Menu

Psychische aandoeningen

De diagnose van psychische aandoeningen kan controversieel zijn. Er zijn veel debatten geweest in de medische gemeenschap over wat wel en niet een psychische aandoening is. De definitie kan worden beïnvloed door onze samenleving en cultuur, maar de meeste psychische aandoeningen komen voor in alle landen en culturen. Dit suggereert dat ze niet alleen zijn geconstrueerd door sociale normen en verwachtingen, maar ook een biologische en psychologische basis hebben.

Enkele betekenissen
Wat is een:

 • Ziekte: Als gevolg van een pathofysiologische reactie op externe of interne factoren;
 • Stoornis: Een verstoring van de ziekte met de normale of regelmatige functies in het lichaam of een deel van het lichaam;
 • Aandoening: Een aandoening is een abnormale gezondheidstoestand die interfereert met normale of regelmatige gevoelens van welzijn. Aandoeningen kunnen worden ingedeeld in de volgende gebieden:
  • Geestelijke
  • Fysieke
  • Genetische
  • Emotionele
  • Gedrag
  • Structureel
 • Syndroom: Een verzameling of een reeks tekenen en symptomen die een bepaalde ziekte kenmerken of suggereren
 • Voorwaarde: Een abnormale gezondheidstoestand die interfereert met de gebruikelijke activiteiten of het gevoel van welzijn.

Psychische stoornissen
Er zijn bijna 300 psychische stoornissen vermeld in de DSM-5 ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Dit is een handboek dat door gezondheidswerkers wordt gebruikt om psychische aandoeningen te identificeren en diagnosticeren.

Persoonlijkheidsstoornissen
De DSM-IV geeft 10 persoonlijkheidsstoornissen aan, die in 3 types zijn onderverdeeld:

Type A
Mensen in cluster A zijn excentriek. Ze kunnen ‘vreemd’ of ‘apart’ overkomen. Vaak hebben zij weinig contact met anderen en leven alleen of geïsoleerd. Zij zullen niet snel hulp zoeken. Deze persoonlijksstoornissen zijn:

Type B
Tot cluster B behoren mensen, die zeer verhit kunnen reageren, impulsief zijn en het moeilijk vinden om met hun emoties om te gaan.

  • borderline
  • antisociale
  • theatrale
  • narcistische

Type C
Onder cluster C vallen mensen, die over het algemeen erg angstig zijn. Ze zijn bang om relaties aan te gaan of juist om mensen te verliezen. Ze vermijden conflictsituaties en hebben moeite om zelfstandig in het leven te staan. Deze persoonlijkheidsstoornissen zijn:

  • ontwijkend
  • afhankelijk
  • dwangmatige / obsessief compulsief

Psychische stoornissen
Enkele van de belangrijkste groepen psychische stoornissen zijn:

Soorten psychische problemen
Als een psychisch probleem is vastgesteld, zoekt men mogelijk informatie over de diagnose, behandelingsopties en waar men terecht kan voor ondersteuning. Psychische stoornissen kunnen zijn:

Psychische problemen

 • ADHD
 • Angst
 • Autisme
 • Bijzondere ervaringen
 • Delictgedrag
 • Dementie
 • Depressie
 • Fobieën
 • Gedragsproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Manische depressie
 • Obsessief-compulsieve stoornis (OCS)
 • Onverklaarbare klachten
 • Paniekaanvallen
 • Paranoia
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Postnatale depressie en perinatale geestelijke gezondheid
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Premenstruele dysfore stoornis (PMDD)
 • Problemen op school
 • Psychose
 • Schizo-affectieve stoornis
 • Schizofrenie
 • Seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD)
 • Slaapproblemen
 • Spanning
 • Suïcidale gevoelens
 • Tardieve dyskinesie
 • Trauma
 • Verslaving
 • Verstandelijke beperking
 • Zelfvertrouwen
 • Zelfverwonding

Lees ook gerelateerde artikelen van mij hierover:
PTSS – Post Traumatisch Stress Stoornis
EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Koos Dirkse