Menu

Diabetes type 2 medicijnen

Diabetes mellitus, een chronische aandoening die wereldwijd miljoenen mensen treft, vereist een scala aan behandelingsbenaderingen om de bloedsuikerspiegel te reguleren en complicaties te voorkomen. Het blijft een wereldwijde zorg met een groeiend aantal mensen dat wordt getroffen door deze aandoening. De zoektocht naar effectieve behandelingen heeft geleid tot de ontwikkeling van verschillende geneesmiddelen.

Er zijn verschillende medicijnen op de markt voor diabetes II patiënten, zoals:

 1. Metformine: Dit is vaak het eerste medicijn dat wordt voorgeschreven bij diabetes type 2. Het helpt de lever om minder glucose te produceren en verbetert de gevoeligheid van lichaamscellen voor insuline.
 2. Sulfonylureumderivaten (bijv. gliclazide, glimepiride): Deze medicijnen stimuleren de alvleesklier om meer insuline te produceren.
 3. Thiazolidinedionen (bijv. pioglitazon): Deze medicijnen verbeteren de insulinegevoeligheid van de cellen en verminderen de glucoseproductie in de lever.
 4. DPP-4-remmers (bijv. sitagliptine, saxagliptine): Deze medicijnen helpen de bloedsuikerspiegel te verlagen door de afbraak van incretines (hormonen die de insulineafgifte stimuleren) te vertragen.
 5. GLP-1-receptoragonisten (bijv. exenatide, liraglutide): Deze medicijnen bootsen de werking van incretines na en stimuleren de insulineafgifte, remmen de glucagonproductie en verminderen de eetlust.
 6. SGLT-2-remmers (bijv. jardiance, canagliflozine, dapagliflozine): Deze medicijnen verlagen de bloedsuikerspiegel door de opname van glucose in de nieren te verminderen, waardoor overtollige glucose via de urine wordt uitgescheiden.
 7. Insuline: In sommige gevallen kan insuline nodig zijn om de bloedsuikerspiegel te reguleren, vooral als andere medicijnen niet voldoende effectief zijn.

Het is cruciaal om regelmatig contact te houden met een zorgverlener, zoals een huisarts of een diabetespecialist, om de behandeling te monitoren en indien nodig, aan te passen . Veranderingen in levensstijl, zoals een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging, zijn ook essentieel bij de behandeling van diabetes type 2.

 1. Metformine

  Metformine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van type 2 diabetes, een aandoening waarbij het lichaam niet effectief reageert op insuline. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van wat metformine doet:

  1. Verlaging van de bloedsuikerspiegel: Metformine helpt de bloedsuikerspiegel te verlagen door de leverproductie van glucose te verminderen. Het remt ook de opname van glucose in de darmen en verbetert de insulinegevoeligheid van de lichaamscellen, waardoor glucose efficiënter wordt opgenomen.
  2. Verbetering van de insulinegevoeligheid: Metformine verbetert de respons van de lichaamscellen op insuline, waardoor de cellen beter in staat zijn om glucose op te nemen. Dit helpt de insulineresistentie te verminderen, een kenmerkende eigenschap van type 2 diabetes.
  3. Remming van de gluconeogenese: De lever produceert glucose door een proces dat gluconeogenese wordt genoemd. Metformine remt dit proces, wat resulteert in een lagere productie en afgifte van glucose door de lever.
  4. Gewichtsbeheersing: Metformine kan bij sommige mensen leiden tot gewichtsverlies of een betere gewichtsbeheersing. Dit kan het gevolg zijn van de effecten op de bloedsuikerspiegel en het verminderen van de eetlust.
 2. Glicazide

