassingen, zoals transistors, lasers en kernreactoren en is een belangrijk onderdeel van de moderne fysica. […]

Ontwikkeling en geboorte

Eén van de vakken die we gedoceerd kregen tijdens de eerste jaren geneeskunde was embryologie, Dit is de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de studie van de ontwikkeling van organismen vanaf het moment van bevruchting tot het stadium van […]

Belangrijke medische ontdekkingen

Er zijn door de geschiedenis heen veel belangrijke medische uitvindingen geweest die de gezondheidszorg hebben getransformeerd en levens hebben gered. Hier zijn enkele van de meest opmerkelijke medische uitvindingen: Antibiotica (penicilline): In 1928 ontdekte Alexander Fleming per ongeluk het antibioticum […]

Avicenna – Ibn Sina

Eén van de vakken, waarin medische studenten in het eerste jaar worden onderricht is de ‘Geschiedenis van de Geneeskunst’. Hierin worden onder meer belangrijke personen besproken, die veel betekend hebben voor dit vakgebied. De eerste was Hippocrates, die leefde van […]

Fibonacci en de Gulden Snede

Wat hebben de Pyramide van Giza, Leonardo da Vinci’s Mona Liza en de Aston Martin gemeen? Ze zijn ontworpen volgens ‘De Gulden Snede’. De Gulden Snede, Golden Ratio, Sectio Aurea of Sectio Divina, ook wel de verdeling in uiterste genaamd, […]

Aristoteles, de Griekse filosoof

Samen met Plato’s leraar zijn zij het slimme duo van het filosofische denken van de antieke wereld. Hij was een wijs genie, encyclopedisch, naturalist, schepper van logica en de belangrijkste dialecticus van de oudheid. Zijn leven en activiteiten Aristoteles werd […]

Hoe komen de maanden aan hun namen

De namen van de maanden hebben een interessante geschiedenis en komen vaak voort uit een mix van oude Romeinse, Griekse en soms zelfs godsdienstige tradities. Vroeger bestond de kalender uit 10 maanden, later zijn er twee aan toegevoegd. Hier is […]

De Eed van Hippocrates

De Hippocratische Eed (Ορκος) is misschien wel het meest bekend van Griekse medische teksten. Het vereist dat een nieuwe arts op een aantal helende goden zweert dat hij een aantal professionele ethische normen zal handhaven. Het bindt de student ook […]