Menu

Met HSP functioneren in een werkomgeving

Onderzoek op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en prestaties op de werkplek bevestigt de visie van psychologen, persoonlijkheidsonderzoekers en misschien wel veel zakenmanagers. Mensen met een hogere sensorische perceptie en verwerkingsvermogen worden beoordeeld als de beste performers van hun managers.

Wat is HSP?
HSP staat voor ‘Highly Sensitive Person’, ofwel een hooggevoelig persoon. Deze mensen nemen veel meer waar dan andere mensen. Ze worden door hun omgeving vaak ‘overprikkeld’. Het is niet mogelijk om zich af te sluiten voor deze signalen. Die overprikkeling is zeer vermoeiend en uitputtend. Dit wordt al ervaren als ze baby zijn. Geschat wordt dat 1 op de 15 mensen in Nederland een vorm van overgevoeligheid heeft. HSP is geen stoornis, maar een karaktereigenschap.

Een HSP’er binnen een organisatie
In een wereld die wordt gedomineerd door automatisering, logistiek en systematiek, is de behoefte aan mensen met intuïtie, creativiteit, empathie en superieure sensorische waarneming en verwerkingsvaardigheden, nooit groter geweest. De technologieën van deze mensen kunnen niet worden gereproduceerd, maar zijn zeldzaam en waardevol en bieden potentieel voor unieke punten van verschil bij concurrerende organisaties. Volledig ingewerkt kunnen dergelijke mensen het verschil maken tussen organisatorische overleving en falen in deze turbulente tijden.

Onderzoek door Dr Elaine Aron PhD
Onderzoek door dr. Elaine Aron PhD (1991), klinisch en onderzoekspsycholoog, heeft uitgewezen dat ongeveer 20% van de bevolking deze mogelijkheden in zich heeft en genen hebben, die geassocieerd zijn met de persoonlijkheid van hoge sensorische informatieverwerking.
In het begin van de jaren negentig bedacht Dr Elaine Aron de term ‘High Sensitive People’ (HSP). Deze significante minderheid op de werkplek worden in de meest recente onderzoeksresultaten genoemd als ‘betere performers van hun managers’. Kortom, ze zijn “ideale medewerkers”, aldus Elaine Aron in The High Sensitive Person, 1991.

Uit een vervolgonderzoek van dr. Aron blijkt dat de HSP’er veel kwaliteiten van grote waarde heeft voor de werkplek. “Ze zijn intuïtieve visionairs, in staat om het grote beeld te zien, creatief en bewust van én attent voor de behoeften van anderen. Verder hebben deze personen goede invloeden op het sociale klimaat, zijn waakzaam op kwaliteit, zeer consciëntieus, loyaal, in staat om op zeer kleine details in te gaan, uitmuntend in interpersoonlijke communicatie en zijn vaak (hoog)begaafd. Kortom, ze zijn ideale medewerkers “, zegt dr. Elaine Aron in The High Sensitive Person, 1991.

Miskend
Tragisch, maar bij veel organisaties ontbreken deze zeer gevoelige personen (HSP’ers), omdat ze hun verouderde, culturele vooroordelen niet zien als groot voordeel voor hun bedrijf. Dat is waarschijnlijk één van de grootste menselijke miskenning van onze tijd. Mensen met deze vaardigheden blijven in de huidige maatschappij zeer ondergewaardeerd, ten koste van een groot organisatorisch succes.
Westerse culturen hebben de neiging om ‘gevoelig fobisch’ te zijn. Dit in tegenstelling tot oosterse culturen, die hun gevoelige mensen in hoge mate waarderen. Voor de HSP’ers is, in de hedendaagse westerse samenleving, de huidige situatie op de werkplek vaak een hel.
Zij worden in onze cultuur vaak gezien als zwak, foutief, te traag en uiteindelijk minder dan de andere werknemers. Chronisch ondergewaardeerd zijn ze op zijn minst vaak onopgemerkt, of worden beschaamd, gekleineerd en gepest, omdat ze makkelijke doelen zijn door hun algemeen niet-confronterende aard.
De zeer gevoelige werknemer heeft dikwijls een teleurstellend leven, vanwege hun gevoeligheid. Dat betekent dat ouders, leerkrachten, collega’s en bazen denken, dat ze het probleem van de uiterst gevoelige persoon kunnen oplossen, die duidelijk tekortkomend is. Vaak worden deze mensen achtergesteld, omdat er volgens hen iets mis imet hen is. Daar schamen zij zich voor.
Zoals men zou verwachten, blijkt uit het onderzoek van Aron dat mensen, die geboren zijn met een hoge sensorische verwerking gevoeligheid, aanzienlijk meer risico lopen om gepest te worden, dan diegene zonder de eigenschap. Op de werkplek zijn de managers vaak beheerders met slechte interpersoonlijke vaardigheden, een lage EQ en een laag zelfbeeld. Zij voelen zich vaak bedreigd door de vaardigheden van de stille, zorgzame, gevoelige en getalenteerde ondergeschikten met HSP.

