Koos Dirkse

Menu

Gezondheid, Zorg(stelsel), Welzijn en Wonen

Investeer in zorginstellingen

Las in Financieel Management het volgende: Jaarverslagenonderzoek: Zorginstellingen bereiden zich voor op zwaar weer. De omzet van zorginstellingen is in 2012 met 5,9% toegenomen. Het eigen vermogen van zorginstellingen is met 12,3% gestegen tot in totaal € 9 miljard. De […]

Patiënt centraal

Wat me opvalt uit de verhalen over de bezuiniging, de kwaliteit, de productiviteit en de doelmatigheid van de zorg, is het totaal ontbreken van de patiënt erin. Verhalen, geschreven door koepel-, ziekenhuis-, zorgverzekeraar- bestuurders: allemaal hebben ze in hun strategische […]

Kwaliteitsindicatoren

  Gelezen vrijdag 21 juni 2013 in de Volkskrant het artikel van cardioloog René Dijkgraaf:‘Verlos de zorg van al die instanties die zeggen de kwaliteit te verbeteren’. Het is een vlot artikel met een grote kern van waarheid. Kapitalen geven […]

Ziekenhuiszorgenkind

Toen ik in 1981 in dienst trad bij het toengeheten Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL, thans LUMC), was mijn opdracht een project te starten, waarbij door eenmalige vastlegging van de verrichting(en) aan de bron, alle andere administraties zouden worden gevoed. Tot […]

Eenheid in verscheidenheid

Iedere Nederlander heeft er de afgelopen weken over gehoord en gelezen: de fraude met de ziekenhuisnota’s. Nieuwe termen kwamen de huiskamer binnengerold, zoals ‘upcoding’ en ‘uitgelokte zorg’. De voorbeelden die op tafel kwamen logen er niet om: pleisters van honderden […]