  De belangrijkste functie van glicazide is het verlagen van de bloedsuikerspiegel. Het medicijn stimuleert de alvleesklier om meer insuline te produceren, wat helpt bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel. Insuline is een hormoon dat essentieel is voor het transport van glucose (suiker) van het bloed naar de cellen, waar het als energie kan worden gebruikt.
  Belangrijk is dat glicazide doorgaans wordt voorgeschreven als onderdeel van een algehele behandeling voor diabetes, dieetcontrole, lichaamsbeweging en mogelijk andere medicijnen omvat. De dosering en het gebruik van glicazide moeten worden bepaald door een arts, die rekening houdt met de specifieke behoeften en omstandigheden van de patiënt. Het is belangrijk om de voorgeschreven instructies te volgen en regelmatig de bloedsuikerspiegel te laten controleren tijdens het gebruik van dit medicijn.

 3. Pioglitazon

  Pioglitazon behoort tot de klasse van thiazolidinedionen (TZD’s), een groep geneesmiddelen die gericht zijn op het verbeteren van de insulinegevoeligheid van de cellen. Insuline is een hormoon dat essentieel is voor het reguleren van de bloedsuikerspiegel. Mensen met type 2 diabetes hebben vaak moeite met het effectief gebruiken van insuline, wat leidt tot hoge bloedsuikerspiegels.

  Hoe Werkt Pioglitazon
  Pioglitazon oefent zijn effecten uit door zich te binden aan peroxisoomproliferator-geactiveerde receptoren gamma (PPAR-gamma) in cellen. Deze receptoren bevinden zich voornamelijk in vetweefsel, spieren en lever. Door te interageren met PPAR-gamma verhoogt pioglitazon de gevoeligheid van deze weefsels voor insuline, wat resulteert in een betere opname van glucose. Bovendien remt het medicijn de afgifte van glucose door de lever.

  Voordelen van Pioglitazon

  1. Bloedsuikerregulatie: Het belangrijkste voordeel van pioglitazon is de effectieve controle van de bloedsuikerspiegel bij mensen met type 2 diabetes. Door de insulinegevoeligheid te verhogen, helpt het medicijn bij het verminderen van hyperglycemie.
  2. Verbetert Lipidenprofiel: Pioglitazon kan gunstige effecten hebben op het lipidenprofiel door de niveaus van triglyceriden te verlagen en het HDL-cholesterol (het ‘goede’ cholesterol) te verhogen.
  3. Bescherming van de alvleesklier: Sommige onderzoeken suggereren dat pioglitazon een beschermend effect kan hebben op de bètacellen in de alvleesklier, de cellen die insuline produceren.

  Risico’s en Bijwerkingen

  1. Gewichtstoename: Een bijwerking die vaak wordt waargenomen bij het gebruik van pioglitazon is gewichtstoename. Dit kan een zorg zijn, vooral voor mensen die al te zwaar zijn.
  2. Oedeem: Sommige patiënten ervaren vochtophoping (oedeem), wat kan leiden tot zwelling van de enkels en benen.
  3. Botbreuken: Er is enig bewijs dat langdurig gebruik van pioglitazon het risico op botbreuken kan verhogen.
  4. Hart- en vaatziekten: Er zijn zorgen geuit over een mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten bij langdurig gebruik van pioglitazon, hoewel het onderzoek op dit gebied gemengde resultaten oplevert.

  Conclusie
  Pioglitazon is een medicijn dat effectief kan zijn bij de behandeling van type 2 diabetes, maar het is belangrijk om de voordelen en risico’s zorgvuldig af te wegen. Patiënten moeten altijd nauw samenwerken met hun zorgverleners om ervoor te zorgen dat het gebruik van pioglitazon geschikt is voor hun specifieke situatie. Onderzoek naar diabetesmedicijnen blijft evolueren, en het is mogelijk dat nieuwe behandelingsrichtlijnen en medicijnen in de toekomst zullen opkomen.