Relatie welzijn en prestatie
Psychologisch letsel is de snelst groeiende categorie van werkplekletsel in Australië. Het letselpercentage is de afgelopen acht jaar verdubbeld en staat voor 27% van de kosten van alle werkplekaandoeningen (200 miljoen dollar per jaar). Wereldwijd worstelen CEO’s en HR specialisten om dit probleem onder controle te krijgen.
Nare werkomgevingen, gebrek aan bewustzijn en kennis van hoge gevoeligheid, culturele vooroordelen ten opzichte van gevoelige mensen en de hiervoor genoemde managementonwetendheid behoren tot de oorzaken van deze piek.
Op basis van bedrijfsonderzoeken blijkt vaak, dat er een significante relatie bestaat tussen het welzijn van werknemers en werkplekprestaties. Deze relatie wordt versterkt in de 20% van de arbeidskrachten met een hogere sensorische waarneming en verwerking.

Bescherming en schoonheid
In wijnstreken over de hele wereld worden rozen vaak geplant in de omtrek van de wijngaarden. Rozen hebben typisch hetzelfde type grond en zonbehoeften als wijnstokken en traditioneel werden rozenhagen geplant als een vroegtijdig waarschuwingssysteem om de gezondheid van de wijnstokken te beschermen. Vroege detectie van ziekte of stress op de rozen waarschuwde wijnmakers om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de wijnstokken tegen schade te beschermen. Rozen voegen ook schoonheid aan het wijngaardlandschap toe, bieden voedsel voor bijen en bieden een habitat voor nuttige insecten die op ongewenste insecten afkomen die het druivengewas kunnen beschadigen. Organisaties zouden van dit samenspel heel veel kunnen leren.

Waardevolle werknemers
Als u, als werkgever, wilt weten wat er moet gebeuren om een ​​gezonde werkomgeving te creëren die het beste in al uw mensen zal brengen, vraag dan uw zeer gevoelige mensen! Zij zullen u dingen vertellen, die u misschien nooit heeft bedacht, met inbegrip van details over de esthetiek van het milieu. Het verstrekken van rustige ruimten en reflectietijd en manieren om een ​​meer zorgzame en ondersteunende werkplekcultuur te creëren.
Slimme organisaties van de toekomst zien mensen met hoge sensitiviteit als een zeldzaam en waardevol bezit. Zij bevorderen en gebruiken hun zeer gevoelige, perceptieve medewerkers met hun unieke vaardigheden om succes op individueel, organisatorisch, gemeenschaps- en wereldniveau te behalen.

De twee kanten van de hoogevoeligheid
Voor werkgevers in het bijzonder is het de moeite waard om het potentieel van hoge gevoeligheid in het beroep en in het team te herkennen om de werknemers op passende wijze te gebruiken volgens hun sterke en zwakke punten en een waarderende omgeving te creëren. Om zeer gevoelig te zijn, betekent bijvoorbeeld om slecht te kunnen omgaan met ongenuanceerde en ongedifferentieerde kritiek. Dit vereist echter voor de baas meer empathie , die helaas niet altijd gegeven wordt. Maar laten we meer in detail gaan.
De positieve aspecten van hoge sensibiliteit:

 • zeer gevoelig;
 • veel empathie;
 • kwaliteitsbewustzijn;
 • ontvankelijk voor wanbeheer en emotionele trillingen;
 • wordt vaak gekenmerkt door grote nauwgezetheid en perfecte perfectionisme;
 • hebben vaak een zeer goed overzicht;
 • hebben typisch deugden zoals punctualiteit , betrouwbaarheid en zorgvuldigheid;
 • hebben een zeer gedifferentieerde perceptie;
 • zijn oplossingsgericht.

De negatieve aspecten van hoge gevoeligheid
Hoge sensitiviteit heeft ook nadelen. Zolang die negatieve aspecten voorop blijven staan, zal de HSP’er niet uit zijn isolement worden gehaald. Die negativiteit moet worden omgezet in de positieve aspecten die een HSP’er voor de organisatie kan betekenen. Nu ziet men de HSP’er als iemand die zorgt voor tijdvertragingen, gevolgd door stress en uiteindelijk fouten.

