Koos Dirkse

Menu

artikelen over zorg en zorgstelsel

Zorgmanager van het jaar 2014!

Vanochtend stond er op de site van Zorgvisie, dat er drie genomineerden zijn voor de verkiezing van ‘Zorgmanager van 2014’. Dit zijn achtereenvolgens: de bestuursvoorzitter van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch, de bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Utrecht […]

De overstap wordt duur betaald!

Mateloos irriteer ik me aan de reclames van zorgverzekeraars aan het eind van het jaar, waarin hun producten en de lage zorgpremie worden aangeprezen. Dus ‘tijd om over te stappen!’. Dit is het resultaat van ‘marktwerking’ in de zorg. Een […]

Hoe schoffeer je patiënten…….

Op 21 januari 2014 publiceerde het NRC een artikel met als kop: “Tarieven in de zorg voortaan openbaar; de patiënt kan vergelijken”’. Ook publiceert DBC-onderhoud tarieven op zijn website. De reactie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) liet niet […]

Patiëntengegevens in de verkoop!

Een stukje historie Iedereen in de ziekenhuiszorg kent de Landelijke Medische Registratie (LMR). In 1963 ingevoerd en beheerd door de toenmalige Stichting Medische Registratie (SMR). De rechtsopvolger was de SIG (Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg), die de LMR, die ondertussen […]

Eenmalige vastlegging door de arts

In een interview met Zorgvisie van 28 oktober 2013 stelde Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer, dat de complexiteit van de ziekenhuisbekostiging in 2012 verder is toegenomen, waardoor beheersing van de uitgaven voor de minister van VWS een ‘problematische opgave’ […]

Monitor zorgschade 2011/2012

Op 18 november 2013 publiceerde het Nivel de langverwachte “Monitor Zorggerelateerde schade 2011/2012”, een coproductie van NIVEL en EMGO+ Instituut VUmc. Het doel van de Monitor Zorggerelateerde Schade is het in de tijd volgen van ontwikkelingen in patiëntveiligheid in Nederlandse […]

Zorg en wantrouwen bevestigd!

Heeft u al gehoord van het nieuwe Expertisecentrum Zorgfraudebestrijding (EZB) in Driebergen? In februari 2013 hebben negen partijen, de NZa, IGZ, Belastingdienst, FIOD, inspectie SZW, OM, ZN, CIZ en VWS de Taskforce Integriteit Zorgsector opgericht en een convenant afgesloten om […]

Financiering ziekenhuiszorg

Vanochtend, dinsdag 29 oktober 2013, las ik in de nieuwsbrief van BoardRoom zorg: “De financiering van de ziekenzorg is al jaren erg ingewikkeld geregeld. Dit is in 2012 nog verder toegenomen door de wijzigingen die minister Schippers van VWS dat […]

Diagnose: SPE

In deze tijd wordt het steeds meer een tendens om de gehele dag je smartphone in de hand te hebben. Zit men in een bespreking, op een verjaardag of op het toilet, er moet digitaal worden gecommuniceerd. Gesprekken vis-a-vis zijn […]

De ontmenselijking van de zorg

Ik erger me mateloos aan het geprotocolleer dat alle verantwoordelijkheid van mens tot mens ontneemt. De tirannie van het protocol als deelonderwerp in de ontmenselijking van zorg. De media staan er vol van, de wachtkamers van het UWV zitten er […]