 4. Sitagliptine

  Sitagliptine is een oraal medicijn dat behoort tot de DPP-4-remmerklasse. DPP-4 is een enzym dat verantwoordelijk is voor het afbreken van incretinehormonen, waaronder glucagonachtig peptide-1 (GLP-1) en glucoseafhankelijke insulinotrope polypeptide (GIP). Deze hormonen spelen een cruciale rol bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel na de maaltijd. Door DPP-4 te remmen, verhoogt sitagliptine de niveaus van GLP-1 en GIP, wat resulteert in een verhoogde insulineproductie en verminderde afgifte van glucagon door de alvleesklier.

  Hoe Werkt Sitagliptine
  Sitagliptine oefent zijn effecten uit door selectief het DPP-4-enzym te remmen. Dit leidt tot een verhoogde concentratie van GLP-1 en GIP in de bloedbaan, wat op zijn beurt de insulineafgifte stimuleert en de glucagonafgifte remt. Het netto-effect is een verbeterde regulatie van de bloedsuikerspiegel, vooral na de consumptie van voedsel.

  Voordelen van Sitagliptine

  1. Bloedsuikerregulatie: Het belangrijkste voordeel van sitagliptine is het vermogen om de bloedsuikerspiegel te verlagen door de insulineproductie te stimuleren en de glucagonafgifte te verminderen.
  2. Gewichtsneutraal: In tegenstelling tot sommige andere diabetesmedicijnen, is sitagliptine over het algemeen gewichtsneutraal, wat betekent dat het de neiging heeft om het lichaamsgewicht niet significant te beïnvloeden.
  3. Oraal toegediend: Sitagliptine wordt ingenomen in de vorm van tabletten, waardoor het gemakkelijk in te nemen is voor patiënten.

  Overwegingen en Bijwerkingen

  1. Bijwerkingen: Hoewel sitagliptine over het algemeen goed wordt verdragen, kunnen sommige patiënten milde bijwerkingen ervaren, zoals hoofdpijn, nasofaryngitis, of gastro-intestinale symptomen.
  2. Combinatietherapie: Sitagliptine kan worden voorgeschreven als monotherapie, maar het wordt ook vaak gebruikt in combinatie met andere diabetesmedicijnen, afhankelijk van de individuele behoeften van de patiënt.
  3. Nierfunctie: Aangezien sitagliptine voornamelijk via de nieren wordt uitgescheiden, is voorzichtigheid geboden bij patiënten met verminderde nierfunctie.

  Conclusie
  Sitagliptine vormt een waardevolle aanvulling op de behandelingsmogelijkheden voor type 2 diabetes. Als een DPP-4-remmer biedt het een mechanisme om de bloedsuikerspiegel op een natuurlijke manier te reguleren door de activiteit van incretinehormonen te versterken. Zoals bij elk medicijn is het cruciaal dat patiënten hun zorgverleners raadplegen om de geschiktheid van sitagliptine voor hun specifieke situatie te bespreken, rekening houdend met individuele gezondheidskenmerken en behoeften. Onder regelmatige medische supervisie kan sitagliptine een effectief middel zijn in de strijd tegen diabetes.

 5. Exenatide

  Exenatide is een synthetisch peptide dat is afgeleid van het speeksel van de Gila-monster, een giftig reptiel dat in de Verenigde Staten voorkomt. Het behoort tot de klasse van GLP-1-receptoragonisten, die zijn ontworpen om het glucagonachtige peptide-1 (GLP-1) na te bootsen, een hormoon dat van nature in het lichaam voorkomt en een cruciale rol speelt bij de regulatie van de bloedsuikerspiegel.

  Hoe Werkt Exenatide
  Exenatide werkt door te binden aan de GLP-1-receptoren op de cellen van de alvleesklier. Door deze binding stimuleert het medicijn de afgifte van insuline en remt het de afgifte van glucagon. Dit resulteert in een verbeterde bloedsuikerregulatie, vooral na de maaltijd. Bovendien vertraagt exenatide de lediging van de maag, wat bijdraagt aan een gevoel van verzadiging en mogelijk gewichtsverlies.

  Voordelen van Exenatide

  1. Bloedsuikerregulatie: Exenatide helpt de bloedsuikerspiegel te verlagen door de insulineafgifte te stimuleren en de glucagonafgifte te verminderen.
  2. Gewichtsbeheersing: In tegenstelling tot sommige andere diabetesmedicijnen kan exenatide leiden tot gewichtsverlies, mogelijk vanwege de vertraagde maaglediging en het bevorderen van een gevoel van verzadiging.
  3. Cardiometabole voordelen: Er zijn aanwijzingen dat exenatide gunstige effecten kan hebben op cardiovasculaire risicofactoren, zoals bloeddruk en lipidenprofiel.
  4. Eenmaal per week toediening: Sommige formuleringen van exenatide zijn beschikbaar voor eenmaal per week toediening, wat de therapietrouw van patiënten kan verbeteren.

  Overwegingen en Bijwerkingen

  1. Maag-darmklachten: Een veelvoorkomende bijwerking van exenatide is milde tot matige maag-darmklachten, zoals misselijkheid en diarree. Deze symptomen verbeteren meestal na verloop van tijd.
  2. Pancreatitis: Er zijn zorgen geuit over een mogelijk verhoogd risico op pancreatitis bij het gebruik van GLP-1-receptoragonisten, hoewel het verband nog niet volledig is opgehelderd.
  3. Hypoglykemie: Exenatide zelf veroorzaakt zelden hypoglykemie, maar het wordt vaak gebruikt in combinatie met andere diabetesmedicijnen die dit risico kunnen vergroten.

  Conclusie
  Exenatide vertegenwoordigt een innovatieve benadering van de behandeling van diabetes, met name type 2. Door de natuurlijke mechanismen van GLP-1 na te bootsen, draagt het bij aan een verbeterde bloedsuikerregulatie en biedt het extra voordelen, zoals gewichtsbeheersing en mogelijk cardiometabole voordelen. Zoals bij elk medicijn, moeten patiënten en zorgverleners samenwerken om de geschiktheid van exenatide voor individuele behoeften te beoordelen. Onder regelmatige medische supervisie kan exenatide een waardevolle aanvulling zijn op het arsenaal van diabetesmedicijnen.

 6. Jardiance

  De belangrijkste functie van Jardiance is het verlagen van de bloedsuikerspiegel door de uitscheiding van glucose in de urine te verhogen. SGLT2-remmers werken door de opname van glucose in de nieren te verminderen, waardoor overtollige glucose uit het lichaam wordt uitgescheiden via de urine.
  Naast het verlagen van de bloedsuikerspiegel, heeft Jardiance ook positieve effecten op het cardiovasculaire systeem. Klinische studies hebben aangetoond dat het gebruik van Jardiance het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen zoals hartaanvallen en beroertes kan verminderen bij mensen met type 2 diabetes die een hoog risico lopen op hart- en vaatziekten.
  Het is belangrijk om Jardiance alleen te gebruiken onder begeleiding en voorschrift van een arts, omdat het specifieke doseringsinstructies en mogelijke bijwerkingen heeft die variëren van persoon tot persoon. Raadpleeg altijd een zorgverlener voor meer informatie over het gebruik van dit medicijn en om te bepalen of het geschikt is voor jouw specifieke situatie.Het is belangrijk op te merken dat metformine meestal wordt voorgeschreven in combinatie met dieet en lichaamsbeweging om de controle over de bloedsuikerspiegel te verbeteren. Het wordt vaak als een eerstelijnsbehandeling gebruikt voor type 2 diabetes, maar het kan ook worden voorgeschreven voor bepaalde aandoeningen zoals het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) bij vrouwen. Raadpleeg altijd een arts voor meer informatie over het gebruik van metformine en eventuele mogelijke bijwerkingen.

 7. Insuline

  Insuline is een essentieel hormoon dat een centrale rol speelt in de regulatie van de bloedsuikerspiegel in het lichaam. Voor mensen met diabetes, een aandoening waarbij het lichaam niet in staat is om voldoende insuline aan te maken of deze effectief te gebruiken, is insulinebehandeling vaak van vitaal belang. Dit artikel belicht de betekenis van insuline, hoe het werkt, de verschillende typen en de cruciale rol die het speelt bij het beheer van diabetes.

  Wat is Insuline
  Insuline is een peptidehormoon dat wordt geproduceerd door de bètacellen van de alvleesklier. Het speelt een sleutelrol in het metabolisme door de opname van glucose door cellen te vergemakkelijken. Wanneer de bloedsuikerspiegel stijgt, zoals na het eten, stimuleert het lichaam de afgifte van insuline om de cellen te vertellen glucose op te nemen en op te slaan als energie.

  Hoe Werkt Insuline
  Insuline fungeert als een soort “sleutel” die cellen in staat stelt glucose op te nemen. Het verlaagt de bloedsuikerspiegel door de volgende processen te bevorderen:

  • Glucose-opname: Insuline stimuleert cellen, met name spier- en vetcellen, om glucose uit de bloedbaan op te nemen.
  • Glycogeensynthese: Insuline bevordert de omzetting van glucose in de lever en spieren naar glycogeen, wat een opslagvorm van glucose is.
  • Remming van Gluconeogenese: Insuline remt de productie van glucose in de lever, wat belangrijk is om te voorkomen dat de bloedsuikerspiegel te hoog wordt.

  Soorten Insuline
  Er zijn verschillende soorten insuline, gecategoriseerd op basis van hun werkingssnelheid en duur:

  • Snelwerkende Insuline: Begint binnen enkele minuten na injectie te werken en heeft een kortdurende werking, ideaal voor de maaltijdsituatie.
  • Kortwerkende Insuline: Begint binnen 30 minuten te werken en heeft een iets langere werkingsduur dan snelwerkende insuline.
  • Langwerkende Insuline: Heeft een trage aanvang en zorgt voor een gelijkmatige insulineafgifte gedurende een langere periode.
  • Gemengde Insuline: Een combinatie van snelwerkende en langwerkende insuline, waardoor zowel onmiddellijke als langdurige bloedsuikerregulatie mogelijk is.

  Rol van Insuline bij Diabetesmanagement
  Voor mensen met diabetes is insulinebehandeling vaak noodzakelijk. In type 1 diabetes is er een absoluut tekort aan insuline, terwijl mensen met type 2 diabetes mogelijk insuline nodig hebben wanneer andere behandelingen niet voldoende zijn. Insuline wordt toegediend via injecties of insulinepompen om de bloedsuikerspiegel te reguleren.

  Belang van Zorgvuldige Insulinetherapie
  Het beheren van insuline is een delicate balans, waarbij de dosering, timing en het type insuline zorgvuldig worden afgestemd op individuele behoeften. Onjuiste toediening kan leiden tot complicaties zoals hypo- of hyperglykemie. Het nauwlettend volgen van de bloedsuikerspiegel, het begrijpen van de effecten van voeding en lichaamsbeweging, en het regelmatig overleggen met zorgverleners zijn cruciaal voor een effectieve insulinetherapie.

  Conclusie
  Insuline is niet alleen een hormoon; het vertegenwoordigt de sleutel tot het overleven en welzijn van mensen met diabetes. Dankzij voortdurende medische vooruitgang en onderzoek blijven nieuwe insulineproducten en toedieningsmethoden evolueren, waardoor patiënten meer opties hebben om hun diabetes effectief te beheren. Het begrijpen van de rol van insuline in het lichaam is essentieel voor zowel patiënten als zorgverleners, omdat het de basis vormt voor een gezonde toekomst voor mensen met diabetes.

Lees ook de volgende artikelen hierover:

Koos Dirkse