 • zijn meer stressvol
 • voelt zich snel overweldigd;
 • neiging tot allergieën en voedselintoleranties;
 • het is moeilijk te onderscheiden;
 • hebben de neiging om heftig te reageren;
 • zijn sneller geïrriteerd.

Hoe behandel je zeer gevoelige mensen als collega?
Voor het omgaan met hoge gevoeligheid op de werkplek is het voldoende, dat de normale sensibele persoon probeert om de bijzonderheden van hoge gevoeligheden te begrijpen en te waarderen. Dus hoe dergelijke mensen kunnen worden gestimuleerd en hoe ze zichzelf kunnen helpen. Als men de afbakening naar de HSP’er weg kan nemen, kan men rekenen op een begripvolle en loyale collega die zijn collega’s ter zijde staat.

De toekomst van organisaties en overgevoeligheid
Het huidige model van grote bedrijven en andere organisaties verandert. Meer intuïtief, creatief en milieuvriendelijk menselijk kapitaal is nodig om te anticiperen op wat de samenleving nodig heeft. Deze veronderstelde culturele vervorming van overgevoelige mensen als een ‘passieve’ sector begint te veranderen.

 • Overgevoeligheid is een waardevol instrument om nieuwe markten te verkennen en op te anticiperen. Overgevoelige mensen kunnen veel meer empathie met de klant laten zien om te weten wat hij nodig heeft.
 • Bedrijven van de toekomst willen de diversiteit van hun personeel beter beheren. Werkomgevingen zoeken niet langer een leger van “identieke professionals”. Zij hebben nu mensen nodig die uniek en uitzonderlijk menselijk kapitaal kunnen brengen. Daarom zijn creativiteit en intuïtie twee zeer krachtige strategieën.

Tot slot
Zoals ik in het begin beschreef is HSP in een werksituatie omgeven met negativiteit. Deze mensen worden gezien als werknemers met minder capaciteit, sluiten zich vaak af en zijn vaak overprikkeld. Op veel websites tref je organisaties aan, waar de HSP’er hulp kan zoeken en begeleid kan worden. Wordt het niet eens tijd dat de zaak wordt omgekeerd?
Ga van de ‘verborgen’ capaciteiten van de HSP’er uit en ontwikkel die gaven voor de organisatie. Dit zal de werknemer en zeker de organisatie sterk ten goede komen.
Overgevoelige mensen omvatten de bekende bekwaamheid als “hoge kwaliteit” die organisaties nodig hebben. Dit is een dimensie die op zijn beurt goede leiders kenmerkt. In zijn algemeenheid hebben hypersensitieve mensen hiervoor een ideaal profiel. Ze zijn visionair, intuïtief en in staat om alles in perspectief te zien, geen kokervisie, rekening houdend met de bestaande organisatie en met de (toekomstige) klant.
Ze zijn doordacht en zorgen voor een goed sociaal klimaat. Ze zijn ook attent, zoeken perfectie in alles wat ze doen en bevorderen deze bewuste en innovatieve geest, die zonder twijfel de sleutel tot een goede toekomst van veel organisaties zal zijn.
Men moet alleen aannemen, dat een hoogsensitieve werknemer meer voor de organisatie te bieden heeft dan men tot noch toe dacht.

Vroeg of laat zal men er achter komen, dat een HSP’ers de organisatie doorziet vanuit een heel ander perspectief. Op een dag zal de werkgever de waardevolle bijdragen van een HSP’er, die de organisatie vanuit het hart bekijkt en door de rechter hemisfeer geboden wordt, ontdekken.

Andere artikelen over dit onderwerp:

Koos Dirkse

One Reply to “Met HSP functioneren in een werkomgeving”

 1. Hallo. Ik weet al mijn hele leven dat ik heel gevoelig ben. Sinds een jaar weet ik dat het HSP genoemd wordt. Nou hebben wij 2 kinderen een zoon en dochter. Waarvan de zoon al 11 jaar niet meer thuis komt ook de kleinkinderen dus niet die nu inmiddels volwassen zijn! Wist nooit waarom hij niet meer thuiskwam, (ook niet bij onze dochter) na jaren van verdriet en pijn en denken waarom. Weet ik nu eindelijk . Dat onze zoon een ergen narcist is! Waar het hele gezin onder geleden heeft en nog lijd. Heel recent hebben wij hem moeten benaderen of hij voor zijn zus, bloeddonor wil zijn omdat zij kanker heeft en een merg transplantatie nodig heeft. Ben heel blij met dit Artikkel ook al had ik het jaren eerder gewild . Het is nu nog niet te laat. Bedankt. Lieve groet Ricky Damen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *